maart 7, 2016 admin Uncategorized

Het plan van God voor ons

Wat is Uw plan? Welke richting wilt U op? Welke weg? Welke visie en missie hebt U voor Unite in Christ?
Unite in Christ heeft haar visie herschreven en intern doorleeft en ook haar missie duidelijk omschreven. Waarom is visie zo belangrijk?

De Bijbel, Gods Woord, zegt dit zelf. Een visie is een duidelijke koers waar we ons, door God, heen willen laten leiden. Een visie kan helpen om mensen een doel en zin in het leven te geven, je kunt hier als het ware mee instappen. Graag neem ik je mee in de visie en missie van Unite in Christ:
visie-missie Visie:
Als je de visie leest kunnen er allerlei gedachten bij je binnenkomen. Een droom, mooi gezegd, hoe willen jullie dit gaan doen, hier zitten de mensen toch niet op te wachten…
Weet je, dit gebeurde ook bij Jozef z’n broers -de zonen van Jakob-, toen Jozef zijn droom met hen deelde (Gen.37:5-8), ze vonden het absurd en onmogelijk (en werden zelfs boos). Toch kwam deze droom van Jozef van God, omdat God een Vader is die Zijn hart wil laten zien en dit is nu vandaag de dag niet anders dan in vroegere tijden in de Bijbel. Hij hield van Zijn volk, en Hij houdt nu nog net zoveel van jou en Zijn gemeente. Unite in Christ heeft de droom dat Gods hart en liefde weer zichtbaar word in Noord Nederland. Noord-Nederland, het grondgebied waarin de Heer ons, jou en mij, een plaats heeft gegeven op deze wereld. Niet om maar wat aan te modderen of te overleven maar om te leven met een doel, een visie met een opdracht.

 

 

Hij hield van zijn volk, en hij houdt nu nog net zoveel van jou en zijn gemeente

Missie:
Er ligt een missie voor iedere persoon die Jezus Christus als zijn Heer belijdt. Hier ligt een geweldige missie met als sleutel: eenheid in de identiteit in Christus. Een missie om vanuit je identiteit in Jezus christenen te willen toerusten om van invloed te zijn, om jou grondgebied in te nemen, te vergroten. In eenheid kan dit , samen één in liefde en kracht.  Wij in eenheid (ongeveer 10%) tegen de wereld om ons heen (ongeveer 90%)… onmogelijk?

Hoe zou dit dan ‘moeten’?
Hierbij denk ik aan het machtige verhaal in Jozua 3. Ik wil je hier graag in meenemen. God heeft beloofd het volk het land Kanaän te geven, dit lijkt een  onmogelijke opdracht. Maar het begint als de priesters, op de drempel van dat land met de ark van het verbond met daarin God zelf, op hun schouders, de rivier de Jordaan in stappen (3:15). De voeten raken het water en dan baant God een weg door het onmogelijke.

Wij, als Unite in Christ stappen als priesters van God, niet met de ark, maar wel met de levende God in ons hart, in het water om met Hem Noord- Nederland in te nemen. Stap jij met ons mee?

Waarom zo’n sterk geloof hiervoor? Wij als Unite in Christ weten dat de levende God in ons midden is (3:10). We zijn zo dankbaar dat deze levende God al zoveel mensenlevens heeft veranderd, harten heeft aangeraakt en gevuld met Zijn liefde om zo van invloed te kunnen zijn!
(voor eventuele verdere overdenking lees Jozua 3 en 4)

– Jan de Jong –