februari 15, 2019 administratie Uncategorized

BLAUWE EMMERS

Het was raak! Vrijdag 8 februari waren er ’s avonds circa 450 mannen bijeen in Drachten. Onze gezamenlijke Noordermannenavond was in 1 woord: indrukwekkend.

Het was raak toen we met zijn allen met een PVC buis papieren pijltjes op Johan mochten schieten. Wat hebben we gelachen!: Veel mannen deden hun best om Johan zijn ballonnen, zijn “WC-raam” en hemzelf te raken. Hij had gelukkig zijn gezicht beschermd, want menig pijl trof doel!

En wat was dat zingen toch weer geweldig! Met de band Het Elftal hebben we de vloer en het dak laten trillen. Wat gaat er toch een kracht vanuit als zoveel mannen eensgezind God met zang aanbidden en Hem eer toebrengen.

Noordermannen hebben Stichting Present en project Hartagjugh in Armenië (van/met Stichting Mensenkinderen) omarmd. Vanuit beide organisaties is er vrijdag verteld waarom en hoe Noordermannen hier hun handen uit de mouwen kunnen steken. Wordt vervolgd!

Aan het eind van de avond mochten we als mannen met een blauwe emmer van de ene kant van de loods naar de andere zijde lopen. Hiermee maakten we symbolisch de reis welke de hoveling destijds ook maakte om vanuit zijn woonplaats Jezus op te zoeken, ca 30 km verderop. Zijn zoon was ziek en hij had gehoord dat Jezus hem kon genezen. Deze “reis van geloof” wist spreker Theo van den Heuvel dicht bij de (Noorder-) mannen te brengen. Mannen die een vonkje van geloof kunnen krijgen doordat ze horen van anderen wat Jezus kan doen, maar ook mannen die vanuit een vonkje al een vlam van geloof hebben ontwikkeld, en mannen die vanuit de vlam een vuurzee van geloof wensen. Alle mannen mochten met hun emmer naar Jezus gaan om deze helemaal te laten vullen, om zo alles, EVERYTHING, te geven en te ontvangen. Wat een reis!

We zagen mannen met een glimlach, mannen met een traan en ook mannen met strijd. Maar door de eenheid was er kracht. We zongen vervolgens “Bij het Kruis” en “Hij is Heer”. Machtig!

Als Noordermannen hebben we goud in handen gekregen. Goud (net als die talenten) om mee aan de slag te gaan om mannen in aanraking te laten komen met onze Koning. Ook met deze Nieuwsbrief een woord van dank aan al de kerels die zich inzetten om dit goud te vermenigvuldigen!

Binnenkort zitten we om tafel met een tweetal mogelijke nieuwe teams op mogelijk nieuwe locaties.

7 juni a.s. hebben we onze afsluitende gezamenlijke Noordermannen-avond op het Pinksterfeest316 in Wijnjewoude. Vanuit de 10 locaties mogen we dan weer bijeen komen.

We nodigen nu alvast álle mannen -dus ook niet-Noordermannen!- uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wim Hoddenbagh zal de mannenavond leiden. Ook de dames zijn deze keer welkom: voor hun is Jeanette van der Veen als spreekster aanwezig. We openen gezamenlijk en sluiten de avond gezamenlijk met de dames. Het Pinksterfeest316 biedt het gehele weekend een mooi programma. We kunnen er zelfs bij kamperen, dus kunnen met gezin en vrienden het gehele weekend beleven.  Thema van het weekend is: En Zie, Ik ben met jou”.

Tot aan 7 juni zijn er nog vanuit de 10 Noordermannen-locaties de reguliere mannenavonden. Man, waar ben je? Wees welkom!  www.noordermannen.nl

Lees nog een verslag met foto’s over deze avond…