april 10, 2019 administratie Uncategorized

Consuminderen in Jezus’ naam

Ik ben gekomen voor de mensen die Mij nog niet kennen en voor mensen die ziek zijn. (naar Marcus 2: 17)

Consuminderen in Jezus’ naam, wat een rare titel zal je denken. Laat ik het toelichten.

Rondom Pasen mogen we stilstaan bij het lijden van Christus. Hij die naar de aarde is gekomen, mens is geworden en tussen ons heeft geleefd. Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken, de gebroken levens te herstellen en hoop te geven aan hen die geen uitkomst meer zien. Jezus heeft alles daarvoor overgehad, ja zelf Zijn leven daarvoor gegeven. Door Zijn werk heeft Hij de dood overwonnen en herstelt Hij dat wat gebroken is. Indrukwekkende grote Heer is Hij! Een Heer die het waard is om na te volgen.
Toen Jezus naar de hemel ging gaf Hij zijn volgelingen de opdracht om in Zijn naam het goede nieuws van het Koninkrijk van God te vertellen aan de verlorenen en de gebrokenen in dit leven; hoop te geven aan die geen hoop hebben.
In ons land ontvangen we veel in materieel en geestelijk opzicht. Preken, Bijbelstudies en concerten worden ons van alle kanten aangeboden. Goede voeding is belangrijk, maar Jezus vraagt ons ook om op pad te gaan om van al het goede dat we hebben ontvangen uit te delen, zodat het zich kan vermenigvuldigen. Zo mogen we in christelijke opzicht een balans vinden tussen consumeren en uitdelen aan de behoeftigen: Om mensen te vertellen dat Jezus voor hen is gekomen, dat ze Hem mogen leren kennen en dat Hij hun geneesheer is. (zie Marcus 2: 17) Om dat te kunnen vertellen, heb je zelf ook focus op God nodig. Soms is het daarbij nodig om te consuminderen…

Als Unite in Christ willen we graag bijdragen aan het uitdelen. Hope for Friesland zet zich in voor de eenzame prostitués, die in Noord Nederland werkzaam zijn. Noordermannen gaan naar Armenië om zich in te zetten voor de allerarmsten. Ook Pinksterfeest 316 wil zoekenden helpen om God te vinden en gelovigen aan te sporen om de schat van het geloof met anderen te delen. Bij het uitdelen van het goede nieuws in woord en daad mogen we weten dat Jezus zegt: ‘zie Ik ben met jou’; laat dat nu het thema zijn van Pinksterfeest316.

Er zijn arbeiders tekort in het Koninkrijk van God, dat zien we ook bij Unite in Christ.

Jij kunt ook meedoen, wil je je inzetten meld je dan hier aan

Lees de nieuwsbrief van april 2019 hier!