december 20, 2016 administratie Uncategorized

Terugblik op 2016

winter-654442_1280Lieve broer, lieve zus,

de Feestdagen liggen voor ons. We mogen herdenken en vieren dat Jezus op aarde kwam om te herstellen wat we in het paradijs zijn verloren:

Lukas 1: 67-75 (BB)
Vader Zacharias werd vol van de Heilige Geest en profeteerde: “Prijs de Heer, de God van Israël. Want Hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. Hij heeft een machtige Redder gegeven, uit de familie van zijn dienaar koning David. Dat is ook wat Hij al vanaf het begin van de wereld beloofd heeft door de heilige profeten. Hij had beloofd dat Hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. Hij beloofde dat Hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat Hij zou doen wat Hij hun had beloofd. Hij zou het heilige verbond dat Hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten, niet vergeten. Hij zou ons redden uit de macht van onze vijanden, zodat we Hem zonder vrees zouden kunnen dienen. Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij Hem zouden mogen leven om Hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat we kunnen leven zoals Hij het wil, zodat we werkelijk Zijn volk zouden zijn.

Jezus is als mens op aarde gekomen en heeft werkelijk alles volbracht zodat wij weer zonder angst dichtbij de Vader kunnen leven. Alles volbracht om weer te kunnen leven zoals Hij dat wil. Alles, zodat we werkelijk zijn volk kunnen zijn. Zijn volk in Noord Nederland. Daar verlangen we zo naar, dat Gods volk in Noord Nederland opnieuw gaat:

Kennismaken met wie God werkelijk is: om te ontdekken hoe God nu echt is en te proeven van Zijn liefde. We verlangen ernaar dat zijn volk zich
Overgeeft aan Zijn liefde, en die Liefde leert ontvangen. En we verlangen ernaar dat we als volk Zijn hart
Manifest leren maken: het zichtbaar maken van Gods hart in alles wat je doet, niet alleen zondags, maar juist doordeweeks in je werk en bezigheden!
Al onze activiteiten zitten verweven in de KOM!

 

terugblik-2016-2Terugblik
Afgelopen jaar is binnen Unite in Christ een bezinningsjaar geweest. Vorig jaar hebben we een nieuwe visie en missie ontvangen en dit jaar hebben we de tijd genomen om die visie en missie samen te doorleven, en te zoeken hoe we dit mogen gaan uitwerken. En we zijn er enthousiast over! Er brandt een verlangen in ons.
Vanuit dit verlangen hebben we afgelopen jaar ook al een aantal nieuwe stappen mogen zetten. We hebben 3 soorten nieuwe conferenties voor het eerst kunnen organiseren.  En we zijn heel dankbaar voor wat God deed. Een paar getuigenissen:

Deelnemer Conferentie Zakenwereld:
‘Wat heb ik genoten. Het kan niet anders dan dat ik de Heilige Geest ervaren heb. Ik heb dit voor het eerst jaren terug ervaren toen ik bij een afsluitdienst van een Alpha cursus was. Een andere bezoeker aan die dienst vroeg wat ik er van vond, en ik had toen een gevoel alsof ik op wolken liep. Die andere bezoeker tikte me op de schouder en zei “dat is de Heilige Geest” en liep door. Dit gevoel heb ik tijdens de conferentie de gehele dag weer gehad. Ik bezoek ook CBMC avonden, maar dit was ook zo gericht op ondernemen, en dan werd hier een beeld gevormd hoe we dit met Jezus mogen doen. FANTASTISCH’.

Deelnemer Vaderhartconferentie:
‘De twee dagen op de Vaderhart conferentie hebben mij diep geraakt. Grote delen had ik eerder gehoord, maar niet alles had ik doorleefd. Er werden dingen verfrist: door de teachings van o.a. David landde het echt, omdat hij spreekt over wat hij zelf heeft meegemaakt. Twee dingen die er voor mij uitsprongen waren de thema’s over het ‘wees zijn’ en de ‘wilsbesluiten’. Ik merkte dat God mij daar openbaring gaf en dat daarmee ruimte kwam voor een stuk genezing. De gehele atmosfeer van de conferentie was prettig, warm en vriendelijk wat er voor zorgde dat mensen zich veilig voelden en daarmee ontvankelijk voor wat Hij wou doen. Ik zou iedereen de conferentie aanbevelen, dit is een fundamenteel stuk basisonderwijs wat bepalend is voor onze gehele levenswandel. Ik ben dus erg blij dat ik ben geweest en zie er naar uit er de volgende keer weer bij aanwezig te zijn.’

Twee deelnemers Conferentie Gods Stem Verstaan:
‘Wat een gezegende dag afgelopen zaterdag. Heel bijzondere dag gehad. Honger ……naar nog zo’n dag. (…) We moeten gevoed worden en dat gebeurd veel op dit soort dagen.’
‘Ik voelde belemmeringen om te gaan, maar dat was bij binnenkomst al weg! Tot drie keer toe kwam het langs dat Gods Oog op mij was, heel bijzonder. (…) Fijn dat er ook echt jongeren waren! Bij ons in het groepje was een meisje van 13 jaar. Super!’

De andere activiteiten gaan ook mooi door. Vier discipelschapscursussen draaien momenteel, en een vijfde gaat in januari in Roden van start! De trainingen Vrij om te zijn en Kenmerken van Vrij Zijn zijn bezig en gaan in het nieuwe jaar opnieuw van start. Daarnaast komen de Noordermannen op inmiddels 9 verschillende locaties bij elkaar. We zijn God dankbaar voor wat Zijn Liefde en Waarheid uitwerkt in mensenlevens.

 

Arnaud en Hilda
In juni dit jaar besloten Arnaud en Hilda Dijkstra, oprichters van Unite in Christ, hun verantwoordelijkheden binnen Unite in Christ neer te leggen en over te dragen aan het bestuur. Ze wilden een tijd van rust te nemen, een tijd voor God, om te ontdekken wat hun nieuwe weg mag worden. We zijn Arnaud en Hilda dankbaar voor alles wat ze in de afgelopen jaren gegeven hebben, want dat was veel. Als bestuur willen we graag dat een ieder op de plek komt waar God hem/haar voor bedoeld heeft. Op dit moment zijn we daarover met Arnaud en Hilda in gesprek. Een mooie Bijbeltekst in dit verband is Psalm 37 vers 4: Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.

 

Samenwerking Festival 316 met Pinksterfeest Wijnjewoude
Zoals we eerder schreven is besloten om in het Pinksterweekend van 2017 gezamenlijk een compleet nieuw evenement te organiseren. In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude.

Deze samenwerking is het resultaat van diverse besprekingen met teamleiders, coördinatoren en besturen. We hebben geprobeerd iedereen zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken en te informeren. Eind november is er als laatste nog een bijeenkomst geweest met de vrijwilligers van Festival316. We hebben met elkaar nog een keer teruggekeken naar de afgelopen 9 edities van Festival316. Terugkijken naar wat God door de Festivals heen heeft gegeven. Woorden die naar voren kwamen zijn verootmoediging en eenheid.

Op het eerste Festival werden we geleid naar verootmoediging. Op de plek waar de kerkstrijd in 1944-1945 een scheidslijn heeft getrokken door gezinnen, families en het hele dorp, zijn we op de knieën gegaan voor het kruis. De hevige strijd, waarvan de gevolgen zo lang na-ijlen en de daarmee gaande  pijn en het verdriet hebben we letterlijk  bij het kruis gebracht. We hebben de schuld beleden en de eenheid met Jezus en met elkaar werd zichtbaar en tastbaar op het eerste Festival en de jaren erna.
We hebben de Festivals ervaren als prachtige feesten, geleid door Gods Geest, tot Zegen voor persoonlijke levens en in de wijde omgeving. God heeft gezorgd voor groei en bloei door zijn Geest. Zo samen terug te kijken gaf dankbaarheid en bewogenheid in ons hart voor Gods trouw.

Intussen zijn we met het Pinksterfeest onderweg gegaan. Er is een algemeen bestuur gevormd en benodigde commissies zijn vormgegeven. Het blijkt dat we in de basis vrijwel dezelfde woorden gebruiken. Wat we vooral ervaren is een gezamenlijk verlangen dat het nieuwe evenement een werkplaats zal zijn van de Heilige Geest, waar Jezus centraal staat en de Liefde van de Vader voor de mensen helder zichtbaar wordt.
Zo gaan we samen op weg naar het nieuwe evenement in Wijnjewoude. Wil jij betrokken zijn bij dit nieuwe evenement, dan kun je contact opnemen via het contactformulier.

 

Tot slot wensen we je een heel mooi Kerstfeest toe.
Dat dit feest je weer meer Zicht mag geven op het leven in al zijn volheid,
waar Jezus voor kwam.

dec-16