Verslag start van het nieuwe seizoen

 12 september 2020 was voor Unite in Christ toch een bijzondere dag. Voor het eerst hebben we een start gehad met alle teams en onderdelen van de stichting. De krant noemde het een teambuildings meeting. En dat klopte! We wilden graag een ontmoeting met Boven en met elkaar. De kracht van deze verbondenheid en eenheid een sterker fundament geven. Dat hebben we nodig. Jezus had het over het dopen met de Heilige Geest en met vuur.  Dat is echte  teambuilding.  Gezamenlijk optrekken. In onderstaande video een impressie van de middag. 

Er is deze middag ook in de afzonderlijke teams besproken hoe we dit seizoen inhoud kunnen gaan geven aan de verschillende activiteiten. Dat is een hele uitdaging, want de corona is aan een opmars begonnen en daar mee blijft de beperking van het aantal contacten in stand. Elk onderdeel heeft de opdracht meegekregen om dit verder uit te werken. Later meer hierover. 

We willen jullie hier ook graag in betrekken, want met elkaar zijn we Unite in Christ en aan elkaar gegeven om inhoud te geven aan de grote opdracht: Gaat dan heen en …… . Die opdracht en die boodschap en de Heer van de boodschap. Hij zei: En zie, Ik ben met jou alle dagen totdat Ik terug kom. En die boodschap is door niets en niemand tegen te houden. 

Dan 2: 34,35: “U, Nebukadnezar zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.”