‘Licht en hoop’-brengers gezocht

‘Licht en hoop’-brengers gezocht (m/v)  De Bijbel is een boek van hoop en licht. En hoop is zo nodig in deze verwarrende tijd, waarin de ene crisis op de andere volgt. En licht is zo nodig om de weg te…

Lees verder

Een nieuw seizoen voor Hope for Friesland 

We ervoeren het als een grote tegenstelling: wij met onze gezinnen vakantie vieren, genietend van de zon en Gods prachtige schepping, terwijl de vrouwen daar in de donkere kamertjes zitten te wachten, de hele dag te wachten op een klant.…

Lees verder

Zoombidden

Het is uit de nood ontstaan. In de coronaperiode konden we niet samenkomen, maar wel zoomen. Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren 2020 was er elke dag een zoomgebed. Zoomgebed met bidders uit de drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Dat vonden de deelnemers…

Lees verder

God kijkt naar jou om

“Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  En wat maken jullie je zorgen over kleding?…

Lees verder

Pinksterfeest 316

Jezus zegt: Volg Mij! Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, samen bij elkaar komen. Samen in eenheid Hem volgen en groot maken. Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je…

Lees verder

Jezus zegt: ‘Volg mij’

Deze week staan we extra stil bij het lijden van Jezus. Een verhaal dat aangrijpt, dat maakt dat je wordt stilgezet. Bij Jezus en bij jezelf, wie ben ik, dat Hij dat voor mij zou doen? Welke zonden van mij…

Lees verder

LifeSchool

> UPDATE: DEZE CURSUS GAAT DOOR op een andere manier. Klik hier voor recente informatie (2023-2024) Als Unite in Christ Trainingen gaan we in het nieuwe seizoen samenwerken met Evangelisch werkverband om hun LifeSchool te faciliteren in Drachten. We zijn…

Lees verder

Cursus gebedsministry

Cursus ‘De basis van gebedsministry’ We zijn blij u te kunnen vertellen dat we als ‘Unite in Christ trainingen’ in samenwerking met New Wine, de nieuwe cursus ‘De basis van gebedsministry’ organiseren. New Wine beschrijft het als volgt: “Bij gebedsministry…

Lees verder

Friese rijders voor Oekraïne

Friese rijders voor Oekraïne De nood van de mensen in Oekraïne is ontzettend groot. Het raakt ons allemaal diep wat er daar gebeurt en dat zet ons in beweging. Binnen gemeente Opsterland is er een groep vrijwilligers opgestaan die elke…

Lees verder

Dorpentocht 316 vervolg

Een vervolg van Dorpentocht 316 in 2022… Biddend en zoekend zijn we samen tot een andere invulling gekomen: een weekend lang een programma verzorgen in een dorp, daarna een blijvende relatie met 2 teamleiders van Unite in Christ om te…

Lees verder

En nu?

We waren er nog maar net geweest en dan een dag later was het zover! Opnieuw een lockdown, een harde lockdown werd er gezegd. Voor de vrouwen die we nog op de valreep ontmoet hebben is het hard. Wat zouden…

Lees verder

Nieuwjaarsgroet 2022

Geliefde broer, zus Een bijzonder jaar ligt achter ons. Dit hebben we allemaal verschillend beleefd en inhoud moeten geven, zowel in het persoonlijke vlak en als Unite in Christ, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Een jaar waarin wij misschien meer…

Lees verder

Hope for Friesland

Veel prostituees zijn ook moeder. Hoe is het gegaan met je dochter? Was het goed? Een poos geleden hebben we haar gesproken en vertelde ze dat haar dochter meedeed aan een dansvoorstelling. Inmiddels ligt dit moment achter ons en vragen…

Lees verder

Mooie initiatieven in dorpen

Ontwikkelingen in de dorpen Bid tot de HEER voor de stad/dorp waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (bloei=shalom).Jeremia 29:7 Vanuit dorpentocht 316 zijn weer een mooi…

Lees verder

Durf en moed – Twee woorden.

Gideon heeft een ontmoeting met de engel van de Heer (Richt. 6). Het volk zit in een moeilijke tijd: Het land wordt kaal geplunderd, oogsten vernield en geen schaap, rund of ezel om van te leven. De engel zegt tegen…

Lees verder

Onderwijs voor jou

En hoe kun je in Hem geloven als je niet over Hem hebt gehoord? Hoe kun je over Hem horen als hij niet verkondigd wordt? (Rom 10) Met deze gedachte brengen we ons onderwijs aanbod bij jou onder de aandacht,…

Lees verder

Trek er op uit!

4 september hadden we als Unite in Christ een startmiddag voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Het thema voor het nieuwe seizoen is: Trek er op uit! Geef wat je hebt. Deze middag hebben we in geloof en…

Lees verder

Vacatures

Vacatures vrijwilligers Unite in Christ maakt op dit moment een sterke ontwikkeling door. Er worden verschillende nieuwe activiteiten ontwikkeld. Allemaal met het doel om de liefde van God in heel Noord Nederland bekend te maken. Voor het realiseren van de…

Lees verder

Dorpentocht in de media

Wat zijn we dankbaar voor de positieve aandacht in de media over Dorpentocht 316! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. (gedeelte Fill 4: 5,6) Hier boven zie je het krantenartikel in het Nederlands Dagblad, klik op…

Lees verder

Mooi onderweg

“Wat zijn we mooi onderweg” Dorpentocht 316 Drie weken onderweg, wandelen achter het kruis op een kar… Nóg vier weken mogen we dit beleven! Het kruis op de kar is steeds dezelfde en steeds weer een ander groepje loopt achter…

Lees verder

Thuis Dorpentocht 316 meemaken

Komen we met de tocht niet in jouw buurt of wil je het thuis meemaken? Dan kun je op alternatieve manieren ‘meewandelen’ in verbondenheid met Dorpentocht 316. Volg de Dorpentocht 316 via livestream video’s op Facebook, bekijk foto’s op onze…

Lees verder

Reacties en gebedspunten

Lieve mensen, Tijdens Dorpentocht 316 van 5 april tot en met 23 mei 2021, zijn er mooie ervaringen opgedaan door vele wandelaars. Lees hier de verhalen! Wil jij ook nog iets vertellen over wat je is bijgebleven tijdens Dorpentocht 316?…

Lees verder

Dorpentocht 316

Dorpentocht 316 Een wandeltocht door Noord Nederland: we wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren. “Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!” Unite in Christ heeft een warm hart voor…

Lees verder

Zet jouw dorp/stad op de kaart

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor! Door de eenheid van christenen wordt zichtbaar gemaakt wie God is.Joh. 17:20-21 Wij geloven in de kracht van eenheid in Jezus. Door de eenheid van christenen wordt Gods Liefde zichtbaar gemaakt…

Lees verder

Dorpen: online gebed

‘Blijf in Mijn liefde dan zul je vrucht dragen’ (Joh.15:9) Met ca. 30 deelnemers uit Noord Nederland werd meegedaan aan de week van gebed van 17 -24 januari 2021. Unite in Christ ziet uit naar vermenigvuldiging van gebedsplaatsen in Noord…

Lees verder

Het hart van Jezus maakt één!

‘Laat hen één zijn Vader, zodat de mensen zien dat U Mij gezonden hebt’(Johannes 17:21) Wat is het een voorrecht dat God betrokken is bij ons leven. De vraag is: mag Hij ons leven ook leiden? Dat vraagt vertrouwen en…

Lees verder

Onderwijs: Eenheid in geest, ziel en lichaam

Onderwijsavond van Unite in Christ wordt onderwijsmiddag! Lieve mensen, als Unite in Christ trainingen willen we jou graag uitnodigen voor 2 middagen met onderwijs over geest, ziel en lichaam. Een onderwerp waarover soms nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Loop…

Lees verder

Je bent een parel in Gods hand

Wat een bemoediging, een prachtige foto ontvangen van een prostituee afgelopen week. Wat raakt dat en komt het binnen. Ooit gegeven aan haar, een schelp met daarin een prachtige parel, met de tekst ‘je bent een parel in Gods hand’.…

Lees verder

Welke wereld is jouw fundament?

Het jaar 2021: wat zal dat brengen? Het zou opnieuw wel eens een heel apart en moeilijk jaar kunnen gaan worden. Er is veel meer nood, zorg, ziekte, teleurstelling, verdriet, onrechtvaardigheid en eenzaamheid. Iedereen zit ook weer in een andere…

Lees verder

Neem de tijd In Zijn tegenwoordigheid

Lieve broers en zussen Unite in Christ. God is goed lieve mensen, zo goed! Hij is bij ons in deze tijd, Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen. Hier mogen we ons aan vast houden, aan de vele…

Lees verder

Laten wij Hem eren!

Een bijzondere tijd, dat is waar we nu in leven. Daarom is het (juist nu) zo belangrijk om Hem te eren. En misschien kan dat niet met of via de gebruikelijke samenkomsten, niet via onze gebruikelijke manieren….vanwege de “storm” die…

Lees verder

Leven tussen hoop en vrees?!

Het was 12.00 uur ‘s nachts, het was 1 juli en de bordelen gingen weer open. Er werd zelfs een feestje gevierd. En nu? Hoe is het nu? Leven van persconferentie naar persconferentie?! Wat zijn de afgelopen maanden heftig geweest…

Lees verder

Verslag start van het nieuwe seizoen

 12 september 2020 was voor Unite in Christ toch een bijzondere dag. Voor het eerst hebben we een start gehad met alle teams en onderdelen van de stichting. De krant noemde het een teambuildings meeting. En dat klopte! We wilden…

Lees verder

Gebedsbrief Volhouden

 “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.”   Handelingen 1:14   NBV Beste bidder, De boodschap is in onze tijd van Corona: “Hou vol”. En…

Lees verder

Wat als…

Er is ook voor ons een tijd van voor en na de maatregelen door corona. We hebben het heel goed in Nederland; tenminste als we kijken naar onze levensstandaard. Maar hoe voelen we ons midden tussen alles wat er in…

Lees verder

Start van een nieuw seizoen op 12 september

Het afgelopen seizoen is op een bijzondere manier geëindigd. Het aantal ontmoetingen was tot een minimum beperkt. Hoe de toekomst eruit ziet is alleen bij God bekend. Daarom willen we als vrijwilligers, coördinatoren en  teamleiders van alle onderdelen incl. kantoor…

Lees verder

Hope For Friesland – bordelen weer open

En dan is het 1 juli en mogen, zeer onverwachts, de bordelen weer open. Aan de Weaze in Leeuwarden wordt ‘s avonds een feestje gevierd. Dan gaan om 12 uur ‘s nachts de deuren weer open en kunnen de vrouwen…

Lees verder

Jezus’ strijdplan om mensen te bereiken

Ons verlangen is dat Jezus bekend en zichtbaar mag worden in het noorden. Dat in alle dorpen en steden zijn Naam bekend is gemaakt. En dat Zijn koninkrijk zal uitrollen over heel Nederland zodat mensen Jezus kennen voor het eerst…

Lees verder

Het start met gebed en de uitwerking is…

3-7-2020 Maandag 1 juni was een bijzondere dag. De  roep ’word één in Christus’ heeft geklonken met 3 Sjofars. Voor elke provincie één. Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar…

Lees verder

De roep heeft geklonken!

Maandag 1 juni heeft de roep geklonken met 3 sjofars. Voor elke provincie één. Word één in Christus! Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Niet zomaar een…

Lees verder

Bid samen met ons 10 dagen voor jouw woonplaats!

Doe je mee? Samen bidden voor jouw woonplaats, juist nu! Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we benutten om samen met jou te bidden, via digitaal contact. We willen jou/jullie aansporen en bemoedigen. Juist nu mogen we eensgezind en…

Lees verder

De verbinding kwijt…?

De zon schijnt en er staat een prachtige blauwe lucht boven de Weaze. Dit is de plek waar vrouwen jaren hebben gewerkt. De plek waar vrouwen in het donker van de bordelen niet dit prachtige licht zagen, maar hele dagen…

Lees verder

Sta je (nog) in verbinding?

Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor…

Lees verder

Kom in beweging, juist nu!

Een bemoedigingsbrief van Unite in Christ 21 maart 2020 Als gelovigen in beweging komen kan de Heer Zijn werk doen! Het zijn roerige tijden! Het corona-virus heeft een grote impact op de wereld, op Nederland en op iedereen persoonlijk. Het…

Lees verder

‘Aan stromend water’ gestart

De Kop is eraf! We zijn gestart met onderwijsavonden “Aan stromend water”, maar je bent nog  steeds van harte welkom om op de tweede avond aan te sluiten bij een prachtige groep mensen. We hebben het onderwijs avonden genoemd maar…

Lees verder

Wees niet bang, denk groot!

In de gelijkenis gaf de heer aan drie van zijn knechten zijn goud. Hij gaf het hun omdat hij op reis ging. Hij vertrouwde het ze toe. Twee van hen gingen met het goud aan de slag. De derde niet,…

Lees verder

De Corona-crisis

De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen getroffen om de corona uitbraak in te dammen. Deze maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland Belangrijkste maatregelen zijn hygiënisch van aard, dat willen zeggen: menselijk contact vermijden door voldoende afstand te houden, geen handen schudden etc.…

Lees verder

Blaas de sjofar: Een in Christus!

‘Laat hen één zijn Vader, zoals Wij één zijn, dan zal de wereld zien dat U Mij gezonden hebt’ ( Johannes 17:21) Hoor Gods stem Als je goed luistert, hoor je Gods verlangen naar eenheid in het Lichaam van Christus.…

Lees verder

Medeleven laten zien aan vrouwen in prostitutie

Hope for Friesland: “Een bijzondere middag, veel vrouwen mogen ontmoeten en een praatje met ze mogen maken.Met ze mogen spreken over hun verdriet en moeiten. Familieleden die ziek zijn en dan graag willen stoppen om dichter bij huis te kunnen…

Lees verder

Goed nieuws!

Goed nieuws! Aan het begin van een heel nieuw jaar. Goed nieuws tussen zoveel ander nieuws. Het Koninkrijk van God gaat over gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht! Jij en ik worden uitgenodigd. Aan het begin van het optreden van zowel…

Lees verder

Meewerken aan de PR van Unite in Christ?

“We hebben een heel fijn en vertrouwd team op het kantoor. We delen wat ons bezig houdt en we worden opgebouwd in het geloof. Samen werken we aan iets moois: het Koninkrijk van God dat steeds meer zichtbaar wordt!” Vacature…

Lees verder

In ieder dorp één bidder…?

Als je de kaart van Noord Nederland bekijkt, zie je nogal wat steden, dorpen en gehuchten. Iemand heeft ze geteld en het zijn er 1750. Dan denk ik bij mezelf: er zal toch wel in elk dorp iemand zijn die…

Lees verder

Maak kennis met 3 nieuwe bestuursleden

Stichting Unite in Christ is gezegend met drie nieuwe bestuursleden. Ze stellen zich voor: Voorzitter Piebe van den Berg Hallo, ik ben Piebe van den Berg en kom uit Drachten. Ik ben getrouwd en heb drie dochters en één zoon…

Lees verder

Gods reddende kracht in jouw hart

Leef jij vanuit Gods hart? ‘Wat in jouw hart leeft, zo ben je’ zegt Spreuken 23:7. Gebed: ‘Vader laat mij (vandaag) zien wat in Uw hart is. Amen’ Laat je inspireren door het voorwoord over Gods reddende kracht in jouw hart.…

Lees verder

Onderwijsavonden: Aan stromend water

Onderwijsavonden “Aan stromend water” Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3 NBV Verlang je daar ook zo naar? Zitten…

Lees verder

Het bestuur is vernieuwd

Als de HEER het ​huis​ niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (ps 127) Voor alles is een tijd. Bovenstaande Bijbeltekst is belangrijk, ook in mijn persoonlijk leven. De Heer mag het huis bouwen en het fundament zijn. Ik wil graag daar bouwen…

Lees verder

Toon Mijn liefde, dien de ander

Het tonen van Zijn liefde, het dienen door iets te doen, het kan op zoveel manieren. Als Noordermannen hebben we de stap gezet om naast onze bijeenkomsten (praten, luisteren, plezier hebben) ook onze handen uit onze mouwen te steken. Vorige…

Lees verder

In de verborgenheid…

In ons land gebeuren er ook dingen waar we niet trots op zijn. We denken aan de bordelen waar veel vrouwen uit het buitenland in de prostitutie werken. Vrouwen die werken om in het onderhoud van hun gezin of familie…

Lees verder

In welke plaatsen wordt gebeden?

Nieuw leven in de dorpenEen speerpunt van Unite in Christ is gericht op nieuw leven in de dorpen. We zien steeds vaker dat de kerken in de dorpen leeglopen en dat christenen hun kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis…

Lees verder

In gesprek met bijzondere vrouwen

Juli 2019 Vrouwen van Hope For Friesland bezoeken prostituees. “Wat heeft het lang geduurd voordat jullie weer langskwamen!” De dames van Hope for Friesland bezoeken een club. Met de vrouwen die daar werken hebben ze een bijzonder gesprek over wie…

Lees verder

In eenheid wandelen

Eenheid door de samenbindende kracht van de Heilige geest Unite in Christ staat voor eenheid onder christenen. Eenheid is een thema waarbij we ons als christen niet zo gemakkelijk bij voelen. Terwijl in het gebed van Jezus in Joh 17…

Lees verder

Nieuw onderwijs

Onderwijsaanbod Unite in Christ 2019/2020 Ontdek het onderwijsaanbod van Stichting Unite in Christ voor het seizoen 2019 / 2020. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader…

Lees verder

Zie, Ik ben met jou

Deze woorden hebben we mogen ervaren in het Pinksterweekend toen de weersverwachtingen code oranje aangaven. Ondanks het afgelasten van een deel van het zaterdagmiddagprogramma bezochten 4.000 gasten (700 meer dan vorig jaar!) Pinksterfeest 316. De gasten werden bemoedigd in hun…

Lees verder

Bouw je mee?

Lieve mensen broers en zussen, in dit voorwoord willen we jou een vraag stellen: bouw je mee? In Nehemia 4 : 8b staat; “denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en…

Lees verder

Getuigenis discipelschap cursus

We hebben een prachtig getuigenis mogen ontvangen van een echtpaar over de discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’. Heb je hier ook verlangen naar of zou je deze cursus ook in jou plaats willen houden, dan willen we…

Lees verder

Consuminderen in Jezus’ naam

Ik ben gekomen voor de mensen die Mij nog niet kennen en voor mensen die ziek zijn. (naar Marcus 2: 17) Consuminderen in Jezus’ naam, wat een rare titel zal je denken. Laat ik het toelichten. Rondom Pasen mogen we stilstaan…

Lees verder

Een kind van God is vrij

De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun bevrijding bekend…

Lees verder

BLAUWE EMMERS

Het was raak! Vrijdag 8 februari waren er ’s avonds circa 450 mannen bijeen in Drachten. Onze gezamenlijke Noordermannenavond was in 1 woord: indrukwekkend. Het was raak toen we met zijn allen met een PVC buis papieren pijltjes op Johan…

Lees verder

Samen in de naam van Jezus

Als mensen dit lied samen zingen dan “verbinden” deze mensen zich automatisch met elkaar. Want Jezus is dan de verbindende schakel, en daar gaat zoveel kracht van uit. Zo hebben afgelopen vrijdag circa 450 mannen gezamenlijk dit lied gezongen en…

Lees verder

God heeft jou geroepen

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. (Joh 15 :16) God…

Lees verder

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor!

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor! Door de eenheid van christenen wordt zichtbaar gemaakt wie God is. Joh. 17:20-21 Wij geloven in de kracht van eenheid in Jezus. Door de eenheid van christenen wordt Gods Liefde zichtbaar…

Lees verder

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een schitterend licht. (Jesaja 9:1) We leven in een verwarrende tijd! Er gebeurt van alles om ons heen: op wereldschaal dreigen er handelsoorlogen met financiële onzekerheid als gevolg; er is een voortdurende…

Lees verder

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was…

Lees verder

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8) Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij naar…

Lees verder

PINKSTERFEEST 316: Wát een bemoediging!

Het is twee dagen na het Pinksterweekend. Twee dagen waarin het dagelijkse werk mij weer opgeëist heeft. Maar toch… het Pinksterfeest in mijn hart is niet voorbij. Wanneer ik deze foto zie, blijft het Pinksteren in mij. Deze man op…

Lees verder

Getuigenis HUIS VAN DE VADER 

Op 4 april ging ik samen met mijn lieve vriendin naar de Huis van de Vader avond in Ureterp. Van tevoren keek ik er naar uit, omdat ik het mooie en fijne verdiepende avonden vind, waarin ik ook weer leer…

Lees verder

HUIS VAN DE VADER 4 april 2018

“De laatste tijd was mijn dorst enorm groot. De kerstperiode waarin we zien dat kerst (bijna) niet meer gericht is op Jezus maar op materiële zaken, deed me pijn. Ik was dorstig naar het pure, het reine, terug naar het…

Lees verder

HUIS VAN DE VADER 10 JANUARI 2018

“Ik was eigenlijk niet van plan om naar Huis van de Vader avond te gaan woensdag  15 november. Het was voor mij al een erg drukke week, maar ben toch gegaan. Hier ben ik erg blij om, want ik ben…

Lees verder

HUIS VAN DE VADER 15 NOVEMBER

Woensdagavond 15 november is de eerste Huis van de Vader avond van dit seizoen in Ureterp. Het thema deze avond is ‘De eerste liefde’. In de Bijbel wordt gesproken over ‘teruggaan naar de eerste liefde’. Maar wat is die eerste…

Lees verder

GETUIGENISSEN CONFERENTIE PROFETIE

Op 24 en 25 maart en 16 juni beleefden we met elkaar 3 dagen met onderwijs over profetie en veel ruimte om je te oefenen in het profeteren. We verlangen ernaar dat Gods volk in Noord Nederland verder kan groeien…

Lees verder

VANUIT TRAININGEN

Afgelopen seizoen heeft in Groningen, Marum, Boornbergum, Ureterp en Roden de training discipelschap gedraaid: Vijf plaatsen met mooie groepen mensen met verlangen om te leren leven in de kracht van Jezus. Mensen die 13 avonden in het seizoen de tijd…

Lees verder

SAMENWERKEN

Als er één thema is wat in deze tijd vaak naar voren komt dan is het samenwerken. Het is alsof het bovenaan Gods agenda voor nu staat: Mijn kinderen leren samenwerken! Op zich ligt dit natuurlijk in het bestaan van…

Lees verder

Wat doet schaamte?

CONFERENTIE PROFETIE Wat doet schaamte? Ken je dat? Je verlangt er echt naar de Stem van God beter te leren verstaan, voor jezelf en voor een ander. Je leest van de Conferentie Profetie en je zou er graag in groeien. Maar tegelijkertijd…

Lees verder

STEEN IN DE VIJVER VAN NN

Op 3 maart en 7 april Verlangen dat Gods hart zichtbaar wordt in de samenleving. Let op: De avond van 7 april is in het Gomarus college in Drachten! Lieve familie in Noord Nederland, Zoals jullie misschien wel weten, verlangen we…

Lees verder

Zie, Ik maak iets nieuws!

ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! Zo na de jaarwisseling van 2016 naar 2017 is het een mooi moment om terug te kijken en met verwachting vooruit te kijken. Als we terugkijken dan is dat met dankbaarheid; God is trouw en…

Lees verder

Terugblik op 2016

Lieve broer, lieve zus, de Feestdagen liggen voor ons. We mogen herdenken en vieren dat Jezus op aarde kwam om te herstellen wat we in het paradijs zijn verloren: Lukas 1: 67-75 (BB) Vader Zacharias werd vol van de Heilige…

Lees verder

GETUIGENISSEN VADERHARTCONFERENTIE

Op vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober beleefden we de tweede Vaderhartconferentie van dit jaar. We laten graag een aantal deelnemers aan het woord: ‘Het was een prachtige conferentie waarin we veel met elkaar mochten delen. Persoonlijk heb ik…

Lees verder

HOPE FOR FRIESLAND

“Hey, hello! Please, come in”. We komen binnen. Met een blij en vrolijk gezicht worden we binnen gehaald. “Ja, ik ben terug. Twee weken ben ik bij familie geweest in de stad en nu ben ik weer beter.” Ja, ze…

Lees verder

GEZAMENLIJKE NOORDERMANNENAVOND 2017

Op 13 januari 2017 verwelkomen we alle mannen uit Groningen, Friesland en Drenthe op onze gezamenlijke Noordermannenavond. Ook als je nog nooit op een Noordermannen avond geweest bent ben je van harte welkom! Het begint een vast en terugkerend fenomeen…

Lees verder

GROEIMOGELIJKHEDEN vanuit TRAININGEN

Binnen Trainingen verlangen we ernaar dat we als zonen en dochters van God in Noord Nederland toegerust worden zodat God ons kan inzetten in Zijn Koninkrijk. Daarom bieden we de volgende groeimogelijkheden aan: Cursus discipelschap: LEREN LEVEN IN DE KRACHT…

Lees verder

Een parel in Gods hand

De zomervakantie zit er weer op en wij van Hope for Friesland hebben de draad weer opgepakt. We zijn weer begonnen om de prostituees op te zoeken. De prostituees die werken in de bordelen in Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. Juist…

Lees verder

CONFERENTIE GODS STEM VERSTAAN OP 2 JULI!

We geloven dat we als kinderen van God Zijn Stem kunnen leren verstaan. Niet een paar van ons, of alleen de mensen op een podium. Elk kind van God kan de Stem van de Herder leren kennen en verstaan. Dit…

Lees verder

INSIDER IN DE PLANNEN VAN JEZUS

Ik wil jullie graag meenemen naar een gedeelte uit Mattheüs 26:6-13. Jezus houdt maaltijd in het huis van Simon als Maria binnenkomt. Ze heeft een flesje met zeer kostbare olie en giet het uit over het hoofd van Jezus. De…

Lees verder

WIE IS MARIA DE GOOIJER?

‘Als stagemanager proberen Kees Kraayenoord backstage weg te sturen omdat je hem niet herkent, is niet echt een van mijn betere momenten!’ Mijn naam is Maria (26) en ik ben nu 3 jaar stagemanager op Festival316. Als meisje uit Noord-Holland…

Lees verder

GOD DIE MIJ ZO LIEF HEEFT

Vrijdag en zaterdag 11 & 12 maart was de Vaderhart Conferentie in Drachten. Wat hebben we daar met elkaar twee prachtige dagen gehad, vol met de Liefde van de Vader! We mochten onze liefdevolle Vader ontmoeten en mochten ontvangen vanuit…

Lees verder

Aangeraakt

“Hij pakte me bij de hand en nam me mee, buiten het dorp. Er waren mannen die gevraagd (of eigenlijk gesmeekt) hadden dat ik aangeraakt mocht worden. Hij deed toen wat speeksel op mijn ogen, legde er zijn handen op…

Lees verder

Het plan van God voor ons

Wat is Uw plan? Welke richting wilt U op? Welke weg? Welke visie en missie hebt U voor Unite in Christ? Unite in Christ heeft haar visie herschreven en intern doorleeft en ook haar missie duidelijk omschreven. Waarom is visie…

Lees verder

Het was als thuiskomen

Op 10 februari was in Haulerwijk een Huis van de Vader avond. Ria Jonker was erbij en deelt haar verhaal. Er werd vooraf in mij gezegd: “Daar ga je heen”. Woensdagavond is voor mij ook een prima avond, zo midden…

Lees verder

Roeping is een zaak van het hart

Haaye Bijlsma heeft in het seizoen 2014/2015 de cursus groeien in je roeping gevolgd. Hij zal in dit artikel zijn verhaal vertellen over wat deze cursus met hem heeft gedaan. Ik was in die periode met een persoonlijk proces bezig,…

Lees verder

Gods invloed in de zakenwereld

Zonen en dochters van God die van invloed worden in de zakenwereld. Hoe kan dat werken? Hoe is de economie van Gods Koninkrijk? Hoe laat je je leiden in het ondernemen? Stel je voor… … dat er in deze tijd…

Lees verder