januari 28, 2016 marten Uncategorized

Gods invloed in de zakenwereld

Zonen en dochters van God die van invloed worden in de zakenwereld. Hoe kan dat werken? Hoe is de economie van Gods Koninkrijk? Hoe laat je je leiden in het ondernemen?

Stel je voor…
… dat er in deze tijd weer Jozefs en Daniels zouden zijn.
… dat zij Gods leiding zouden zoeken in alles wat ze ondernemen.
… dat ze Gods Stem zouden verstaan op de plek waar zij geplaatst zijn.
… en zaken zouden gaan doen zoals Hij het zou doen.

Als we kijken naar de Kerk van nu dan zien we dat veel christenen wel van invloed zijn in de christelijke wereld. Maar we geloven dat veel van hen geroepen zijn om juist van invloed te zijn in de maatschappij op de plek waar ze doordeweeks zijn. Daar willen we binnen Unite in Christ in investeren, zodat Gods hart zichtbaar wordt door Zijn kinderen heen in alle delen van de samenleving.

Zo ook in de zakenwereld. De zonen en dochters van God mogen in de zakenwereld meer zichtbaar gaan worden. Maar hoe doe je dat? Hoe wordt Gods hart zichtbaar in je werk? Hoe is de economie in Gods Koninkrijk? Hoe laat je je leiden in je onderneming?

Dat zijn vragen waarover Michiel Koelewijn op de conferentie voor de zakenwereld zal gaan delen vanuit het Woord van God, en vanuit ervaring als ondernemer.

In de volgende nieuwsbrief inhoudelijk meer over deze conferentiedag voor zakenmensen, met de mogelijkheid om je op te geven voor deze dag!

investeren