februari 13, 2020 administratie Uncategorized

Blaas de sjofar: Een in Christus!

‘Laat hen één zijn Vader, zoals Wij één zijn, dan zal de wereld zien dat U Mij gezonden hebt’ ( Johannes 17:21)

Hoor Gods stem

Als je goed luistert, hoor je Gods verlangen naar eenheid in het Lichaam van Christus. God roept ons op tot eenheid. Hij roept ons op onze eigen meningsverschillen bij te leggen en samen te komen in voorbereiding op de terugkomst van Jezus. In Zijn Licht zullen onze ingegraven standpunten, die scheiding brengen, als sneeuw voor de zon verdwijnen en zullen we Hem zien zoals Hij is. Vol bewondering zullen we in eenheid voor Hem neerknielen. En een ieder zal erkennen dat Hij Heer is.

Tot Jezus terugkomst roept Gods Woord ons op om ons in te zetten voor de eenheid in het geloof in Christus (Efeze 4:3-6). In het verleden hebben we op grond van onze eigen inzichten te veel onze eigen kerken gemaakt met als gevolg dat we elkaar veroordeelden en naar onze eigen ‘ware’ kerk gingen. De wereld heeft daar spottend naar gekeken. De verschillen kwamen op de voorgrond en Christus verdween naar de achtergrond. Deze verschillen zijn schadelijk voor het getuigenis naar onze omgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geloof en de kerkgang de laatste decennia drastisch achteruit is gegaan. Onze droom is dat dat gaat veranderen.

Blaas de sjofar: één in Christus!

Unite in Christ heeft een droom. In die droom blaast iemand op een sjofar (ramshoorn) en zegt:
Er is één God, er is één Heer, er is één Lichaam. Uit die sjofar komt een verfrissende wind, die nieuw leven brengt daar waar de wind blaast. Mensen komen tot nieuw leven en zijn verlangend om te leren en onderwijs te ontvangen. Er is een grote oogst, maar er zijn weinig arbeiders. Bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt.’   

Unite in Christ wil zich inzetten voor eenheid

Unite in Christ wil zich op allerlei mogelijke manieren inzetten om christenen in eenheid bij elkaar te brengen. Een mooi voorbeeld beleefden we op de gezamenlijke Noordermannenavond van 17 januari. Er kwamen 520 mannen bij elkaar (weer ruim 10% meer als vorig jaar). Er werd uit volle borst gezongen. Indrukwekkende bijeenkomst met Jurjen ten Brinke als spreker en veel mooie getuigenissen. Prachtig om te zien dat christenen uit allerlei kerken elkaar ontmoeten en door elkaar gestimuleerd worden om zich aan de Heer toe te wijden.

Ontdek ook in deze nieuwsbrief de verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij het verlangen van Unite in Christ om de eenheid in Christus zichtbaar te maken in Noord Nederland.

Bid tot de Heer voor arbeiders

Er is veel werk te doen in het Koninkrijk van God; als je warm wordt van de visie van Unite in Christ, meld je dan aan. Op het gebied van Onderwijs, PR en Administratieve ondersteuning zijn er altijd vacatures beschikbaar. En weet wel: de oogst is groot.