februari 15, 2019 administratie Uncategorized

Samen in de naam van Jezus

Als mensen dit lied samen zingen dan “verbinden” deze mensen zich automatisch met elkaar. Want Jezus is dan de verbindende schakel, en daar gaat zoveel kracht van uit.

Zo hebben afgelopen vrijdag circa 450 mannen gezamenlijk dit lied gezongen en zo de Noordermannen-avond in Drachten geopend. Allerlei mannen van heinde en ver, dik en dun, jong en oud, vanuit allerlei kerken en gemeenten (of niet), maar ‘samen in de naam van Jezus’!  De eenheid in Hem was direct aanwezig en samen mochten we zo God eer brengen. Een verslag over de gezamenlijke Noordermannen avond…

Als Unite in Christ willen wij staan voor die eenheid. We zien het dan ook als onze roeping om van hieruit onze inspanningen te verrichten, want het was Jezus’ gebed aan zijn Vader: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn.’ (Joh. 17: 20/24).

Laten wij ook ons gebed hierop aansluiten, want ‘de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Gods Heilige Geest wil ons allen helpen Hem beter te leren kennen, vanuit Hem te leven, maar ook om dit samen te doen, in eenheid.

Want heel de wereld moet dit weten: Jezus Christus is de Heer en Hij heeft ervoor gezorgd dat de weg open is naar de Vader. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. Ook tijdens Pinksteren willen we dit samen doen op Pinksterfeest 316, lees hier meer over …

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!