maart 15, 2019 administratie Uncategorized

Een kind van God is vrij

De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun bevrijding bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (Jes 61: 1,2 )

Wat een prachtige tekst uit Jesaja! Hij zal komen om gevangenen te bevrijden. Hij zal komen om hoop te bieden. En dat heeft Hij gedaan. Hij is gekomen. Deze profetie is uitgekomen met de komst van Jezus hier op aarde en met zijn dood en opstanding! Hij heeft de dood overwonnen en heeft ons vrij gekocht. We zijn geen slaven meer, maar vrije mensen! We waren gevangenen, gevangen in onze zonde, gevangen in onze eigen ik, in egoïsme, in verslavingen, maar Jezus maakt ons vrij! Wat een evangelie! En wat een voorrecht dat we mogen leven na Pasen.

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ik ben een kind van God, ja Zijn kind. 

En die Geest die in Jezus werkte en waardoor Hij gevangenen kon bevrijden, die Geest werkt ook in jou en mij. We mogen gaan naar gevangenen om hun bevrijding bekend te maken. We mogen gaan naar mensen die het moeilijk hebben en vertellen van de hoop die Jezus ons geeft. Om te vertellen dat Jezus hen vrij wil maken! Dat Zijn liefde voor hen zo onmetelijk groot is! We mogen daar over vertellen, omdat de Geest van de Here ook op ons rust. Dus niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. We dragen het uit, ieder op zijn eigen plek, in je gezin, in je familie, in je buurt, op je werk, in de kerk, daar waar God je roept. En dat mag je doen in ontspanning en met veel plezier, want het is Zijn Geest die in je werkt!

Nu zijn wij heel benieuwd naar jouw verhaal, of en hoe het je lukt om hier in jouw omgeving gestalte aan te geven. We hebben een begin kunnen maken van de plaatsnamen op de kaart van Noord Nederland. Het gebied waar wij ons als Unite in Christ op richten. De plaatsnamen op deze kaart betekenen dat daar mensen zijn die bidden, die God zoeken en proberen het evangelie op hun manier in hun woonplaats uit te dragen. Deze mensen hebben al contact met ons gezocht, omdat ze het ook belangrijk vinden dat wij met ze meebidden en ze helpen hun netwerk uit te breiden. Heb jij jouw woonplaats al aan ons doorgegeven? Doe dat nu (klik hier om te mailen)!

Lees de nieuwsbrief van maart 2019