Privacyverklaring Unite in Christ

Stichting Unite in Christ, gevestigd aan De Feart 141, 9247 CN Ureterp, wil op een goede manier omgaan met de persoonsgegevens van haar bezoekers. In deze privacyverklaring informeert Stichting Unite in Christ je over de manier waarop Stichting Unite in Christ jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die door Stichting Unite in Christ worden aangeboden op www.uniteinchrist.nl, www.noordermannen.nl, www.pinksterfeest316.nl.


Uitleg van Stichting Unite in Christ over je persoonsgegevens en de verwerking daarvan
Stichting Unite in Christ verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Door middel van het bezoeken van één van bovengenoemde websites, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting Unite in Christ zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Nieuwsbrief Unite in Christ
Abonnees op de nieuwsbrief van Unite in Christ ontvangen onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen en producten verkrijgbaar in onze webshop onder de aandacht brengen. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e-mailadres. Indien je geen nieuwsbrieven van Stichting Unite in Christ meer wilt ontvangen, kun je je altijd onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Deelnemers en bezoekers en medewerkers
Op onze websites kan men zich aanmelden voor de activiteiten die we aanbieden. Hiervoor vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken over informatie en inhoud van de activiteit. Mochten er zich wijzigingen voordoen dan nemen wij via deze gegevens contact op.

Verder worden er bij sommige activiteiten naambadges gemaakt waar de voornaam en achternaam van deelnemers voor worden gebruikt. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, land, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden). Verder bieden we de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief (optioneel veld). Wanneer iemand zich heeft aangemeld en betaald voor de activiteit is bij ons ook het rekeningnummer bekend.

Wanneer medewerkers zich aanmelden via de website vragen we ook de geboortedatum en bij Pinksterfeest 316 naar de maat kleding.

Webshop
Stichting Unite in Christ heeft een eigen webshop. Om een aankoop te kunnen doen in onze webshop verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn allemaal nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren. Wanneer iemand een product heeft betaald is bij ons ook het rekeningnummer bekend. Mochten er zich problemen voordoen in de betaling hebben we de juiste gegevens bij de hand om het op te lossen.
De webshop bezoeker kan er voor kiezen om tijdens het bestelproces een account aan te maken.

Giftgevers
Stichting Unite in Christ heeft giftgevers die ons periodiek ondersteunen om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van hen verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, bedrag dat zij ons ondersteunen, frequentie van ondersteunen.

Verwerkt Stichting Unite in Christ ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Unite in Christ verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Na een periode van 7 jaar niet deel te hebben genomen aan activiteiten of meegewerkt te hebben bij Stichting Unite in Christ worden de persoonsgegevens in het volgende kalenderjaar verwijderd.

Rechten
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jezelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kun je schriftelijk een verzoek indienen via info@uniteinchrist.nl.  Stichting Unite in Christ zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op je verzoek reageren.

Delen met anderen
Stichting Unite in Christ verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bezoekers jonger dan 16 jaar
Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten en/of producten van Stichting Unite in Christ dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Unite in Christ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen
Unite in Christ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar info@uniteinchrist.nl.

 

 

 

Stichting Unite in Christ
De Feart 141
9247 CN  Ureterp

0512-303049
info@uniteinchrist.nl

KVK: 01123167