september 19, 2018 administratie Uncategorized

Een nieuw seizoen met NIEUWE MOGELIJKHEDEN

 

Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen!

1 Thes. 5:24 (HSV)

 

We zien uit wat God wil doen en graag zijn we daarbij betrokken

(Door Arend Kroes)

Met de tekst uit 1 Thes. 5 werd ik op een ochtend wakker: ‘Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen‘.

God bemoedigde me daar enorm mee. Wat mooi om te beseffen dat God trouw is en Zijn heilsplan door alles heen waarmaakt. Dat geeft rust en vrede maar ook verlangen om betrokken te zijn in het werk van Zijn Koninkrijk.

God heeft ons duidelijk op het hart gelegd de eenheid in het geloof in Jezus (Unite in Christ) te proclameren. Als er eenheid is, ervaar je Gods Liefde op een bijzondere  wijze. Dat is bijna niet uit te leggen, maar Gods Aanwezigheid is dan soms tastbaar. Niet voor niets is Jezus’ gebed: Laat hen één zijn Vader, zoals wij één zijn, zodat de wereld U zal zien (Joh.17). Dat is het verlangen van Unite in Christ: één te zijn in Christus, zodat Noord Nederland de Liefde van God ziet.

In het verlangen naar eenheid starten we onze activiteiten…

Te beginnen met de Noordermannen vanaf 21 september vanuit 10 locaties. We zien uit dat mannen gaan opstaan en vrijmoedig van hun geloof getuigen en elkaar samen sterk maken.

Verder worden de voorbereidingen voor het Pinksterfeest316 alweer getroffen. Dit seizoen is het Pinksterfeest316 van 7 tot 10 juni 2019 gepland. Noteer dat alvast in je agenda.

 

…ook in jouw woonplaats?

Wat is jouw verlangen in jouw woonplaats? Als je voor jouw dorp op het hart hebt om het getuigenis daar te willen versterken, meld je dan aan, want we steunen je in ieder geval graag met gebed! We willen ons de komende tijd meer gaan richten op de ondersteuning van christenen in dorpen en steden in Noord Nederland. In de dorpen zien we een sterke leegloop van de kerken. We zien graag dat christenen elkaar vinden om in de naam van Jezus hun dorp/stad te dienen. We willen dit stimuleren met het project ‘nieuw leven in de dorpen’. We zijn beschikbaar om ondersteuning te leveren, met en voor jullie te bidden en ideeën aan te reiken. Lopende het seizoen zullen we initiatiefnemers in de dorpen uitnodigen om met elkaar ervaringen te delen. Ook zijn we beschikbaar om trainingen te geven, zodat gelovigen worden toegerust om te dienen.

 

Kortom er is weer veel om naar uit te zien en bij al onze activiteiten kijken we omhoog waar vandaan onze hulp komt.

 

 

  • Wil je meehelpen of meedenken met Pinksterfeest316? Meld je aan via de mail (klik hier)

 

  • Verlangen voor jouw dorp/stad? Laat het ons weten en we denken/bidden graag met je mee. Mail ons op: info@uniteinchrist.nl