januari 15, 2020 administratie Uncategorized

In ieder dorp één bidder…?

Als je de kaart van Noord Nederland bekijkt, zie je nogal wat steden, dorpen en gehuchten. Iemand heeft ze geteld en het zijn er 1750.

Dan denk ik bij mezelf: er zal toch wel in elk dorp iemand zijn die voor dat dorp en zijn bewoners bidt? Of ben ik te optimistisch?

De bidders voor de dorpen die zich hebben opgegeven zijn er ongeveer 60 (inclusief groepen)

Dat is in vergelijking nog niet veel. Maar we breiden gestaag uit. En het gaat niet om het aantal, evenmin als om wie zich wel of niet opgegeven heeft. Het gaat erom DAT er gebeden wordt en dat de HEER ons en onze woonplaatsen inderdaad zegent.

Unite in Christ ziet er naar uit om alle bidders in Noord Nederland met elkaar te verbinden en te bemoedigen, zodat er een groot leger van bidders opstaat en het gebed zich als een olievlek uitbreidt over Noord Nederland. Zodat Gods Liefde zichtbaar gaat worden.

Doe je mee? Geef je mailadres door aan hartvoor@uniteinchrist.nl
Je ontvangt dan elke twee maanden een bemoedigingsbrief.
Als er meer bidders zijn in jouw dorp of omgeving matchen we de mailadressen, zodat de mensen zelf kunnen kiezen of ze contact willen of niet.

Harry Noordhof