maart 10, 2021 administratie Uncategorized

Zet jouw dorp/stad op de kaart

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor!

Door de eenheid van christenen wordt zichtbaar gemaakt wie God is.
Joh. 17:20-21

Wij geloven in de kracht van eenheid in Jezus. Door de eenheid van christenen wordt Gods Liefde zichtbaar gemaakt in je woonplaats.  Daardoor ontstaat er weer nieuw leven in de dorpen en in stadsdelen. Door de verbinding van levende gelovigen met elkaar wordt er een nieuw vuur ontstoken.
Dat begint met het gebed voor je woonplaats!

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op ​weg​ om ​eer​ te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn ​gunst​ af te smeken.” (Zach 8:20,21

We zien steeds vaker dat de kerken leeglopen en dat christenen een kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis van Jezus in de dorpen en de stadsdelen raakt meer en meer op de achtergrond.

Unite in Christ wil christenen met elkaar in verbinding brengen om samen te bidden voor je woonplaats. Bidden hoe we als christenen onze woonplaatsen kunnen dienen en bidden voor alle inwoners.

Als je mee wilt doen, willen we je vragen de volgende mail in te vullen terug te sturen naar: hartvoor@uniteinchrist.nl


Hallo, ook ik verlang naar eenheid in Christus en dat Gods liefde daardoor zichtbaar wordt in mijn omgeving.

Ik woon in ………. en  bid  mee voor mijn woonplaats en wil graag contact met andere bidders in mijn omgeving.

Opmerking …………


Unite in Christ verzamelt alle antwoorden en je krijgt een overzicht van alle plaatsen waar al gebeden wordt. We zullen je, als je dat wenst, met medebidders in contact brengen. We zouden je ook vanuit Unite in Christ ondersteuning willen geven.

We moedigen je graag aan om mee te denken en te bidden en om zo te ontdekken hoe het getuigenis van Jezus Christus in jouw omgeving versterkt kan worden. Om als christenen in eenheid onze woonplaatsen te dienen. Samen sta je sterker!

Bid om vrede (shalom) voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede (shalom) heeft, zullen ook jullie vrede (shalom) hebben.
Shalom=de vrede van God
Jeremia 29

Unite in Chirst
hartvoor@uniteinchrist.nl