september 11, 2019 administratie Uncategorized

In eenheid wandelen

Eenheid door de samenbindende kracht van de Heilige geest

Unite in Christ staat voor eenheid onder christenen.

Eenheid is een thema waarbij we ons als christen niet zo gemakkelijk bij voelen. Terwijl in het gebed van Jezus in Joh 17 de eenheid tussen Vader, Zoon, Heilige Geest en christenen geopend is, maken wij het heel anders mee. Het is opvallend hoe groot de diversiteit is in kerken en stromingen. De daarmee gepaard gaande onderlinge strijd is eigenlijk heel verdrietig, omdat het Christenen juist ongeloofwaardig maakt. Jezus zelf heeft het over een eenheid, die daar haaks op staat. Door die eenheid zal de wereld gaan geloven, dat Jezus door God gestuurd is. Heel bijzondere woorden, die ons aan het denken mogen zetten.

Joh 17: 21 Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

Dus die eenheid heeft een geweldige impact. Op ons als Christenen, tegelijk ook voor onze omgeving.  Wij geloven ook, dat door deze eenheid het gebed dat Jezus ons heeft geleerd te bidden zijn uitwerking niet zal missen.

Misschien vraag je je af: hoe kunnen wij de eenheid die Jezus voor ogen heeft, bereiken?

Toch is dit niet een terechte vraag, want:

De eenheid IS er!! Die hoeven we niet te bereiken; We mogen heel anders denken. Het fundament van eenheid is er. Er is één lichaam en één hoofd.

Efeze 4: 3,4

3Span u in om door de samenbindende kracht van de ​vrede​ de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.  (NBV) 

3Doch jimme bêst de ienheid dy’t de Geast jout, te bewarjen troch de frede dy’t gearbynt. 4Der is ien lichem en ien Geast, lykas der ek ien hope is, dêr’t God jimme ta roppen hat. (Frysk)

3Dou joen best ainsgezind te blieven. Zörg veur n goie verstandholden; dij holdt joe bienkander. 4Ain liggoam (bin ie) mit ain gaist. t Is toch ook ja ain en t zulfde dat ie verwachten doun op grond van joen aanstellen? (Grunnegers)

Onze focus is: Hoe kunnen we in eenheid wandelen?

De Bijbel zegt: Span je in. Wees nederig, vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. En dat geldt voor iedereen. We zijn met elkaar onderweg. We lopen met en naast elkaar naar hetzelfde doel. Is één mijl niet genoeg om met elkaar op te lopen, ga er twee! Slaat iemand jou op de wang, laat hem het nog een keer proberen. Overwin het kwade door het goede. Strijd met de wapens van het geloof. Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zo spreekt de Heer.

Tot slot: Blijf in mij, dan blijf ik in jou; laat daar geen andere dingen tussen komen; dan zul je veel vrucht dragen.

Het zou zo maar kunnen zijn, dat die eenheid met Jezus eenheid uitwerkt naar elkaar.

Heer, help mij om in U te blijven!

Ben jij enthousiast over de missie en visie van Unite in Christ en heb jij een paar uurtjes per week over? Bekijk onze vacatures!

Vacature administratief medewerker

Vacature teamleider PR

Nieuwsbrief september 2019 lezen