april 12, 2019 administratie Uncategorized

Getuigenis discipelschap cursus

We hebben een prachtig getuigenis mogen ontvangen van een echtpaar over de discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’.

Heb je hier ook verlangen naar of zou je deze cursus ook in jou plaats willen houden, dan willen we jou hier graag in meenemen, deze cursus verandert mensenlevens en heeft impact op je omgeving.

Getuigenis van een echtpaar die de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” hebben gevolgd:

Vrouw:

Het is begonnen 1 à 2 jaar geleden. Ik heb toen een cursus gevolgd ‘Vrij om te zijn’ en ‘Kenmerken van vrij zijn’ twee cursussen om te komen tot persoonlijke geloofsgroei. Dit deed ik samen met een aantal vrouwen. Hier(door) is God met mij begonnen in wie ik mag zijn in Hem. Dat er genezing mag zijn en mijn denken vernieuwd. Mijn verlangen werd dat ik meer wilde weten van God en dichtbij Hem wilde leven. Maar dit wilde ik niet alleen in mijn leven, maar ook met mijn man. Ik merkte dat ik veranderde door de cursus die ik volgde en probeerde ook mijn man hier in mee te nemen door te delen. Maar we dachten verschillend en ik merkte dat ik dit moeilijk vond. Mijn verlangen werd dat ik samen met mijn man onderweg mocht gaan en zo ook hierin dichter tot elkaar mochten komen.

Vorig jaar op pinksterfeest 316 is er voor mij gebeden voor dit verlangen: samen onderweg te zijn om ons meer te verdiepen en te vernieuwen in het geloof! Wat is God een goede God! We hebben samen de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” mogen volgen! Dit is voor mij zo’n bevestiging geweest dat God bestaat en dat hij luistert en gebeden verhoort! Dit werd nog meer versterkt door de avond dat we samen met de cursusleiders hebben mogen bidden met z’n vieren om de Heilige Geest! Wat is ons leven veranderd, wat hebben we veel mogen mee maken in deze weken. En wat hebben we God in zijn drie-eenheid aan het werk gezien en nog! Aan God alle eer! En wat vallen veel puzzelstukjes op z’n plek. We zijn God dankbaar voor de mensen die Hij op onze weg heeft gebracht en dank aan alles wat heeft mogen bijdrage aan waar ik en wij nu mogen staan!

Man:

Ook waren er voor mij genoeg redenen om deze cursus niet te gaan volgen. Maar toch was er in mij een verlangen in het meer verdiepen in het geloof. Zonder een bepaalde verwachting te hebben van deze cursus en niet te weten wat het precies zou inhouden ben ik er uiteindelijk toch aan begonnen. Uiteindelijk ben ik op een punt gekomen waar ik niet van had verwacht dat ik zou komen. Het heeft mijn denkwereld veranderd en ben tot andere inzichten gekomen. De dingen die ik deed of dacht waren vaak op mijn eigen gevoel gebaseerd, maar heb nu geleerd dat ik meer uit Gods kracht mag leven! En ervaar dit ook in mijn dagelijks leven. Waar ik heel veel moeite mee had was om mijn gedachten vrij te maken en om mij op God te richten. In de weken die we doorlopen hebben heb ik mogen ervaren dat ik rust mocht ontvangen in mijn denken. En dat ik mij dus ook meer kan richten op God en wat Hij door Zijn woord en op andere manieren tegen mij willen zeggen.

En door de opdracht ‘Luisteren naar Gods stem’ heb ik echt kunnen ervaren dat God op Zijn tijd dingen door Zijn woord of op andere manieren aan je laat zien of bekend maakt.  Zo bijzonder om te ervaren dat God door anderen spreekt tot jou. En dan komt het binnen dat iemand die je niet kent zo iets bijzonders en veel betekenend voor mij op papier zet. Doordat ik nu vertrouwen heb op God die mij ziet zoals ik ben en dat ik niet hoef te vertrouwen op mijn eigen kunnen en denken. Maar dat ik geliefd ben bij God en hierdoor ook in blijdschap verder kan en dat zo ook mag ervaren! Dank aan de Heer wat hij allemaal heeft gegeven!

 

Een ander getuigenis van een deelnemer aan de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’:

Een paar weken terug mochten we de discipelschap cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ afronden.

Het was voor de eerste keer dat we deze cursus in een verkorte versie in dagboekvorm hebben gegeven.

Best wel spannend om deze verkorte versie aan te gaan, omdat er veel vernieuwende onderwerpen in een kort tijdsbestek aan de orde komen.

Maar God is trouw, ook nu mochten we getuige zijn van mensen die God aan het werk zagen in hun leven, en bij de ene is het denken vernieuwd en bij de ander is er een omkeer in het denken gekomen.

We mochten samen ervaren dat God ook nu nog krachtig door ons heen wil werken, dat Hij ook in deze tijd nog tot ons spreekt, en dat de vernieuwende kracht van de Heilige Geest ook nu voor deze tijd is.

Prachtig om te zien.