oktober 28, 2021 administratie Uncategorized

Mooie initiatieven in dorpen

Ontwikkelingen in de dorpen

Bid tot de HEER voor de stad/dorp waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (bloei=shalom).
Jeremia 29:7

Vanuit dorpentocht 316 zijn weer een mooi aantal contacten gemaakt in de verschillende dorpen. In de loop van het seizoen willen we de contactpersonen ook bij elkaar roepen om elkaar te bemoedigen en aan te sporen om je in te zetten voor de shalom van je dorp.

Prioriteit bij het gebed
Vanuit Jeremia 29:7 wordt Unite in Christ geïnspireerd. De prioriteit bij ligt het gebed om een nieuwe ontvankelijkheid voor het woord van God. In veel dorpen wordt gebeden voor een geestelijke herleving in het dorp. Al 240 bidders krijgen regelmatig een bemoedigingsbrief waarin ze worden aangespoord om te blijven bidden voor het dorp waar ze wonen.  Zo vormen we al een gebedsnetwerk van ruim 100 dorpen in Noord Nederland.  

Eén keer per 2 weken op de zondagochtend (8.00uur) vindt er een gebedsbijeenkomst plaats via ZOOM. Deze mogelijkheid is ontstaan in de coronatijd toen de ontmoetingen beperkt waren. Iedere keer weer is het bemoedigend om met elkaar in hetzelfde verlangen vanuit de verschillende dorpen te bidden. Je kunt hier makkelijk bij aansluiten van je huissituatie.

Een mooie bediening die we willen noemen is die van 1750NN (www.1750nn.nl). Arnaud Dijkstra is initiatiefnemer van 1750NN. Zijn missie is om alle 1750 dorpen, steden en gehuchten in Noord Nederland op zijn motor te bezoeken. Iedere dinsdag bezoekt hij een of meerdere dorpen en blaast daar de sjofar. Hiermee wil hij mensen oproepen om samen te bidden voor Noord Nederland. Vanuit Unite in Christ werken we ook samen om het gebed nieuw leven in te blazen. 

Gebedswandelen in de gemeente Noordenveld
Vanuit Hart voor Roden is het verlangen om meer aandacht het gebed te geven. Er is een verlangen naar een geestelijke herleving in de gemeente Noordenveld en een eenheid onder de gelovigen in Christus, zodat de Noordenvelders Christus leert kennen. Een eenheid in Christus die de kerkmuren overstijgt.

Een gebedswandeling betekent dat je met z’n tweeën wandelt en samen bidt. Je bidt over wat je voor ogen hebt: bijvoorbeeld bij een kerk bid je voor die gemeente en voor eenheid onder Christenen in Roden.  Je wandelt bijvoorbeeld een half uur. Het vraagt weinig organisatie. Je kunt ieder vrij moment bidden. Een bidmaatje kun je vinden via een gebedswandelapp. 

Via deze app worden gebedsonderwerpen aangereikt waarvoor je kunt bidden en kun je aangeven dat je van plan bent om op een door jou opgegeven tijdstip te bidden. Iemand uit de app kan dan reageren om met je mee te wandelen. Zo ontstaat een eenvoudige gebedsbeweging die als een lopend vuurtje door de dorpen van de gemeente Noordenveld gaat lopen.

Als ook in jouw dorp een gebedswandeling wilt opzetten kun je contact opnemen met Harry Noordhof. Hij kan je voorzien van de nodige tips.

Nadere info: Harry Noordhof email: hartvoor@uniteinchrist.nl