Jezus’ strijdplan om mensen te bereiken

Ons verlangen is dat Jezus bekend en zichtbaar mag worden in het noorden. Dat in alle dorpen en steden zijn Naam bekend is gemaakt. En dat Zijn koninkrijk zal uitrollen over heel Nederland zodat mensen Jezus kennen voor het eerst of opnieuw.

Dat lijkt een supergrote droom. Misschien denk je: waar begin je aan. Neem niet teveel hooi op je vork. Wat is je strijdplan? Hoe zou je dit willen gaan doen?

Johannes 17 geeft ons het strijdplan.

We lezen vanaf vers 20: “Ik bid voor allen die in mij geloven”.

Het lijkt helemaal niet een strijdplan die naar buiten gericht is, op de mensen die God niet kennen, maar het gaat allereerst om het kennen van God. Dat is niet het kennen van ‘Ik heb van Hem gelezen of gehoord’, maar dit gaat over een veel dieper kennen; een kennen van het hart.

Joh 17: 20-21  “Laat hen één zijn Vader, zoals U in mij bent en ik in U.

Wanneer zij in mij Zijn, bent U ook in hen en dan zullen zij volkomen één zijn.”

Dat zal uitlopen dat degenen die Jezus volgen een diepe eenheid met elkaar zullen ervaren. Die eenheid wordt geboren in Jezus en zal onderling zichtbaar worden.

Joh 17:23 “Dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.”

Hoe ziet dat er in werkelijkheid uit?

Je merkt het en ziet het aan de liefde die daar woont. Lees in Handelingen 2 over de eerste gemeente. Uit heel het handelen van de Jezus-volgers klonk de liefde door:

  • Zij braken gemeenschappelijk het brood;
  • Ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar;
  • Ze verdeelden in eenvoud en vreugde hun bezit;
  • En ze loofden God!

En wat is het gevolg: lees handelingen 2:47. Er worden dagelijks nieuwe gelovigen toegevoegd!

Wij hoeven het niet te doen. De kerk is van God. Laten wij ons uitstrekken naar Jezus en Hij zal ons zo veranderen dat wij die volmaakte eenheid gaan uitstralen en de wereld zal zien dat wij bij Hem horen.

Unite in Christ. Waar wij Jezus volgen zal de eenheid zichtbaar worden en Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid gevestigd worden.

Een supergrote droom, jazeker! Maar het is het verlangen van Jezus en Hij wil jou daarvoor gebruiken. Ben je beschikbaar?

Lees verder: Het start met gebed en de uitwerking is…

En lees hoe we in de corona tijd invulling hebben gegeven aan onze droom.