De volgende stap: Blaas de Sjofar voor eenheid in Christus, juist nu!

Tekstvak:

1 juni tijdens Pinksteren wordt de Sjofar over Noord Nederland geblazen. Hiermee wordt symbolisch de eenheid in het geloof uitgedrukt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een buitenterrein in Ureterp voor 30 genodigden.

Unite in Christ zet zich in voor eenheid
Unite in Christ zet zich in voor eenheid; niet zomaar eenheid, maar éénheid in Christus. In deze coronacrisis worden we bepaald bij de kwetsbaarheid van ons bestaan, vanzelfsprekendheden vallen weg. Juist in deze tijd zien we dat kerkmuren wegvallen; dat we teruggeworpen worden op de essentie van ons geloof, die terug te voeren is op de persoon Jezus Christus. In Christus ervaren we eenheid over de kerkmuren heen. Door die eenheid zal het geloof meer betekenis krijgen.

De Sjofar wordt geblazen
Op Pinkstermaandag 1 juni 2020 zal in Ureterp de Sjofar worden geblazen om christenen op te roepen zich in eenheid te verbinden om tot zegen te zijn voor hun woonplaats in Noord Nederland.
Unite in Christ christenen stimuleren door verbindingen te leggen en groepen in de woonplaatsen toe te rusten om te dienen. 

Meer informatie via info@uniteinchrist.nl

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verslagen en beelden over dit initiatief!