Nieuw onderwijs

Onderwijsaanbod Unite in Christ 2019/2020

Ontdek het onderwijsaanbod van Stichting Unite in Christ voor het seizoen 2019 / 2020.

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

– Mat. 28: 19-20 –

Getuigenissen Cursus leren leven in de kracht van Jezus

Ik wil graag vertellen wat de cursus bij mij gedaan heeft. Ik wilde meer weten over een leven met Jezus, door de cursus heen ben ik me meer bewust geworden van de Heilige Geest, die mij in alles en bij alles helpt om keuzes te maken. Heel lang ben ik mij al bewust dat ik keuzes moet maken in mijn leven, maar ik heb nu ook ondervonden dat Jezus mij persoonlijk helpt, door situaties heen om de juiste keuze te maken. Door biddend de dag te beginnen en daarna nieuwsgierig de dag te doorlopen, komen er mensen en situaties in mijn leven die me overtuigen van Gods aanwezigheid, ook in mijn leven. Die mij bevestigen dat God een plan heeft met deze wereld en dat ik een heel klein onderdeel mag zijn van ZIJN GROTE SCHEPPING!


Het is of ik meer ontdekt heb, wat God als Vader voor mij betekent. Dat Hij echt dichtbij is. Ik kan het ook een beetje loslaten en geloven. Misschien begint het daar wel mee…..Tuurlijk begint het daarmee. Jammer dat ik niet meer kan terug halen wat nou maakte dat ik daar anders tegenaan ben gaan kijken. Misschien alles bij elkaar. Vooral dat als ik gehoorzaam, Hij zegent: Wat ik deed was dat ik altijd wel bad maar dan keek of God er ook naar luisterde. Dus geloofde ik onder voorbehoud. Daarna dacht ik dat ik dus moest gehoorzamen. Dat was ook zo, maar het bleek dat ik zelfs dat niet alleen kon…..Dus ook dat moest ik van Hem krijgen en aan Hem vragen, maar wel in geloof. Klopt ook wel: als ik dat uit mezelf zou kunnen, zou ik voor mijn eigen behoud kunnen zorgen en ik moet juist proberen om mijn leven in Gods hand te leggen…moeilijk hoor! Het betekent klein worden, mezelf verliezen en heel mijn leven in Zijn handen leggen. Terwijl ik zo graag zelf de regie wil houden, juist bang ben mezelf te verliezen. Het voelt zo kwetsbaar om alles uit handen te geven. Maar pas dan kan God me vol zegenen en kan Hij Zijn kracht laten zien.
Nu ik heb geleerd (en ook al een beetje mogen ervaren!) hoe goed God is en hoe dichtbij Hij komt als ik Zijn kind mag worden en alle rechten daarvoor krijg, voel ik me rijk gezegend en kan ik stukje bij beetje mijn leven in Zijn handen leggen…


“Door de cursus heb ik ontdekt dat ik door volledig op God te vertrouwen en door te belijden van wat er tussen Jezus en mij in stond, vergeving mocht ontvangen van Jezus. Mijn relatie met Jezus is hierdoor sterker geworden. Door Gods Geest in mijn leven toe te laten, mag ik rust en vrede in mijn hart ervaren. Dat is een enorme rijkdom!”