april 24, 2021 administratie Uncategorized

Mooi onderweg

“Wat zijn we mooi onderweg”

Dorpentocht 316

Drie weken onderweg, wandelen achter het kruis op een kar…

Nóg vier weken mogen we dit beleven!

Het kruis op de kar is steeds dezelfde

en steeds weer een ander groepje

loopt achter het kruis aan.

Jezus is steeds dezelfde

en wij, zijn broers en zussen

zoveel verscheidenheid

wij lopen samen achter Jezus aan.

Samen wandelen

Het delen met elkaar

Het delen van ieders verhaal

Het delen van de verlangens

Tot opleving van het geloof

Verlangens tot uitbreiding van deze familie

Samen zingen rondom het kruis

Ontmoeten

In ieder dorp is er minstens één broer of zus

die staat op en loopt mee.

Achter het kruis aan

achter Jezus aan.

Eens verscholen in een konijnenhol

maar nu naar buiten.

Ontmoet die ander,

van die ene kerk, van die andere kerk?

Ontmoet die ander die broer is, die zus is!

Eén in Hem, Christus.

Ontmoetingen

Onderweg

De mensen die onderweg het kruis zien

ze worden geraakt

tot tranen toe.

Het zicht van het kruis:

Vanuit de herinnering, of voor het eerst

roept die stem van binnen: “Hij is het waar jouw hulp vandaan komt!

“Op Hem mag je je hoop vestigen, jouw Verlosser!”

Foto Hilly van der Veen

Wat er ontstaat…

Zwaaiende mensen in de auto’s

en zwaaiende mensen achter de ramen.

Gesprekken ontstaan daar.

Nieuwe gedachten ontstaan daar.

Verlangens diep verscholen worden opnieuw tot leven geroepen.

Alles wijzend op die Ene, Onze Redder!

Wat zijn we mooi onderweg