september 3, 2020 paulien Uncategorized

Gebedsbrief Volhouden

 “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.”   Handelingen 1:14   NBV

Beste bidder,

De boodschap is in onze tijd van Corona: “Hou vol”. En dan wordt bedoeld dat je je aan de gestelde regels van het RIVM moet houden. In Handelingen 1 houden de discipelen ook vol: ze bidden. Ze zijn net terug van een bijzondere gebeurtenis: ze hebben Jezus naar de hemel zien gaan. 

Terug in Jeruzalem gaan ze met elkaar naar de bekende zaal en daar gaan ze bidden. Vurig en eensgezind. In de Statenvertaling staat: “eendrachtelijk volhardende”Met elkaar, de discipelen, de vrouwen, Maria, Jezus’ broers. Samen. Ze voelden de noodzaak om samen te bidden. Niet zomaar bidden, maar vurig en eensgezind. En ze baden niet eventjes. Er staat: ze wijdden zich aan het gebed. Dat gebed neemt een hoofdplaats in hun leven in.

Een voorbeeld voor ons om te blijven bidden en ook om dat zo mogelijk samen te doen. Ik wil je dan ook oproepen en bemoedigen om te blijven bidden en vol te houden. Doe dat zo mogelijk samen om elkaar te versterken. We zullen zien dat onze omgeving hierdoor geestelijk verandert.

Bid voor:

  • je straat, je dorp/stad, voor Noord-Nederland;
  • eenheid en verbinding met Christenen in je buurt;
  • degenen die invloed hebben en leiding geven, dat ze dat zo mogen doen dat in overeenstemming is met de wil van de HEER;
  • mensen in je omgeving die God nog niet kennen of hem niet willen kennen. Bid concreet voor mensen die je kent.
  • mensen in je woonplaats die het moeilijk hebben door verdriet of eenzaamheid, of armoede.

Als je oprecht bidt, zal de HEER je ook wel mogelijkheden geven om iets te doen. Veel zegen gewenst op je gebed.

Gebedstiendaagse

Dit jaar heeft Unite in Christ een gebedstiendaagse gehouden tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is in deze periode gebeden voor een geestelijke opwekking in Noord-Nederland. Door de Coronamaatregelen moest dat per Zoom. Het was even wennen, maar dat ging heel goed. Enkele tientallen bidders hebben hieraan meegedaan.

De deelnemers zijn zo bemoedigd en enthousiast geworden, dat we dit doorgezet hebben na deze 10 dagen. Nu niet elke dag, maar op 3 tijdstippen in de 14 dagen. Dat is: zondagmorgen om 8.00 uur, de dinsdagmorgen daarna om 6.30 uur en de dinsdag daarna om 19.30 uur. De meeste deelnemers kiezen daar 1 tijdstip uit, maar meer mag natuurlijk ook.

Ik wil je van harte uitnodigen om hieraan mee te doen en stuur je daarom de linkjes hieronder. Je kunt gewoon op de linkjes klikken om mee te doen. 

Als je je wilt aansluiten bij deze groep, geef dat dan even door aan hartvoor@uniteinchrist.nl. Je krijgt dan in het vervolg automatisch een link met de gebedstijd.

Namens Unite in Christ,

Harry Noordhof
Coördinator voor de dorpen