september 23, 2021 administratie Onderwijs

Onderwijs voor jou

En hoe kun je in Hem geloven als je niet over Hem hebt gehoord? Hoe kun je over Hem horen als hij niet verkondigd wordt? (Rom 10) Met deze gedachte brengen we ons onderwijs aanbod bij jou onder de aandacht, want we moedigen jou graag aan om te blijven groeien in geloof en zichtbaar te worden, zodat anderen zien wie God is! Heb jij dit verlangen ook?

14Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ 16

Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. (Rom.10)

Het thema van het seizoen is: ‘trek er op uit en geef wat je hebt’.  Door het onderwijs aanbod bij jou onder de aandacht te brengen, willen we jou aanmoedigen om te blijven groeien in geloof en gehoor te geven aan wat God van je vraagt. Wat vraagt God dan? God wil dat zijn kinderen zichtbaar worden in deze wereld. Zodat jij, doordat je over en van Hem gehoord hebt, dit mag geven aan anderen. Met woorden doorgeven? Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. Zichtbaar worden is een opdracht, zodat de wereld zal zien wie God is. Heb je dit verlangen ook? Meewerken aan de grote opdracht van God? Zou je willen dat God meer en meer zichtbaar wordt door jou heen?

In het komende seizoen bieden we een aantal trainingen aan waarin je jezelf meer kunt toerusten en toewijden aan God. Door de trainingen word je krachtiger in je identiteit in Jezus Christus gezet. De volgende trainingen bieden we aan:

  1. Jezus beter leren kennen, volgen en dienen
  2. Groeien in geloof, komen tot jouw bestemming
  3. Vrij om te zijn, leven in vrijheid (vrouwengroep)
  4. Nieuw: training van vijf onderwijsavonden, zichtbaar worden als Zijn kinderen
  5. Onderwijs op maat, waar behoefte ligt voor je dorp/stad

Voor meer informatie over de trainingen/ start datum, kun je klikken op de volgende link https://www.uniteinchrist.nl/onderwijs/ en of neem contact op met Jan de Jong tel. 06 12494420.