En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Joh 17:20-21)

Door eenheid, liefde en verbondenheid maken wij zichtbaar wie God is

We zien steeds vaker dat de kerken in de dorpen leeglopen en dat christenen hun kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis van Jezus in de dorpen raakt meer en meer op de achtergrond.

Wij geloven dat door het kiezen voor eenheid van christenen opnieuw een krachtig getuigenis in de dorpen kan klinken. En dat er daardoor weer nieuw leven in de dorpen gaat ontstaan. Door de verbinding van levende gelovigen met elkaar wordt er weer een nieuw vuur ontstoken.

Unite in Christ wil christenen met elkaar in verbinding brengen om samen te zoeken naar de wil van God voor het dorp, zodat christenen elkaar vinden om in de naam van Jezus hun dorp/stad te dienen.

 

Is het ook jouw verlangen dat Gods Vaderhart, door eenheid zichtbaar wordt in jouw woonplaats? Je kunt een stap zetten door voor het geestelijke klimaat in je woonplaats te bidden. Je kunt je verbinden met andere gelovigen met hetzelfde verlangen. Samen sta je sterker. Zo kun je ook samen bidden voor jouw woonplaats, want Jezus zelf zei:

‘Dit moet u vooral weten: als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want waar twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen.’ (Matt 18:19-20).

Wij geloven in verbondenheid en eenheid in Christus. Maar wat als je het gevoel hebt er alleen voor te staan of dat jullie groepje maar zo klein is? Als jullie het gevoel hebben dat er niets verandert?  Unite in Christ wil  jou daar graag bij helpen. Neem gerust contact op met ons, bijvoorbeeld als je gebed wilt voor jouw woonplaats of wilt kijken naar mogelijkheden en opties voor een toerusting in jouw regio.

 

Unite in Christ is actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Ook horen we graag als je je met mede-christenen al inzet voor je dorp en willen we graag leren van je ervaringen. Deel het met ons!

 

We moedigen jullie graag aan, willen met jullie meedenken en bidden om zo te ontdekken hoe het getuigenis van Jezus Christus in de dorpen weer versterkt kan worden.

 

Stuur ons een mail op: hartvoor@uniteinchrist.nl

Een aantal mensen heeft zich als bidder gemeld bij Unite in Christ. Klik hieronder op het kaartje om te zien waar die bidders wonen. Als jij voor je dorp bidt, wil je het ons laten weten? En als je medebidders die in je omgeving vindt, wil je die dan ook aan ons doorgeven, zodat Unite in Christ de onderlinge verbindingen kan blijven leggen en versterken.

We zijn van plan om de verschillende bidders bij elkaar te brengen om elkaar te bemoedigen.

Ook als je een getuigenis wilt delen via de nieuwsbrief van UiC, dan horen we dat graag.

Samen bidden is bemoedigend en stimulerend voor jezelf en je kunt overleggen wat je aan God wilt vragen.

We zien uit naar je reactie.

Heel veel zegen op je gebed gewenst.

 

Bid om vrede (shalom) voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede (shalom) heeft, zullen ook jullie vrede (shalom) hebben. Jeremia 29:7

Shalom=de vrede van God