Het start met gebed en de uitwerking is…

3-7-2020 Maandag 1 juni was een bijzondere dag. De  roep ’word één in Christus’ heeft geklonken met 3 Sjofars. Voor elke provincie één.

Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Bedoeld als een oproep voor leiders en volk om in eenheid Gods liefde te laten zien.  Hierbij een korte impressie.

Ons gebed is, dat het Evangelie weer als een lopend vuurtje door de straten gaat, misschien wel zoals in Handelingen. En dat de Heer toe gaat voegen. Daar kijken we naar uit. 

Twee stappen in een proces

Een tekst, die ons verder leidt in dit proces is: Jer. 29:7 Bid tot de HEER voor de dorp/stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want die is ook jullie bloei.

‘Bid’ staat er in deze tekst: Het proces start met gebed. Dat hebben we de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren gedaan. Vurig en eensgezind gedaan met een groeiende groep mensen uit Noord Nederland via zoom.

‘Zet je in’ staat er vervolgens. Je inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Hoe dit eruit moet komen te zien, dat zal per woonplaats verschillend zijn. Het begint bij samen onderweg gaan, samen te zoeken en te bidden en dan naar het plan van onze Heer. Samen zingen, samen getuigen en samen leven tot Zijn eer. Dan komt er vanzelf iets op gang!

In eenheid bidden

Bij het tiendaags gebed via Zoom tussen Hemelvaart en Pinksteren groeide het enthousiasme doordat de eenheid met elkaar ook groeide en merkten dat God er kracht aan verleende. En met dit gezamenlijke gebed gaan we door, ook tijdens de vakantie. We zijn sinds kort begonnen met de verdeling in 3 groepen op verschillende tijden (zondag 8.00 uur, dinsdag 6.30 uur en dinsdag 19.30 uur). Wij kijken er naar uit dat er een gebedsdeken over noord Nederland komt te liggen met vertegenwoordigers uit alle woonplaatsen. Bid tot de Heer voor jezelf, je gezin, je straat, je omgeving, je woonplaats en Noord Nederland en wat God jou en ons op het hart legt, zodat de weg gebaand wordt. God troont op de lofzangen van zijn volk en hoort naar de gebeden, als wij ons verootmoedigen en voor Hem buigen (2 kron 7:14).

Het gebed van een gelovige heeft een geweldige uitwerking. We ervaren de leiding van God in de totstandkoming van dit gebed. Wil je meebidden? Geef je op bij:  hartvoor@uniteinchrist.nl (misschien denk je; bidden via zoom dat is niets voor mij 😊; dat hebben veel mensen voor jou ook bedacht, maar dat valt echt mee)

Zet je samen in

Het 2e gedeelte uit de tekst gaat over het inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Er zijn dorpen waar christenen uit verschillende denominaties al steeds meer in eenheid optrekken. Haulerwijk is daar een mooi voorbeeld van. Christenen en kerken hebben oog voor elkaar. Wie had in de tijd van Handelingen kunnen denken dat het Evangelie op deze wijze over de wereld zou gaan? Dat kwam door de leiding van de Heilige Geest en de kracht van het Koninkrijk van God. Misschien dat God ons dat weer wil leren in deze tijd om echt op Hem te vertrouwen, dat Hij het zal gaan doen. Zo zien we nu in een aantal dorpen iets over kerkmuren heen op gang komen.

Tot slot…

De corona stopt Gods Woord niet. God is in staat het kwaad om te keren tot Zijn doel; En dat merken wij nu in deze tijd. Er is een nieuwe tijd begonnen; Gods Woord zegt : Wees niet bang, want ik ben bij je! Jes 41:10

Als Unite in Christ willen we helpen om te bidden en je in te zetten voor je woonplaats. Ook daarvoor kun je contact opnemen door een mailtje naar hartvoor@uniteinchrist.nl of info@uniteinchrist.nl

Wil je een Noordermannen locatie opstarten? Neem dan contact op met: info@uniteinchrist.nl

(Vanwege de vakantie periode kan het zijn dat er vrij laat wordt gereageerd op mails)

We wensen iedereen een gezegende zomerperiode toe!

PS: Tip: Vanuit Royal Mission in Fryslân werd een video gedeeld met praktische tips over hoe je als christenen kunt samen komen binnen de corona maatregelen, bekijk hier.