januari 28, 2016 marten Uncategorized

Roeping is een zaak van het hart

Haaye Bijlsma heeft in het seizoen 2014/2015 de cursus groeien in je roeping gevolgd. Hij zal in dit artikel zijn verhaal vertellen over wat deze cursus met hem heeft gedaan.

Ik was in die periode met een persoonlijk proces bezig, waarbij ik in de cursus open handvaten heb gekregen om hier vorm aan te geven. Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op de cursus, de cursusleiders en de groep.

Hoor een stem die roept in de woestijn
Jesaja 40 was en is voor mij een rode draad tijdens de cursus en tot nu toe, vooral het begin ervan.

Hoor een stem die roept in de woestijn, maak gereed de weg des Here

Tijdens de cursus werd steeds het Bijbelse principe en belang uitgelegd van stille tijd nemen. Voor mij is dit vooral ’s ochtends, en ik merk dat de dag dan helemaal anders is. Dit geeft me soms zoveel vreugde, het mogen horen van Gods stem. Zijn wil in mijn leven ontdekken. Even een lied zingen met de gitaar erbij.

Ruimte ontstond tijdens de cursus
Tijdens het verloop van de cursus zijn er een aantal zaken in mijn leven (dingen die eerder tijd kostten) eruit gevallen. Ik ontdekte dat ik bezig was met zogenaamde belangrijke dingen, maar dat die niet bij mijn roeping pasten. Ook leerde ik ontdekken dat God je kan roepen, daar waar je niet eens de gaven voor hebt, hoe mooi kan het worden! Door onze zwakheid wil God schitteren. Het vergt complete overgave heb ik gemerkt.

Roeping is een zaak van het hart
Door de ruimte die er bij mezelf ontstond heb ik me op 5 mei 2015 opgegeven voor een muskathon. Eind mei 2016 ga ik voor OpenDoors naar Egypte/Jordanie een muskathlon van 120 km mountainbiken voor de vervolgde Christenen in het Midden-Oosten. Ik had al veel langer het verlangen op mijn hart om dit te mogen gaan doen maar er was geen ruimte voor. Op 5 mei ontdekte ik dat dit er wel was. Ik heb het God voorgelegd en echt in vertrouwen200x200_roep_hart_woestijn aan Hem overgegeven. Mijn gebed gaat al jaren uit naar de vervolgde kerk en ik dank God dat ik hiervoor iets mag doen in Zijn koninkrijk. Nu merk ik dat ik mag getuigen van de liefde van Jezus, op plaatsen en in situaties waar dit anders niet gebeurde. (bijvoorbeeld: Ik vraag alle klanten vanuit mijn werk of ze iets willen bijdragen en deel wat ik ga doen). Ik mag delen en getuigen dat ieder mens iets kan doen aan de nood die er is in de wereld en ik merk hoe ik er zelf door opgebouwd word.

No turning back
Jezus zegt Ik kom spoedig. Ik heb besloten Hem te volgen. Er is geen weg terug! Dit geeft mij vrede en rust. Aan Hem alle Eer!

Jezus zegt: Ik kom spoedig.

Meer informatie en het verloop van mijn muskathon.