december 12, 2018 administratie Uncategorized

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een schitterend licht.
(Jesaja 9:1)

We leven in een verwarrende tijd! Er gebeurt van alles om ons heen: op wereldschaal dreigen er handelsoorlogen met financiële onzekerheid als gevolg; er is een voortdurende terreurdreiging van de meedogenloze extremistische islam en de gele hesjes-beweging geeft de grote mate van ontevredenheid van de bevolking weer. God speelt steeds minder een rol in onze maatschappij. In onze eigen omgeving zien we de kerken ook leeglopen. In sommige dorpen zijn de kerken gesloten. Maakt het ons angstig, verdrietig of worden we wakker geschud om Koning Jezus te volgen? Dat is de vraag die op ons afkomt.

De wereld ziet er misschien donker uit. Maar God geeft ons hoop en zegt in Jesaja 9:

‘het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een schitterend licht’.

God zelf zorgt voor Licht in het donker. Het Licht, dat Hij heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus, dat schijnt in de duisternis. Een schitterend licht! Overal waar Jezus wordt verhoogd verschijnt het Licht.
Unite in Christ herkent de tekenen van deze tijd en maakt zich klaar om Jezus als Heer en Koning te verhogen. Het is de tijd dat christenen zich in eenheid verbinden om God (opnieuw) te dienen en de naam van Jezus te verhogen. Zo komt het Licht in deze donkere wereld.
Unite in Christ wil zich inzetten om Jezus naam te verhogen. Christenen worden opgeroepen om over de kerkmuren heen zich in Christus met elkaar te verbinden en zo Licht te zijn in deze wereld waarin we leven.
Alle activiteiten van Unite in Christ, zoals Pinksterfeest316, Noordermannen, Nieuw leven in de dorpen en het onderwijs, dragen bij aan het verhogen van de naam van Jezus. En we bidden voor eenheid in Jezus naam zodat het licht wordt in een donkere wereld.

Ons verlangen is dat alle mensen in Noord Nederland de boodschap van het ‘schitterende Licht’ zullen horen en dat Gods Naam wordt geëerd in alle dorpen en steden. Als dat ook jouw verlangen is kun je dat kenbaar maken. We zijn op zoek naar partners in dat verlangen, want samen staan we sterk in Noord Nederland!

Lees verder over onze activiteiten en andere nieuwsberichten:

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

Nieuwe cursus ‘Groeien in je roeping’

– Huis van de vader avonden in 2019

– Gezamenlijke Noordermannen avond

Noordermannen dragen Evangelie uit in daden

NIEUWSBRIEF DEC 2018 LEZEN