januari 10, 2021 administratie Uncategorized

Gebed(sbeweging) heeft prioriteit in dorpenwerk

Doe mee met week van gebed!
Elk jaar wordt de week van gebed gehouden. Ook Unite in Christ doet mee aan de week van gebed die gehouden wordt van 17 -24 januari 2020. Door de corona doet we dat via ZOOM. Misschien even wennen, maar onze ervaring is het heel inspirerend werkt om elkaar toch op deze manier te ontmoeten en samen te bidden. Het thema van deze gebedsweek is: Blijf in Mijn liefde (Johannes 15). Wat zou het mooi zijn als jij je ook opgeeft (dat kan ook voor een paar avonden: hartvoor@uniteinchrist.nl). 

Dorpenwerk
Het dorpenwerk bestaat uit twee pijlers, namelijk:

  1. bidden voor je woonplaats en
  2. inzetten voor je woonomgeving om daarmee de liefde van God te laten zien.

Gebed heeft prioriteit! Vanuit het gebed wordt de geestelijke grond rijp gemaakt om Gods Woord te ontvangen en vrucht te laten dragen. Bidden is het voorbereidende werk voor wat je in het dorp gaat doen. Momenteel worden regelmatig naar zo’n 60 adressen bemoedigingsmail gestuurd naar bidders verspreid over Noord Nederland. Hierin wordt aangespoord om volhardend te blijven bidden en worden gebedspunten gedeeld. Het blijkt dat er al op verschillende plaatsen trouw in kleine groepjes voor de eigen woonomgeving wordt gebeden. Het met elkaar in contact brengen en het aan elkaar verbinden van hetzelfde verlangen is heel bemoedigend voor de bidders om door te zetten en te weten dat zij niet alleen zijn. Daarnaast worden bidders in deze coronatijd tweemaal per week bij elkaar gebracht via ZOOM (bidden via beeldscherm). Dan wordt voor geheel Noord Nederland gebeden.
In 2021 wil Unite in Christ investeren om bidders bij elkaar te brengen en te bemoedigen. De data moeten nog gepland worden, maar geef aan als je je wilt aanmelden.

Andere gebedsbewegingen
Unite in Christ zoekt verbindingen met gebedsbewegingen in Noord Nederland en wil daarmee samenwerken. Met twee gebedsbewegingen hebben we contact gezocht, namelijk:
1750-Gebedsbeweging en Regiogebed in Noordoost Groningen.

1750-Gebedsbeweging
Elke dinsdag trekt Arnaud Dijkstra erop uit om voor een aantal dorpen/steden te bidden. Hij blaast daarbij in ieder dorp de sjofar en roept op tot gebed. Spreekt de bijbeltekst (2 Kron.7:14) uit: “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.” Hij knielt in elk dorp om het hoofd ook letterlijk te buigen en mensen uit het dorp kunnen daarbij aansluiten. In 5 jaar tijd wil hij heel Noord Nederland bereikt hebben.
Informatie over deze prachtige beweging is te vinden op: www.1750nn.nl

Regiogebed Noordoost Groningen
Een vergelijkbaar gebedsverlangen is ontstaan bij Peter Grashuis, die het Regiogebed (www.regiogebed.nl) heeft opgestart. Het verlangen van Regiogebed is dat het heldere Licht van Jezus Christus weer in Noord Nederland gaat schijnen.  

We zien dat Gods Geest al op verschillende plaatsen mensen opwekt en aanvuurt om op te staan en geestelijk actief te worden. We roepen ook jou op om je aan te sluiten en elkaar aan te vuren en je aan te sluiten.

Sluit je aan!

Sluit je aan bij een gebedsbeweging; verandering en geestelijke opleving begint bij gebed. 

Je kunt je aansluiten bij de bovengenoemde websites en via: hartvoor@uniteinchrist.nl.