SAMENWERKEN

Als er één thema is wat in deze tijd vaak naar voren komt dan is het samenwerken. Het is alsof het bovenaan Gods agenda voor nu staat: Mijn kinderen leren samenwerken!

Op zich ligt dit natuurlijk in het bestaan van de stichting Unite in Christ, ons verenigen ongeacht onze kerkelijke achtergrond. Eenheid in Jezus. Maar het is alsof God ons een stap dieper wil laten gaan. Want eenheid in Christus is inmiddels onze basis geworden, daar leven en bewegen we uit. Daar genieten we van, en daar nemen we nog steeds graag nieuwe mensen in mee. Maar het is niet meer nieuw!

De stap dieper die we ervaren is het leren samenwerken met christenen, ondanks verschillen. Want we kunnen namelijk wel eenheid ervaren en tóch op ons eigen eiland blijven. Maar echt leren samenwerken, als een lichaam, dát kost wat, merken we. Dat kost ons onze onafhankelijkheid. Dat kost ons leren kijken buiten onze eigen denkkaders. Dat kost ons de “veiligheid” van onze muren. Ons individualisme? Ons gemak. Misschien soms ook de snelheid waarmee we iets willen bereiken? Als we kiezen voor samenwerken kom je elkaars gewoonten tegen, elkaars standpunten, elkaars manier van geloofsbeleving, elkaars karakter, elkaars (on)voorzichtigheid, elkaars (eigen)wijsheden. Op ons eigen eiland blijven scheelt een hoop gedoe!

Maar God nodigt ons uit om te leren samenwerken. Hij verlangt er zó naar dat Zijn lichaam in Noord Nederland gaat samenwerken. En dat ieder persoon, iedere organisatie, stichting, kerk of groep zijn eigen unieke plaats inneemt en elkaar leert dienen, elkaar leert verder helpen, elkaar leert zichtbaar maken en van elkaars unieke eigenschappen gebruik leert maken! Wanneer we als lichaam van Jezus in Noord Nederland leren samenwerken komt er vermenigvuldiging! We worden effectiever, krachtiger, evenwichtiger! Samenwerken brengt ons veiligheid, net als we zien bij de zwerm vogels hierboven! Samenwerking zal ons ook verlichting in lasten brengen!

Samenwerken kunnen we leren van de Drie-eenheid: de samenwerking tussen God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Zij demonstreren ons volmaakte samenwerking. In Mattheus 3 vers 16-17 zie je dit heel mooi.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem, en Hij zag hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’.

Als we gaan samenwerken zullen we samen de wereld laten zien wie God is. Aan ons als gelovigen zal te zien zijn Wie en hoe God is. Soms proeven we al wat van de vruchten van samenwerking, en we moeten zeggen: die smaken heerlijk! Zullen we leren samenwerken?

 

Christus is het Hoofd van het Lichaam. 16 En Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het Lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het Lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen. Efeziers 4:16