oktober 17, 2018 administratie Uncategorized

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8)

Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus ziet een grote oogst. Hij schakelt jou en mij daarbij in.

(Door Willem Jongsma)

Wat een bijzonder moment daar op de Olijfberg; Ik stel me het ook even voor… Wat zullen de mensen gedacht hebben?

Veel vraagtekens denk ik. Vertellen van Jezus in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en uiteindelijk de hele wereld. Wat een opdracht. Vergelijkbaar met: Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen en…

Ja maar: hoe dan? En misschien wel de belangrijkste vraag; Is het de bedoeling dat ik…?  Kan ik dat wel? En ben ik geschikt? Kijk eens wie ik ben? Niet perfect en ik heb er niet voor geleerd.

Toch is het wel zo gegaan. Het Evangelie is over heel de wereld gegaan. De leden van de Joodse raad waren stomverbaasd over de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en ook vanwege het feit dat ze gewone en ongeletterde mensen waren. Dat was het effect van de uitstorting van de Heilige Geest.

Ik stel me ook voor hoe krachtig bovenstaande woorden geklonken hebben. De Heilige Geest zal voor de echo hebben gezorgd van deze woorden in de hoofden en de harten van de mensen. Als de Heilige Geest…

Het is goed om dat ook nu voor ogen te houden; DE opdracht is er nog steeds; ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen.

Hoe? Jij en ik: we worden ingeschakeld. En het is nodig. Misschien is het opnieuw de tijd wel weer. In Jes. 58:12 staat dat herstel zal komen met eigen mensen. Dit is een tekst, die vaak als een echo in mijn gedachten klinkt. En niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest in ons.

Laat je inschakelen! Het hoeft niet binnen stichting Unite in Christ; er zijn veel plekken waar je geroepen kunt worden. Ga op de plek staan waar God je leidt; Hij kan alles overzien en geeft het lichaam wel vorm.

 

Wil je graag met ons meewerken en meebouwen aan levende gemeenschappen in Noord Nederland via Pinksterfeest, Noordermannen, Nieuw leven in de Dorpen neem dan gewoon vrijblijvend contact met ons op.

info@uniteinchrist.nl

Actuele zaken: