ANBI
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst kunt u zien dat stichting Unite In Christ ook aangemerkt wordt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

Giften
Giften kunnen overgemaakt worden aan: IBAN: NL92RABO0140291342 t.n.v. Stichting Unite in Christ, Ureterp.

Geef hier uw online gift.

Visie
Onze droom is dat Noord-Nederland zo verandert dat Gods hart zichtbaar wordt in heel de samenleving.

Missie
Wij staan voor eenheid in Jezus en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit je identiteit in Jezus.

Bestuur
Het bestuur van Unite in Christ bestaat uit Rennie Riedstra (secretaris), Ieke Otter (penningmeester), Willem Jongsma (voorzitter). Het bestuur zet zich pro deo in voor de stichting.

Financieel jaarverslag Unite in Christ

Publicatiestukken over 2022 leest u hier

Bestuursverslag over 2022 leest u hier

Publicatiestukken over 2021 leest u hier

Publicatiestukken over 2020 leest u hier

Publicatiestukken over 2019 leest u hier 

 

Postadres:

De Feart 141
9247 CN  Ureterp

BTW: NL 8187.59.355.B.02
KvK: 01123167
RSIN: 818759355