februari 9, 2017 administratie Uncategorized

STEEN IN DE VIJVER VAN NN

Op 3 maart en 7 april

Verlangen dat Gods hart zichtbaar wordt in de samenleving.

Let op: De avond van 7 april is in het Gomarus college in Drachten!

Lieve familie in Noord Nederland,

Zoals jullie misschien wel weten, verlangen we ernaar dat Gods hart zichtbaar wordt in onze samenleving van Noord Nederland. We verlangen ernaar dat er meer van Gods invloed mag komen in elk dorp en elke stad. Ook in de plaats waar jij woont.

Laatst las ik ergens deze zin:
Als je naar een stad of dorp kijkt, weet je hoe het met Gods volk in die plaats gesteld is.

Dit is best confronterend! God heeft ons namelijk een verantwoordelijkheid gegeven voor het gebied waar we wonen! Jeremia moest van God het volgende tegen het volk zeggen:

‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ (Jeremia 29 :7)

Dit vers toont dat Gods Vaderhart bewogen is voor het dorp of de stad waar je woont! Het Hebreeuwse woord voor ‘bloei’ is ‘shalom’ en wordt in andere vertalingen met ‘vrede’ vertaald. God wil dat we Zijn hart en shalom voor onze omgeving gaan zoeken!

In sommige dorpen staan de kerken leeg en op andere plaatsen zien we een teruggang.

Maar wat, als we als kinderen van God ons verenigen en God nederig gaan zoeken?
Wat, als we gaan samenwerken in de plaats waar we wonen?
Wat, als we echt weten wie we zijn en onze positie gaan innemen als kinderen van God?
Wat, als we samen gaan bidden en leren meebewegen met Gods Geest in ons gebied?
Wat, als we groeien in de gaven van de Geest om God te dienen?
Wat, als we voor elkaar gaan bidden voor Gods Koninkrijk en dat we allen onze plek mogen gaan innemen waar God ons voor geroepen heeft?

‘…… en als dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.’ (2Kronieken 7:14)

God heeft veel mensen in Noord Nederland de afgelopen jaren aangeraakt, vernieuwd en herstel gegeven. Dit is Zijn grote genade. We geloven dat Hij nu met ons een stapje verder wil gaan: Als discipelen van Jezus betrokken raken in de uitbreiding van Gods Koninkrijk in jouw dorp of stad!

Hoe God dit wil gaan doen weten we nog niet precies. Maar we geloven dat het belangrijk is dat we ons als Gods volk in Noord Nederland gaan positioneren en met Hem gaan meebewegen.
Om een steen in de vijver te gooien en samen God hierin de ruimte te geven organiseren we 2 avonden: vrijdag 3 maart en vrijdag 7 april.

De eerste avond, 3 maart, willen we je meenemen in wat God ons tot nu toe laat zien. Kees de Vlieger van stichting Kerygma zal ons sleutels aanreiken die je kunnen helpen om van invloed te worden voor je omgeving.

Vrijdagavond 7 april willen we de tweede steen in de vijver gooien. We willen samenkomen om allereerst Koning Jezus te aanbidden. Kees de Vlieger zal opnieuw iets delen en aansluiten op wat hij de eerste avond heeft gedeeld, waarbij het accent nu meer zal liggen op de praktische uitwerking in stad en dorp. Hierbij willen we ook graag naar elkaar luisteren, om te horen welke verlangens er in ons zijn gegroeid. Daarnaast willen we met elkaar bidden en Gods Geest uitnodigen om ons te laten zien hoe Hij ons wil mobiliseren. We geloven dat God zal spreken, omdat Hij dit heeft beloofd in Zijn Woord (Jer.33:3)!

We zien uit naar jullie komst, om met elkaar Gods hart te ontdekken voor onze omgeving en om in eenheid op te trekken om dit bekend te maken!

 

Programma:
19.15 Inloop met koffie en thee
19.30 Start avond, delen vanuit UiC, Kees de Vlieger, delen verlangens
21.30 Mogelijkheid voor Gebed en Ontmoeting
22.00 Einde avond

Toegang:
Gratis, mogelijkheid tot het geven van een gift. Wil je je wel aanmelden als je komt? Klik hier voor opgave.

Adres:
Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten.

Contact:
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Jan de Jong: j.dejong@uniteinchrist.nl of 0512-302571.