december 13, 2019 administratie Uncategorized

Maak kennis met 3 nieuwe bestuursleden

Stichting Unite in Christ is gezegend met drie nieuwe bestuursleden. Ze stellen zich voor:

Voorzitter Piebe van den Berg

Afbeelding met persoon, man, buiten, hoed

Automatisch gegenereerde beschrijving

Hallo, ik ben Piebe van den Berg en kom uit Drachten. Ik ben getrouwd en heb drie dochters en één zoon die getrouwd is, zij hebben pas een zoon gekregen waarvan ik de trotse pake mag zijn. Voor mijn werk word ik gedetacheerd als medewerker Wmo/sociaalteam waar ik veel mensen ontmoet en kan ondersteunen. Op deze plekken mag ik een levende getuige van Jezus zijn.

Jaren geleden hebben mijn vrouw en ik de discipelschapscursus bij Unite in Christ gevolgd. Vanaf die periode ben ik betrokken geraakt bij Unite in Christ.

In het voorjaar we met “One4You” een oriënterend gesprek met het bestuur van Unite in Christ gehad. Daar is uit voortgevloeid dat ik voorzitter van Unite in Christ ben geworden.

Het is mijn gebed dat de Heer Unite in Christ gaat gebruiken om mensen te bereiken en om hun toe te rusten om levende getuigen van Hem te zijn. Dat alle christenen zich verenigen, de volle geesteskracht en gaven tot uiting komen. Zijn naam steeds meer verheerlijkt wordt op aarde totdat Hij terugkomt.

Secretaris Faroek Ghazi

Ik ben Faroek Ghazi (49), getrouwd en een trotse vader van een zoon en dochter.

In Sneek ben ik met veel plezier zowel diaconaal als pastoraal actief.

Tijdens ons zoektijd met de wens “One4You”, heeft God ons op wonderbaarlijke wijze bijeengebracht met Unite in Christ. We deelden ons hartsverlangen samen te “Dienen – Delen – en Doen” in Noord Nederland. Dit tot uitbreiding van Gods Koninkrijk, versterking van ons geloof en oprecht onderlinge gemeenschap.

Ik vervul de rol van secretaris. Graag wil ik hen die HIJ aan Unite in Christ toevertrouwt, ondersteunen in bewustheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid en bevrijding in hun relatie met HEM.

Penningmeester Siebren de Jong

Ik ben Siebren de Jong getrouwd met Elise, we hebben twee zonen en wonen in Drachten. Afgelopen seizoen moest Willem Jongsma ‘toevallig’ invallen bij de Discipelschapscursus die ik volgde. We spraken over ‘toevalligheden’, leiding en roeping. Bij UiC was behoefte aan een financiële man; ik beloofde dat ik op de achtergrond wel mee wilde kijken. Op vrijwel hetzelfde moment haakten nog twee potentiele bestuursleden, min of meer ‘toevallig’, aan. Ik ervaar deze ‘toevalligheden’ zo als sturing, dat ik me in vertrouwen wil verbinden aan deze mooie organisatie. Mijn gebed is dat we in Noord-Nederland eenheid mogen vormen in Hem en los van alle muren op zoeken gaan naar Hem die ons verbindt.