Nieuws

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een schitterend licht. (Jesaja 9:1) We leven in een verwarrende tijd! Er gebeurt van alles om ons heen: op wereldschaal dreigen er handelsoorlogen met financiële onzekerheid als gevolg;

december 12, 2018

LEARN MORE

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met o

december 10, 2018

LEARN MORE

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8) Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij n

oktober 17, 2018

LEARN MORE

Een nieuw seizoen met NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Een nieuw seizoen met NIEUWE MOGELIJKHEDEN

  Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen! 1 Thes. 5:24 (HSV)   We zien uit wat God wil doen en graag zijn we daarbij betrokken (Door Arend Kroes) Met de tekst uit 1 Thes. 5 werd ik op een ochtend wakker: ‘

september 19, 2018

LEARN MORE

Noordermannen

Bekijk

Onderwijs

Bekijk

Huis van de Vader

Bekijk

Pinksterfeest 316

Bekijk

Dorpen

BEKIJK

Hope for Friesland

Bekijk

MEEBOUWEN DOOR TE GEVEN

Geven

Medewerkers in beeld

Het is geweldig om te bouwen in eenheid!

Hierboven zie je het bestuur, de projectleiders en de teamleiders van Unite in Christ in beeld! We verlangen ernaar dat Gods hart zichtbaar gaat worden en dat daarmee de samenleving gaat veranderen. Wil jij ook meewerken? Meld je aan!

Facebook

YouTube Kanaal

We verlangen ernaar dat de inwoners van Noord-Nederland Gods hart leren kennen, de hoogte, breedte en diepte daarvan zullen ervaren en dit gaan uitdragen op de plek waar God ze geplaatst heeft.FOLDER

Bekijk de algemene folder
van Unite in Christ

Check ook: