februari 12, 2021 administratie Uncategorized

Het hart van Jezus maakt één!

‘Laat hen één zijn Vader, zodat de mensen zien dat U Mij gezonden hebt’
(Johannes 17:21)

Wat is het een voorrecht dat God betrokken is bij ons leven. De vraag is: mag Hij ons leven ook leiden? Dat vraagt vertrouwen en overgave.

Ik raak altijd weer onder de indruk als ik Jezus zie zoals Hij ons wordt voorgesteld in de Bijbel. Een Persoon vol van liefde, genade, maar ook vol van waarheid. Hij is Licht en Liefde tegelijk. Hij is Iemand waar ik graag bij in de buurt wil zijn. Nu zegt de Bijbel: als je Jezus ziet dan zie je wie God is. Jezus heeft ons  het hart van God laten zien (zie b.v. Joh.1:18). En als we Gods hart leren kennen is het makkelijker om Hem ons vertrouwen te geven en ons aan Hem over te geven, want we zijn bij Hem in goede handen.

Nu vraagt Jezus ons in Matheus 11:28-30 om naar Hen toe te komen en zegt Hij: ‘leer van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van hart ben’. Zachtmoedig en nederig van hart, wat een bijzondere woorden. Jezus hart was zachtmoedig en nederig! En wij worden opgeroepen om dat van Hem te leren. Dit staat lijnrecht tegenover een hard en hoogmoedig hart. Een hart dat oordeelt, een hart dat het allemaal wel (beter) weet.
Van Jezus leren we een ruim en liefdevol hart te hebben. Een hart dat afhankelijk is van God. Een hart dat naar Zijn Vader vraagt om Zijn wil te openbaren. Wat mag ik graag naar Jezus kijken, wat leer ik daar veel van!
Als we bij het hart van Jezus blijven dan maakt ons dat één. Eén in Christus; Unite in Christ. Daar staan we voor!

Unite in Christ heeft het verlangen dat mensen in Noord Nederland door al haar activiteiten het hart van Jezus gaan zien, zodat een ieder God zal leren kennen. Lees in deze nieuwsbrief over onze activiteiten, waardoor Gods liefde zichtbaar wordt.