november 3, 2020 administratie Uncategorized

Laten wij Hem eren!

Een bijzondere tijd, dat is waar we nu in leven. Daarom is het (juist nu) zo belangrijk om Hem te eren. En misschien kan dat niet met of via de gebruikelijke samenkomsten, niet via onze gebruikelijke manieren….vanwege de “storm” die nu woedt….. maar dan is hier ook nu: Jezus!

Een bijzondere tijd, dat is waar we nu in leven. Het virus, de maatregelen, de afstand tussen de mensen…. het gebeurt. 

Ik moet denken aan de “de storm op het meer”. De discipelen waren met Jezus in de boot. De storm kwam, ze hadden er geen invloed op. Net als in onze tijd stormde het. Er kwam paniek, angst… begrijpelijk maar toch ook niet. Want zij hadden Jezus aan boord. Jezus: de rust zelf. Vanuit Zijn rust legde hij de storm het zwijgen op.

Wie omvat de zeeën met zijn hand
Wie gaf vorm aan elke korrel zand
Koninkrijken beven voor zijn stem
Heel de schepping juicht tot eer van hem

Laten we elkaar helpen door te zeggen dat we in Hem in rust mogen zijn. Daarom is het (juist nu) zo belangrijk om Hem te eren. En misschien kan dat niet met of via de gebruikelijke samenkomsten, niet via onze gebruikelijke manieren….vanwege de “storm” die nu woedt….. maar dan is hier ook nu: Jezus! Hem eren mag ook thuis op de bank met je partner, buurman, gezin. Hem eren mag en kan door met vrienden af te spreken en bij de keukentafel samen een online dienst te zien/luisteren, samen uit Zijn Woord te lezen, te luisteren naar psalmen, opwekkingsliederen, te praten en vooral te bidden.

Wie vertelde Hem wat wijsheid is
Wie weerlegt Hem die de waarheid is
Wie verbeterd Hem die alles weet
Wie doorgrondt de daden die Hij deed

Op andere delen van de wereld komt men in kleine groepen bijeen. Dat moet in het geheim, omdat de kerk van Christus daar vervolgt wordt.

Wij wonen in Noord-Nederland: wij hebben de genade van vrijheid: wij mogen onbelemmerd thuis samenkomen en Hem eren. Laten we dat doen, laten we Hem (thuis samen) eren.

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees
Wie versloeg het graf toen Hij verrees
Dood en zonde zijn tenietgedaan
Jezus, Redder, Hij is opgestaan

God, U troont voor eeuwig, vul de aarde voor altijd
God, U troont voor eeuwig, met uw recht en heerlijkheid

Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren
als Heer

Unite in Christ – Rob van der Hoek