maart 13, 2020 administratie Uncategorized

Wees niet bang, denk groot!

In de gelijkenis gaf de heer aan drie van zijn knechten zijn goud. Hij gaf het hun omdat hij op reis ging. Hij vertrouwde het ze toe.

Twee van hen gingen met het goud aan de slag. De derde niet, hij was bang; bang om het te verliezen, bang voor zijn heer. Hij stopte het talent weg.

Het is niet duidelijk waarom de een meer kreeg dan de ander. Wel is duidelijk dat ze allemaal iets kregen. Er staat niet in de bijbel dat de ene knecht “beter” of getalenteerder was dan de andere: God geeft zoals het Hem betaamt. En wat ook duidelijk is: de heer kwam terug van zijn reis, en de knechten mochten het goud aan de heer teruggeven. Want het goud blijft van de heer.

Het is zo van belang dat wij, u, jij en ik, beseffen wat we gekregen hebben! En we hebben allemaal iets van Gods goud gekregen om mee aan de slag te gaan. God vertrouwt het Zijn mensen toe. In Zijn woord lezen we Zijn opdracht: “gaat dan heen, en maak alle volken….”, maar ook dat we eensgezind zullen zijn, één in Hem.

Unite in Christ heeft zo ook “goud in handen gekregen”: op de voor haar unieke wijze en met unieke methoden mensen bereiken, onderwijzen en verbinden met Gods Liefde, de Kracht van Jezus en de warmte van Zijn Geest. Hierdoor (en samen met en door vele andere mooie en gezegende initiatieven en organisaties) wordt Gods Vaderhart merkbaar bij steeds meer mensen in Noord-Nederland, wordt Zijn Vaderhart zichtbaar en wordt Hij groot gemaakt. De eenheid in Jezus wordt hierdoor vergroot: Zijn goud wordt vermenigvuldigd!

Unite in Christ denkt groot! Er is geen angst, nee, er is dankbaarheid, welwillendheid, enthousiasme en verlangen om met dit toevertrouwde en kostbare goud aan de slag te zijn en te (mogen) gaan. Het is en blijft Zijn goud! De mensen van Noord-Nederland mogen Zijn goud leren kennen: Zijn Vaderhart.

Ik las onlangs onderstaande stukje:

Aan drie metselaars werd gevraagd wat ze aan het doen waren. De eerste metselde. De tweede bouwde een muur. De derde bouwde een huis van God.

Ik werd erdoor geraakt. Het deed me beseffen dat we groot mogen denken, groot mogen verwachten! Helpt u, help jij mee?! Wees niet bang, denk groot!

Hij komt terug… en dan geven we graag Zijn goud weer aan Hem: Vermenigvuldigd! Dan zal Hij zeggen: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.”

Rob van der Hoek

Unite in Christ