december 9, 2019 administratie Uncategorized

Onderwijsavonden: Aan stromend water

Onderwijsavonden “Aan stromend water”

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3 NBV

Verlang je daar ook zo naar?

Zitten aan stromend water, als een boom geplant aan de water stroom, met je wortels in het water staan.

Om te groeien in Gods Liefde, groeien in rust en ontspanning, groeien in Liefde voor jezelf en voor anderen….

Terug naar de basis

Jezus zegt: “Wie in mij gelooft gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:38)

We willen je graag (opnieuw) meenemen om in 5 avonden de basis te leren begrijpen van wie we werkelijk zijn en wat we in Jezus Christus hebben gekregen. Er worden sleutels aangereikt die heel eenvoudig helpen ontdekken wat Gods wil is voor ons leven: Een leven in vrijheid vanuit de identiteit als zonen en dochters. Je bent van harte uitgenodigd om deze avonden vol aanbidding, onderwijs, getuigenissen, praktische oefeningen en de mogelijkheid om voor jou te laten bidden, mee te maken.

Wij kunnen en mogen in Noord Nederland laten zien wie Hij is en hoe Zijn hart is. Wij mogen Hem vertegenwoordigen overal waar we zijn. Zo zal er steeds meer van Gods invloed in hemel op aarde komen, door ons, Zijn kinderen heen in Noord Nederland!

Jij bent welkom!

We nodigen je daarom graag uit voor een serie van 5 avonden met de volgende thema’s:

Wo 4 maart

Gods plan met de mens op aarde (De sleutel die Jezus aan ons gaf)

Wo 25 maart

Het Vaderhart van God (Wie is God en wie zijn wij?)

Di 14 april

Gods stem verstaan (Zijn leiding ervaren en wandelen met Hem)

Wo 6 mei

Leren om bij God te zijn (Een intieme vriendschap met God opbouwen)

Wo 27 mei

Uitgezonden worden in je dagelijkse leven (Leven in eenheid met God)

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het ​vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’  (Gen.1:26)

Wat in bovenstaande tekst staat is de wil van onze Vader toen Hij ons mensen maakte. Door de zonde is dit weggeraakt. Maar door het bloed van Jezus mogen wij opnieuw leren leven als kinderen van God en leren met Hem te wandelen en te doen waarvoor Hij ons geschapen heeft.

“Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.” (Matthëus 6:10)

Heb je interesse dan heten we jou van harte welkom. We willen graag samen met jou onderweg.

Voor meer info; Jan de Jong 06-12494420 | Jörg vd Molen 06-25206215