Ontstaan van Unite in Christ

In 2006 ontstond Christenen uit Opsterland vanuit een verlangen om discipelen te maken. In datzelfde jaar is Festival316 ontstaan, een muziekfestival op basis van Johannes 3 vers 16. Eind 2007 werden deze 2 samen één: stichting Unite in Christ. Samen verlangen we naar eenheid onder Gods volk in Noord Nederland, ofwel Groningen, Friesland en Drenthe.

Visie en Missie: Trefzeker bewegen met Unite in Christ

Unite in Christ is een groep mensen die het verlangen heeft om Gods liefde zichtbaar te maken aan de samenleving, door de eenheid te zoeken van alle christenen over de kerkmuren heen. De hartsgesteldheid is die van Jezus, die zegt: ‘Leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. Met deze hartsgesteldheid wil Unite in Christ  de samenleving dienen.

Vanuit dit verlangen heeft Unite in Christ een visie en een missie opgesteld, dit luidt als volgt:

visie

Visie

Onze droom is dat de mensen in Noord-Nederland zo veranderen dat Gods liefde zichtbaar wordt in de samenleving.

missie

Missie

Wij staan voor eenheid van christenen in Jezus Christus. En we willen christenen toerusten om Jezus te volgen.

welkom

Hoe

De visie en de missie wordt vormgegeven door:

  1. Oproepen: de goede boodschap van het Koninkrijk van God te vertellen aan alle mensen in Noord Nederland en hen op te roepen om tot inkeer en/of bekering te komen.
  2. Toerusten: christenen toe te rusten om volgelingen van Jezus te worden en in hun bestemming komen.
  3. Dienen: leren om als volgelingen van Jezus in geloof uit te stappen om te gaan dienen in het Koninkrijk.

Wat maakt Unite in Christ bijzonder?

Onze focus is gericht op het grondgebied; Friesland, Groningen en Drenthe,

Wij roepen op (blazen de Sjofar) om in eenheid over de kerkmuren heen de samenleving te dienen,

Wij stellen gebed en het Woord van God centraal om de wil van God te verstaan,

Wij (richten ons niet op kerken maar) willen missionair zijn in onze woonplaatsen,

Wij werken met teams die toegerust zijn om te dienen (DNA-overdracht van Unite in Christ)

DNA Unite in Christ

Nieuw leven door Christus

Eenheid in het lichaam van Christus

Eerst luisteren naar Gods stem, dan doen

Identiteit in Christus: zonen en dochters van de Vader

Vermenigvuldiging door het werk van de Heilige Geest

Oproepen, toerusten, dienen

1) Oproepen

Mensen in Noord Nederland laten kennismaken met wie God werkelijk is. Dat ze ontdekken wie Jezus is, wat Hij voor hun gedaan heeft en een persoonlijke levende relatie met ze wil hebben.

We laten mensen kennismaken met God en verbinden mensen aan elkaar en aan de visie van Unite in Christ, zodat door eenheid in Christus de wereld Gods liefde leert kennen.
We zoeken daarbij de samenwerking met christenen en gaan op zoek naar mensen die verlangen om God beter te leren kennen. We willen ons daarbij door God laten leiden; Hij brengt mensen op ons pad en weet waar zoekende mensen te vinden zijn.  Unite in Christ is missionair van aard en naar buiten gericht.
God heeft de mens heel verschillend gemaakt met verschillende talenten en gaven. We willen  zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de specifiek talenten en gaven die ieder mens gekregen heeft.

Oproepen: Hoe?

Unite in Christ is in Ureterp begonnen en opereert vandaaruit; organiseert evenementen en kleine bijeenkomsten en brengt christenen bij elkaar.

Het organiseren van evenementen in de regio. In die evenementen wordt God in eenheid geëerd en wordt de onderlinge verbondenheid ervaren. Door evenementen te organiseren (denk aan Pinksterfeest316 en Noordermannenbijeenkomsten) worden mensen uit Noord Nederland bijeen geroepen om de boodschap van het Koninkrijk van God te horen en wordt door velen de eerste stap gezet.
Ook in kleinere bijeenkomsten kunnen mensen worden opgeroepen om Jezus te volgen.

2) Toerusten

Na het gehoor geven aan de boodschap van het Koninkrijk van God is geloofsontwikkeling belangrijk. Jezus roept ons op om discipelen/volgelingen van Jezus te worden en ons te leren om vanuit de verbinding met Jezus in de kracht van de Heilige Geest vrucht te dragen. Unite in Christ richt zich bij het onderwijs op het maken van discipelen, die concreet weer uitgezonden worden in (de dorpen van) Noord Nederland.

Toerusten: Hoe?

Toerusting in de regio

Toerusting zal meestal in een kleine setting worden gegeven, waarbij het gaat het om de kernwaarden (DNA) van Unite in Christ over te dragen. Deze toerusting zal in de regio worden aangeboden.

Toerustingsconferenties

Naast lokale trainingen zal Unite in Christ grotere toerustingsconferenties organiseren om teamleiders uit heel noord Nederland toe te rusten en elkaar te bemoedigen met hun getuigenissen.

3) Dienen

Vanuit Unite in Christ zien we dat we de samenleving mogen dienen, zoals Jezus dat deed. Jezus handelde altijd in opdracht van Zijn Vader en zocht niet Zijn eer maar de eer van Zijn Vader. Dienen vanuit Gods liefde, vanuit de volheid van Zijn kracht met de gaven en talenten die God toebedeeld heeft; dienen in je eigen omgeving én op de plekken waar Hij je plaatst. Om als één lichaam een hand en een voet voor elkaar te zijn en de naaste lief te hebben als jezelf en naar elkaar om te zien. Samen in de naam van Jezus wil Unite in Christ de samenleving in Noord Nederland dienen en tot een zegen zijn. We zien daarbij uit naar christenen die datzelfde verlangen hebben en zich in eenheid willen inzetten voor hun naaste omgeving.

Dienen: Hoe?

Unite in Christ verlangt erna dat Gods liefde op allerlei mogelijke manieren zichtbaar wordt in de samenleving. Dat kan op heel veel manieren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Hope for Friesland, het werk onder prostituées,
  • Het dorpenwerk, waarbij christenen (ongeacht kerkelijke achtergrond ) vb Hart voor Roden samenwerken om de samenleving te dienen,
  • Noordermannen project in Armenië en projecten met Stichting Present.

Om het werk mogelijk te maken zijn allerlei mensen nodig die achter de visie en missie van Unite in Christ staan, willen meewerken (veelal op de achtergrond maar heel belangrijk) om het werk te ondersteunen.  Te denken valt aan:

  • De kantoormedewerkers van Unite in Christ,
  • De sponsors van Unite in Christ,
  • Alle vrijwilligers van Unite in Christ.