december 10, 2018 administratie Uncategorized

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Mattheus 9:35-38)

In Mattheüs 9:35-36 lezen we dat Jezus met ontferming bewogen was, toen Hij al de dorpen en steden in Zijn land bezocht. Hij zag mensen in nood en zonder hoop voor de toekomst.

Het bijzondere is dat Hij dorp voor dorp en stad voor stad bezocht om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Waar Jezus komt, wordt nood weer oogst. Daarom vraagt Hij aan ons om God de Vader te bidden voor nieuwe arbeiders die Zijn werk kunnen voortzetten (vers 37-38).

Als team van Unite in Christ willen we de oproep om in dorpen en steden het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, serieus nemen. We zijn bewogen voor onze dorpen in Noord Nederland. In zoveel dorpen is geen kerk meer aanwezig of dreigt deze gesloten te gaan worden.

Concreet zien wij voor ons dat er zogenaamde ‘dorpenteams’ zouden kunnen ontstaan. Dit kunnen wij niet zelf organiseren, want dit is allereerst een werk van Gods Geest. We hebben echter wel een verantwoordelijkheid om hiervoor beschikbaar te zijn.

Wat zou het mooi zijn dat teams van plaatselijke gelovigen vanuit bewogenheid voor hun dorp gaan bidden! En misschien mag van daaruit per dorp of stad een groep ontstaan waarin gelovigen worden toegerust om een discipel van Jezus te zijn. Iets waar wij graag in mee willen helpen.

Wij geloven dat dit nog steeds op Gods hart ligt, net zoals toen, maar willen graag horen hoe jij dit beleeft en ziet.

We sturen in januari/februari 2019 een aparte e-mail aan de geïnteresseerde mensen om ze op de hoogte te houden van deze beweging. Speciaal voor de geïnteresseerden organiseren we een bijeenkomst in het voorjaar van 2019, waarin we onze dorpenvisie delen en samen met jullie willen kijken hoe we het concreet kunnen gaan vormgeven.

Daarom de vraag, wil je ons mailen als je op de hoogte wilt blijven hiervan?

JA, HOUD ME OP DE HOOGTE! (MAIL ONS) a.vdgaast@uniteinchrist.nl

(lees meer over de dorpenvisie)