januari 24, 2017 administratie Uncategorized

Zie, Ik maak iets nieuws!

ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS!

Zo na de jaarwisseling van 2016 naar 2017 is het een mooi moment om terug te kijken en met verwachting vooruit te kijken. Als we terugkijken dan is dat met dankbaarheid; God is trouw en Hij zal niet loslaten wat Hij is begonnen te doen. Dat mag je persoonlijk ervaren en wij ervaren dat heel sterk binnen Unite in Christ. Gods trouw geeft ons een sterke basis in ons geloofsleven en ook voor UiC.

“Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis”.
Jesaja 43 vers 18 en 19

God heeft UiC in 2016 een vernieuwde visie gegeven voor Noord Nederland, waarin onze droom is dat Gods liefdevolle hart zichtbaar wordt in de hele samenleving; in de gezinnen, in de kerk maar ook op het werk.
We ervaren Gods bewogen hart voor Noord Nederland en Hij zegt: Ik maak iets nieuws. Kijk niet terug maar kijk vooruit.
En dat is wat we doen: vooruitkijken wat God wil doen en beschikbaar zijn voor Gods werk. We willen Gods medewerkers zijn in 2017. Jij ook?

Een andere Bijbeltekst waar wij afgelopen jaar sterk bij bepaald zijn staat in 2 Kronieken 7 vers 14:

“Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”.

We willen allemáál graag dat er herstel, vrede en genezing komt in de wereld om ons heen. Daarbij zien we natuurlijk uit naar Jezus terugkomst om herstel, genezing en vrede te brengen.
Maar in deze tekst gaat het om een terugkeren tot God hier op deze aarde. God wil genezing geven in het hier en nu. Daar wordt wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk: als het volk zich in ootmoed buigt en zich omkeert van de ingeslagen (verkeerde) wegen, dan zal God genezing geven.  In ootmoed buigen of verootmoediging is een oud begrip met een diepe betekenis. Verootmoediging geeft een hartsgesteldheid aan waarin een diep verdriet is over de hulpeloze en arme toestand waarin je je bevindt. In dat diepe verdriet en in je hulpeloosheid buig je je voor God en je roept het uit: o God help! En als God dat ziet dan zal Hij uit de hemel horen en genezing en onderlinge verzoening brengen.
Op de bodem van de verootmoediging zal God iets nieuws laten groeien; de eerste prille blaadjes zien we al ontspruiten. God is trouw en Hij zal zijn beloften waarmaken!