januari 17, 2020 administratie Uncategorized

Goed nieuws!

Goed nieuws! Aan het begin van een heel nieuw jaar. Goed nieuws tussen zoveel ander nieuws. Het Koninkrijk van God gaat over gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht! Jij en ik worden uitgenodigd.

Aan het begin van het optreden van zowel Johannes de Doper als Jezus werd er goed nieuws aangekondigd. Dit was wat zij zeiden: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Waarom is dit nou geweldig goed nieuws? Is dit nu waar alles om draait? Wat is de invloed van dit koninkrijk? Nu al? Eerlijk gezegd heb ik me hier lange tijd niet zoveel bij voor kunnen stellen. Het is toch voor straks? Als ik naar de hemel ga! Ja, ook dat en dat is goed nieuws.

Toch reikt dit goede nieuws veel verder.

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.

Gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht

De Here Jezus sprak er steeds over en gebruikte talloze voorbeelden. Zelfs tot vlak voor zijn hemelvaart sprak hij met Zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God met Jezus als Heer zal het verschil maken in deze wereld. Het is een koninkrijk, dat niet bestaat uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dat koninkrijk is gelanceerd in al zijn kracht en glorie bij Jezus’ opstanding.

De Bijbel vergelijkt het koninkrijk wel met het zoeken naar een schat. Toen de vinder die had ontdekt verkocht hij alles wat hij had.

Jij wordt uitgenodigd

In het Koninkrijk van God is Jezus de Heer. En Hij regeert door te dienen. Niet door macht en geweld, maar door zijn Geest. En elke keer als iemand de uitnodiging voor dat koninkrijk aanneemt, komt Hij in diegene wonen. Dat is levensveranderend; zo raakt de hemel mensen en komen zij in het licht te staan. Jezus is niet gekomen om mensen te vernederen of omver te blazen, maar juist om hen te vergeven en te herstellen.

Jezus is gekomen om tegen jou te zeggen; ‘sta op en schitter, kom tevoorschijn!’

Hij is gekomen om tegen jou te zeggen; ‘mens waar ben je? Ik wil je tot je doel laten komen.’

En Hij nodigt je uit; ‘ga onderweg met Mij. Dwing je Mij één mijl mee te lopen, dan ga Ik er twee met je mee.’

De uitnodiging voor het Koninkrijk geldt voor iedereen. Er is geen aanziens des persoons. Je hoeft ook niet ergens aan te voldoen; Kom maar gewoon zoals je bent. Want zo wil Hij mensen herstellen tot beelddragers van Hem. Sommigen ervaren dit zelfs als de uittocht uit het slavenbestaan (Exodus). Daarom is het geweldig nieuws.

De roep om getuige te zijn in EENHEID

De Heilige Geest werd met Pinksteren uitgestort en de leerlingen werden bekrachtigd in hun taak om Zijn getuigen te zijn. Op deze wijze brak het Koninkrijk van God door en is als een lopend vuurtje over de hele wereld gegaan. De opdracht is er nog steeds. Als Unite in Christ ervaren we de roep hetzelfde te doen als de leerlingen van Jezus in die tijd. Getuigen zijn van het Koninkrijk en mensen nodigen binnen te komen.

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Als het andere zal u dan geschonken worden. (Matt 6 : 33)

Hoe kun je vervolgens onderhouden wat Jezus ons leerde en ons voor deed? Door de EENHEID en verbondenheid met elkaar en met Jezus! Dat is waartoe Jezus ons oproept!

Ons verlangen is dat jij, ik, wij in éénheid met Jezus en met elkaar, getuigen en dienen!  Hij is ons voorbeeld. Doe je mee? Bijvoorbeeld door (weer opnieuw) geïnspireerd te worden op de Onderwijsavonden Aan stromend water! (meer info klik hier…)