september 21, 2021 administratie Unite in Christ

Trek er op uit!

4 september hadden we als Unite in Christ een startmiddag voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Het thema voor het nieuwe seizoen is: Trek er op uit! Geef wat je hebt.

Deze middag hebben we in geloof en vertrouwen Gods leiding en toerusting gevraagd voor het seizoen dat voor ons ligt. Samen! Met vrijwilligers van het Gebedsteam, Dorpenteam, Kantoor, Noordermannen, Trainingen, Hope for Friesland, Pinksterfeest 316, betrokkenen van de Dorpentocht: Als een beweging van Gods Geest en in de kracht van Christus trekken we er op uit en geven we wat we hebben!

Zo is het thema voor komend seizoen: ‘Trek er op uit en geef wat je hebt!’

Het thema; Trek er op uit! kan zo activistisch overkomen. Maar tijdens de startmiddag hebben we stilgestaan bij het gegeven dat Gods stem hieraan vooraf gaat, zoals bij Abraham. God sprak: Ga naar een land dat Ik je wijzen zal. Abraham ging onder  de zegen en leiding van God, Die hem stap voor stap leidde. Zo is ook het verlangen van UiC om naar de stem van God te luisteren en onder Zijn zegen te gaan. We hebben een prachtige boodschap, een boodschap van het Koninkrijk van God, een God met een liefdevol hart voor de wereld.

We kunnen gauw denken dat wij niet geschikt of bekwaam zijn om erop uit te trekken. Maar we mogen weten dat het God Zelf is die ons leidt en ons bekwaam maakt om in Zijn Koninkrijk te bouwen. Ieder met zijn of haar specifieke gave, die God geeft. De oproep is: Geef wat je hebt. God maakt je bekwaam. Dat is stappen zetten in geloof. Geloof in een betrouwbare God!  

Als het jaarthema is: Trek er op uit, dan geeft Jezus zijn belofte dat Hij er bij is en je de kracht en autoriteit geeft.  Jezus zegt in Math. 28:18-20: Ga heen vertel het evangelie aan alle volken, aan iedereen; onderwijs, en leer en maak volgelingen. En Zijn belofte is: en Ik ben bij je alle dagen van je leven tot de voltooiing van de wereld.

In dat vertrouwen mogen we samen optrekken.

Hierbij een korte impressie: