december 11, 2019 administratie Uncategorized

Gods reddende kracht in jouw hart

Leef jij vanuit Gods hart? ‘Wat in jouw hart leeft, zo ben je’ zegt Spreuken 23:7. Gebed: ‘Vader laat mij (vandaag) zien wat in Uw hart is. Amen’ Laat je inspireren door het voorwoord over Gods reddende kracht in jouw hart.

Gisteravond mocht ik samen met een vriend en broer naar de CBC bijbelschool om te luisteren naar het thema; “leven vanuit je hart”. Heel mooi en krachtig om te mogen luisteren naar de boodschap van Gods liefde op een heel eenvoudige manier. Bijna te eenvoudig om te kunnen geloven, maar zo groot! Want: ‘wat in jouw hart leeft, zo ben je’ zegt spreuken 23:7 (KJV). In de Engelse Bijbelvertaling staat het net even anders beschreven: 7For as he thinketh in his heart, so is he. (Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij). Als je het eens vanuit dat oogpunt benadert, mag je jezelf ook afvragen;  hoe ben ik?

Leef jij vanuit Gods hart, leef je vanuit Zijn liefde? Hoe doe je dat? Hoe vervul je de roeping op jouw leven, de roeping die God op jouw leven heeft gelegd? Hoe mag jij Leven (en niet overleven) maar ook bloeien?

Het fundament van ons geloof is dat God van ons houdt. Hij wil een relatie met jou, dit is de basis van alles wat je doet en denkt. Zo kunnen we er ook achter komen wat de roeping is voor ons leven, namelijk wandelen in relatie met Hem.

God heeft een plan met een ieder van jullie, maar vaak hebben we een eigen plan en vragen we God daarover een zegen. Maar durven we er ook voor te kiezen om op God te vertrouwen in relatie en zo te leven als een zegen voor Hem. Dat is een leven door de Geest. Relatie is daarom niet ‘iets doen voor God’, maar is relatie hebben met Hem, Hij die de reddende kracht in ons hart heeft uitgestort.

In de komende adventstijd mogen we hier bij stil staan, hier is Jezus voor ons naar de aarde gekomen om deel te hebben aan die reddende kracht die in ons hart is, we mogen wandelen in Zijn kracht, dit is de relatie die we hebben met God onze liefdevolle Vader.

Dit is dan ook diep ingrijpend gebeuren, we worden recht gedaan door het bloed van Jezus, terwijl we er geen recht op hebben. We worden dan opnieuw geboren door de Heilige Geest, en we krijgen dan een nieuw leven en doel voor ons leven.

Wil jij leven vanuit Gods hart, wil jij leven vanuit deze reddende kracht die in jouw hart is? Vraag God dan elke dag opnieuw;

Vader laat mij (vandaag) zien hoe veel u van mij houdt, en wat in Uw hart is. Amen

Als Unite in Christ willen we hierin graag samen optrekken, in eenheid, om te kijken wat in Gods hart is voor jou persoonlijk en voor jouw omgeving. We organiseren bijvoorbeeld Onderwijs avonden om te leren groeien in Gods liefde!

Verder zijn er ook Noordermannen avonden en we steunen mensen die voor hun omgeving bidden. Of wil jij een cursus of onderwijs organiseren in jouw woonplaats? Ook daarvoor kunnen wij iets betekenen! Neem contact op voor een verkennend gesprek: info@uniteinchrist.nl

Door Jan de Jong