januari 9, 2021 administratie Uncategorized

Welke wereld is jouw fundament?

Het jaar 2021: wat zal dat brengen? Het zou opnieuw wel eens een heel apart en moeilijk jaar kunnen gaan worden. Er is veel meer nood, zorg, ziekte, teleurstelling, verdriet, onrechtvaardigheid en eenzaamheid. Iedereen zit ook weer in een andere situatie. Lukt het om in al die situaties en de stemmen die daarin klinken de weg te vinden? De vrede en de rust te bewaren?

In al die verschillende situaties klinken hele verschillende stemmen, die ook haaks op elkaar kunnen staan. Ze komen op alle mogelijke manieren naar ons toe. Welke stemmen beïnvloeden jouw denken en de keuzes die je daarbij moet maken?

Lukt het om boven al die stemmen uit nog de stem van de goede herder te horen?

Jezus: ‘Wie naar de woorden van Mij luistert en naar doet, is wijs en verstandig; hij bouwt zijn huis op de rots. De stormen zullen dat huis niet omver blazen.’ (Matt 7: 24).

Wij: ‘Geef ons elke dag het brood dat wij nodig hebben’

Jezus: ‘Ik ben het Brood dat leven geeft’.

Neem en eet, denk eraan en geloof! En dat zal effect op je leven hebben; vruchtdragen noemt de Bijbel dat.

Nog even over al die verschillende stemmen. In Matt 7 staat daar veel over. In de eerste plaats: stel je vragen in je binnenkamer aan ‘Vader in de hemel’. Echt nodig in deze tijd!! Dan zal God voorzien. Geloof dat! En niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God. Ervaar dat ook als troost!

Als tweede staat in Matt 7:20 een conclusie: zo kunnen jullie de mensen (en daarmee ook de stemmen) dan herkennen aan hun vruchten (doen en laten).

Als we zo in Hem blijven, blijft Hij in ons en wordt ook het jaar 2021 een jaar van en voor onze Heer!

U geeft Rust (Youtube)

Horen en doen

Zoek de dingen, die boven zijn (Col 3:1) en breng die naar beneden (Matt 6:10). Mijn kracht zal zichtbaar in jullie uitwerken (Joh 14:12, Joh 15:4, Hand 3:16, Luc 24:49). Doe gewoon wat ik jullie heb voorgedaan (1 Petr 2:21, 1 Joh 2:6) en Ik zal jullie zegenen (Hand 3:16, Matt 28:18-20). Ik bepaal tijd en plaats (Pred 3:11) Dus: Zoek Mijn aangezicht (Matt 6:6, Ps 27:8) en Ikzelf zal over jullie lichten (Num 6:25,26). De hele wereld zal het zien (Joh 17:23) en merken (Col 1:5,6). Mijn trouw is groot en Ik laat niet los wat Ik begon (Ps 138:8).

Willem Jongsma