Sta je (nog) in verbinding?

Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. 1 Joh.1:7

Lieve mensen, vrienden verbonden als Unite in Christ.

Sta je (nog) in verbinding….?

Bij het nadenken over dit voorwoord moest ik aan deze woorden denken, sta je nog in verbinding?

We leven in een tijd die bijna niemand van ons ooit heeft gekend. Hoe bekijken we deze tijd vanuit Gods ogen en wat zijn Zijn gedachten over deze tijd.

Onze gedachten gaan naar jullie allen uit, hoe sta je in deze tijd en sta je nog in verbinding, want er raken ook mensen uit de verbinding, uit verbinding met elkaar, maar ook met God.

Dit is een groot aanvalswapen in deze tijd en met dit virus, want wat we mogen weten is dat ziekte niet bij God vandaan komt, het komt van de boze, en ook dat we hierdoor uit verbinding worden gezet, we mogen niet live connecten met elkaar en we mogen niet in groepsverband  elkaar ontmoeten.

God is de grote verbinder, Hij wil dat we verbonden zijn met elkaar, Hij wil dat we een zijn in Hem zoals Hij een was met zijn zoon Jezus.

De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. Ef 4:3

Je mag weten en geloven dat God erbij is, ik hoop en bid dat dit ook jouw vertrouwen is, jouw anker in deze storm. Een tijd waarin ook veel mogelijkheden liggen om na te denken over wat God wil zeggen in deze tijd, want een ding is zeker, Hij houd alles in Zijn hand, onderstaande tekst kwam ik tegen in Jes.41:

10Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

En ook in Jes 42 staat:

1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

In deze tijd gaat God jou gebruiken om de dingen anders te gaan doen in een wereld die op z’n kop staat, een wereld die jou nu nodig heeft om te zien wie Jezus is, om te laten zien wat Jezus zou doen in deze tijd, liefde en eenheid brengen onder de mensen.

We willen je ook aanmoedigen om deze tijd echt te gaan gebruiken om te bidden om zo God te zoeken, voordat de tijd is dat alles weer zijn gang gaat zoals het ging, en dit is op zich niet erg, maar kan (opnieuw) een sleur worden, we mogen ons afvragen wat God in deze tijd wil zeggen. Ik geloof dat er een tijd van schudden is aangebroken om  Christenen te transformeren, dat wij anders gaan denken dan dat we deden, om een land dat in ongeloof ligt op Koning Jezus te wijzen, en daar wil God onze Vader jou voor gebruiken, is dit niet Machtig!

Durf jij in deze tijd na te denken over hoe we de verbinding wel zouden kunnen aangaan, wat God wil geven in deze tijd, is het de tijd om terug te gaan naar de basis zoals die in Handelingen wordt weergegeven?

Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Hand. 2

De groep van gelovigen was een eenheid. Ze waren het over alles met elkaar eens. Niemand wilde zijn bezit alleen voor zichzelf houden. In plaats daarvan deelden ze alles wat ze hadden. Hand. 4

Jullie horen zeer binnenkort nog meer van ons.

We wensen jou Gods onmisbare zegen toe, want door de zegen van een gelovige kan een hele stad (of dorp) tot bloei komen!

(geschreven door Jan de Jong)