VANUIT TRAININGEN

Afgelopen seizoen heeft in Groningen, Marum, Boornbergum, Ureterp en Roden de training discipelschap gedraaid: Vijf plaatsen met mooie groepen mensen met verlangen om te leren leven in de kracht van Jezus. Mensen die 13 avonden in het seizoen de tijd nemen om onderwezen te worden, en thuis tijd met God nemen en stappen zetten samen met Hem. Wat is het mooi om te zien hoe God daar op reageert, zo persoonlijk en zo liefdevol. We zagen dat Gods Waarheid mensen veranderde, dat Gods goedheid mensen overtuigde van zonden, waarop ze kozen zoals Hem te willen worden. Mensen oefenden om Gods Stem te verstaan en door te geven, mensen stapten uit in evangelisatie, het geven van een stuk onderwijs, of het leiding nemen in een groep. Mooi hoe God doorwerkt.

Dat God doorwerkt hebben we ook gezien op de Huis van de Vader avonden in Ureterp. Drie avonden met aanbidding, onderwijs, getuigenissen, gebed en ontmoeting. We genoten van samenwerking met het dorpenteam, met sprekers, aanbiddingsleiders en bidders. We kijken uit naar volgend seizoen, met het verlangen te wandelen in wat Hij heeft voorbereid. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer!