september 9, 2016 administratie Uncategorized

GROEIMOGELIJKHEDEN vanuit TRAININGEN

Binnen Trainingen verlangen we ernaar dat we als zonen en dochters van God in Noord Nederland toegerust worden zodat God ons kan inzetten in Zijn Koninkrijk.
Daarom bieden we de volgende groeimogelijkheden aan:

  • Cursus discipelschap: LEREN LEVEN IN DE KRACHT VAN JEZUS op 4 plaatsen in Noord Nederland
  • Vervolgcursus: LEREN DIENEN IN DE GAVEN VAN DE GEEST in Groningen
  • Vrij om te Zijn – Kenmerken van vrij zijn
  • Huis van de Vader-avonden

 

Cursus discipelschap: LEREN LEVEN IN DE KRACHT VAN JEZUS
Voor het 10e jaar organiseren we deze cursus om gelovigen aan te moedigen en toe te rusten in het daadwerkelijk volgen van Jezus. Elke keer zien we dat God Zijn werk doet door deze cursus heen in de levens van de deelnemers. Het verlangen is dat gelovigen een verdieping in hun geloof zullen meemaken, de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen, en uiteindelijk steeds meer op Jezus zullen gaan lijken.

Dit seizoen bieden we deze cursus aan op 4 plaatsen in Noord Nederland: Marum, Boornbergum, Ureterp en Groningen.
Aan de hand van het aantal opgaven per plaats zullen we kijken of we ook daadwerkelijk in elke plaats van start kunnen gaan.
Hier kun je informatie vinden per plaats en kun je je ook opgeven. Let op: in Groningen en Marum begint de cursus al in de week van 25 september!
Voor vragen kun je ook bellen of mailen met Jan de Jong, 0512 302571 /  j.dejong@uniteinchrist.nl

 

Vervolgcursus: LEREN DIENEN IN DE GAVEN VAN DE GEEST

Deze cursus is erop gericht om jou te helpen om je geestelijke gaven en bediening te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Als je met Jezus onderweg bent, mag je ook met Hem mee gaan werken met dezelfde kracht en autoriteit. De eerste vier onderwerpen geven daarvoor de basis: Liefde, Verbrokenheid, Jezus’ voorbeeld en Geestelijke strijd. Daarna een aantal lessen over de Gaven van de Heilige Geest en hoe daarin uit te stappen. De laatste hoofdstukken gaan over Gebed, Geloof en de Zalving van God: drie belangrijke thema’s om in iedere bediening ruimte te geven aan de dynamiek en de kracht van de Heilige Geest.

Niet elk jaar bieden we deze cursus aan. Maar Kees de Vlieger van stichting Kerygma gaat deze cursus komend seizoen in Groningen geven. Daarom wijzen we je graag op deze mogelijkheid. De start is op maandag 26 september, 13 avonden, elke 2 weken een avond. Meer informatie en mogelijkheid om je via de mail op te geven vind je hier. Voor vragen kun je ook bellen of mailen naar Leonie Schaaij, 06 26688621 / leonie.schaaij@vbgroningen.nl

 

Vrij om te Zijn – Kenmerken van vrij zijn
Vrij om te Zijn(1) bieden we aan in kleine vrouwengroepen, tijdens een ochtend/avond. Het doel van deze cursus is om te komen tot persoonlijke groei en verandering naar het beeld van Jezus. En daarbij onder de indruk raken van hoe God jou bedoeld heeft o.a. door te gaan zien hoe Hij als liefdevolle Vader naar je kijkt.  Je mag Zijn Vaderliefde ontdekken, ontvangen en doorgeven. Als christen ben je onderweg om volwassen en vrij te worden. Onderweg kan je pad soms geblokkeerd worden. Deze cursus is er op gericht om deze blokkades aan het licht te brengen en uit de weg te ruimen, zodat je je weg kunt vervolgen. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Graag willen we deze cursus in oktober 2016 laten starten.

Daarnaast is er een vervolg: Kenmerken van vrij zijn(2). Deze cursus gaat meer in op: welke kenmerken in je leven kunnen je nu helpen om te groeien in vrijheid als christen. Er wordt gesproken over zelfverloochening, leren leven in het heden en daarin verantwoordelijkheid te nemen, leven in relatie en daarbij is goede communicatie belangrijk, toegewijd zijn  aan de waarheid, leren loslaten en inwisselen, het vieren. Zodat je na 6 bijeenkomsten verder kunt komen in je leven met God en bent gegroeid in een relatie met Hem. Mocht je na de eerste cursus aan de tweede willen meedoen, dan kun je je opgeven hiervoor. Deze cursus willen we ook laten starten in oktober 2016.

Voor beide cursussen kun je contact opnemen met Ria Jongsma ( tel. 0512 303225) of Aukje de Jong (0512 302571) of opgave via de site.

Huis van de Vader-avonden
We blijven bidden voor uitbreiding van het aantal plaatsen waar een Huis van de vader avond gegeven mag gaan worden. Het afgelopen seizoen hebben we samengewerkt met de dorpenteams uit Haulerwijk en Ureterp. Wat zou het mooi zijn als er in meer dorpen in Noord Nederland dorpenteams ontstaan die willen opstaan voor hun dorp of stad. We zijn op zoek naar mensen die verlangen hebben voor hun stad of dorp en die Gods hart zoeken voor de plek waar ze wonen. Ben jij dat? Neem gerust contact op met Jan de Jong, 0512 302571 /  j.dejong@uniteinchrist.nl

We kijken uit naar wat God komend seizoen gaat doen en bidden je Gods rijke Zegen toe!

Team Trainingen