Jezus’ strijdplan om mensen te bereiken

Ons verlangen is dat Jezus bekend en zichtbaar mag worden in het noorden. Dat in alle dorpen en steden zijn Naam bekend is gemaakt. En dat Zijn koninkrijk zal uitrollen over heel Nederland zodat mensen Jezus kennen voor het eerst of opnieuw.

Dat lijkt een supergrote droom. Misschien denk je: waar begin je aan. Neem niet teveel hooi op je vork. Wat is je strijdplan? Hoe zou je dit willen gaan doen?

Johannes 17 geeft ons het strijdplan.

We lezen vanaf vers 20: “Ik bid voor allen die in mij geloven”.

Het lijkt helemaal niet een strijdplan die naar buiten gericht is, op de mensen die God niet kennen, maar het gaat allereerst om het kennen van God. Dat is niet het kennen van ‘Ik heb van Hem gelezen of gehoord’, maar dit gaat over een veel dieper kennen; een kennen van het hart.

Joh 17: 20-21  “Laat hen één zijn Vader, zoals U in mij bent en ik in U.

Wanneer zij in mij Zijn, bent U ook in hen en dan zullen zij volkomen één zijn.”

Dat zal uitlopen dat degenen die Jezus volgen een diepe eenheid met elkaar zullen ervaren. Die eenheid wordt geboren in Jezus en zal onderling zichtbaar worden.

Joh 17:23 “Dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.”

Hoe ziet dat er in werkelijkheid uit?

Je merkt het en ziet het aan de liefde die daar woont. Lees in Handelingen 2 over de eerste gemeente. Uit heel het handelen van de Jezus-volgers klonk de liefde door:

  • Zij braken gemeenschappelijk het brood;
  • Ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar;
  • Ze verdeelden in eenvoud en vreugde hun bezit;
  • En ze loofden God!

En wat is het gevolg: lees handelingen 2:47. Er worden dagelijks nieuwe gelovigen toegevoegd!

Wij hoeven het niet te doen. De kerk is van God. Laten wij ons uitstrekken naar Jezus en Hij zal ons zo veranderen dat wij die volmaakte eenheid gaan uitstralen en de wereld zal zien dat wij bij Hem horen.

Unite in Christ. Waar wij Jezus volgen zal de eenheid zichtbaar worden en Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid gevestigd worden.

Een supergrote droom, jazeker! Maar het is het verlangen van Jezus en Hij wil jou daarvoor gebruiken. Ben je beschikbaar?

Lees verder: Het start met gebed en de uitwerking is…

En lees hoe we in de corona tijd invulling hebben gegeven aan onze droom.

READ MORE

Hoe bereiken wij het volk van noord Nederland in deze tijd?

Er is ook voor ons een tijd van voor en na de maatregelen door corona.

Elke activiteit kwam plotseling stil te liggen. De maandelijkse Noordermannen avonden op 11 verschillende locaties. Het discipelschap onderwijs Aan stromend water, Groeien in je roeping en Vrij om te zijn. Het Pinksterfeest 316 weekend voor het hele gezin, waar we naar uitkeken. Een weekend lang de mogelijkheid om in Gods aanwezigheid te zijn; te proeven van Zijn koninkrijk en elkaar te ontmoeten. Ook Hope for Friesland kon de prostituees – helemaal geïsoleerd – niet meer bezoeken. En dan ons team van de dorpen, die een start had gemaakt om de dorpen in Noord Nederland te bereiken.

Hoe zijn we verder gegaan?

Als bestuur en leidersteam zijn we een aantal keren in gebed geweest (via Zoom) om God te zoeken en leiding voor ons te ontdekken. Dat is zoals we onderweg willen gaan. We lazen uit ps. 81, dat we onze mond wijd mochten openen en dat God hem zou vullen. We hebben gebeden of de Here zelf voor ons uit wilde gaan. Dat is ons verlangen en daar vertrouwen we op. Het gaat om Zijn eer.

Wat heeft het uitgewerkt?

We hebben ervaren, dat we in rust verder konden gaan; De Heer zelf zal voorop gaan; dan zal het ons ook wel duidelijk worden wat we mogen gaan doen. Hand 2 (zie voorwoord) kwam nadrukkelijk naar voren. De woorden eensgezind, gebed, het Woord, lofprijzing, breken van het brood en er voor elkaar zijn, kwam krachtig naar voren. Wie weet wordt dit de werkelijkheid van de komende tijd en de wijze waarop De HEER van de kerk Zijn lichaam weer wil gaan bouwen.  Zoals de vroege Pinksterkerk begon in Handelingen. Alle teams is gevraagd  de verbinding met elkaar te blijven zoeken met de mogelijkheden, die er zijn. Tegelijk ook te onderzoeken welk mogelijkheden er zijn om toch ons volk te bereiken.

De Noordermannen hebben een 3-tal digitale opnames gemaakt voor de Noordermannenavonden, zodat die op aangepaste wijze door konden gaan. Het seizoen is live afgesloten met alle teamleiders.

Op YouTube vind je diverse films en opnames van Noordermannen-activiteiten. Zo ook onze 3 Noordermannen-opnames met Gerrit Lolkema als spreker. Bekijk ze eens op een rustig moment. Je kan ze bekijken op ons YouTube kanaal. Abonneer je op dit kanaal en blijf ook zo op de hoogte van wat we doen!

Wil je een Noordermannen locatie opstarten? Neem dan contact op met: info@uniteinchrist.nl

(Vanwege de vakantie periode kan het zijn dat er vrij laat wordt gereageerd op mails. )

Pinksterfeest 316 heeft een aantal teambijeenkomsten gehad met als doel om de verbinding met elkaar in stand te houden, zodat ook voor de teamleiders en coördinatoren duidelijk is of er nog wat staat te gebeuren. We hebben vanaf het begin het besluit genomen, dat we niet dezelfde dingen gaan doen als anderen. We hebben nog wel geprobeerd om iets via de lokale omroepen te gaan doen, maar dat is niet gelukt. Daarop besloten om onze achterban te wijzen op de digitale uitzendingen van Opwekking.

Hope For Friesland. Het prostitueren verplaatst zich steeds meer naar de anonimiteit. Dat proces was ook al voor de corona begonnen. Er werd door het team van Hope for Friesland al gezocht naar een andere manier om deze vrouwen te bereiken. Door deze corona tijd is dit proces versneld en is er een manier gevonden. Laten we echt oog hebben voor zowel de prostituees als het team door voor hen te bidden dat het ook succesvol mag zijn in het bereiken van de vrouwen, maar ook dat er bescherming mag zijn.

Team Onderwijs heeft een aantal digitale bijeenkomsten gehouden en gezorgd voor onderlinge  verbinding.

Bij Team ‘dorpen’ kwam juist nu de prioriteit te liggen bij: Bid en zet je in voor je woonplaats. Lees het volgende verslag voor een impressie en de uitwerking van gebed.

READ MORE

Het start met gebed en de uitwerking is…

3-7-2020 Maandag 1 juni was een bijzondere dag. De  roep ’word één in Christus’ heeft geklonken met 3 Sjofars. Voor elke provincie één.

Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Bedoeld als een oproep voor leiders en volk om in eenheid Gods liefde te laten zien.  Hierbij een korte impressie.

Ons gebed is, dat het Evangelie weer als een lopend vuurtje door de straten gaat, misschien wel zoals in Handelingen. En dat de Heer toe gaat voegen. Daar kijken we naar uit. 

Twee stappen in een proces

Een tekst, die ons verder leidt in dit proces is: Jer. 29:7 Bid tot de HEER voor de dorp/stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want die is ook jullie bloei.

‘Bid’ staat er in deze tekst: Het proces start met gebed. Dat hebben we de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren gedaan. Vurig en eensgezind gedaan met een groeiende groep mensen uit Noord Nederland via zoom.

‘Zet je in’ staat er vervolgens. Je inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Hoe dit eruit moet komen te zien, dat zal per woonplaats verschillend zijn. Het begint bij samen onderweg gaan, samen te zoeken en te bidden en dan naar het plan van onze Heer. Samen zingen, samen getuigen en samen leven tot Zijn eer. Dan komt er vanzelf iets op gang!

In eenheid bidden

Bij het tiendaags gebed via Zoom tussen Hemelvaart en Pinksteren groeide het enthousiasme doordat de eenheid met elkaar ook groeide en merkten dat God er kracht aan verleende. En met dit gezamenlijke gebed gaan we door, ook tijdens de vakantie. We zijn sinds kort begonnen met de verdeling in 3 groepen op verschillende tijden (zondag 8.00 uur, dinsdag 6.30 uur en dinsdag 19.30 uur). Wij kijken er naar uit dat er een gebedsdeken over noord Nederland komt te liggen met vertegenwoordigers uit alle woonplaatsen. Bid tot de Heer voor jezelf, je gezin, je straat, je omgeving, je woonplaats en Noord Nederland en wat God jou en ons op het hart legt, zodat de weg gebaand wordt. God troont op de lofzangen van zijn volk en hoort naar de gebeden, als wij ons verootmoedigen en voor Hem buigen (2 kron 7:14).

Het gebed van een gelovige heeft een geweldige uitwerking. We ervaren de leiding van God in de totstandkoming van dit gebed. Wil je meebidden? Geef je op bij:  hartvoor@uniteinchrist.nl (misschien denk je; bidden via zoom dat is niets voor mij 😊; dat hebben veel mensen voor jou ook bedacht, maar dat valt echt mee)

Zet je samen in

Het 2e gedeelte uit de tekst gaat over het inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Er zijn dorpen waar christenen uit verschillende denominaties al steeds meer in eenheid optrekken. Haulerwijk is daar een mooi voorbeeld van. Christenen en kerken hebben oog voor elkaar. Wie had in de tijd van Handelingen kunnen denken dat het Evangelie op deze wijze over de wereld zou gaan? Dat kwam door de leiding van de Heilige Geest en de kracht van het Koninkrijk van God. Misschien dat God ons dat weer wil leren in deze tijd om echt op Hem te vertrouwen, dat Hij het zal gaan doen. Zo zien we nu in een aantal dorpen iets over kerkmuren heen op gang komen.

Tot slot…

De corona stopt Gods Woord niet. God is in staat het kwaad om te keren tot Zijn doel; En dat merken wij nu in deze tijd. Er is een nieuwe tijd begonnen; Gods Woord zegt : Wees niet bang, want ik ben bij je! Jes 41:10

Als Unite in Christ willen we helpen om te bidden en je in te zetten voor je woonplaats. Ook daarvoor kun je contact opnemen door een mailtje naar hartvoor@uniteinchrist.nl of info@uniteinchrist.nl

Wil je een Noordermannen locatie opstarten? Neem dan contact op met: info@uniteinchrist.nl

(Vanwege de vakantie periode kan het zijn dat er vrij laat wordt gereageerd op mails)

We wensen iedereen een gezegende zomerperiode toe!

PS: Tip: Vanuit Royal Mission in Fryslân werd een video gedeeld met praktische tips over hoe je als christenen kunt samen komen binnen de corona maatregelen, bekijk hier.

READ MORE

De roep heeft geklonken!

Maandag 1 juni heeft de roep geklonken met 3 sjofars. Voor elke provincie één. Word één in Christus!

Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Niet zomaar een eenheid, maar éénheid verbonden in Christus. Dit is haast niet in woorden te pakken.

Op deze wijze werkt het geloof in Jezus een bijzonder krachtige verbinding uit. Het voelt alsof elke kleur en geur een bijzondere glans krijgt. Dat werd zichtbaar op de wijze zoals het plaats mocht vinden in het centrum van Ureterp. Hierbij een korte impressie:

Het proces naar Pinksteren toe

Wij kijken terug op een bijzonder en boeiend proces naar deze stap. Door de Corona maatregelen kwam Pinksterfeest 316, één van onze hoofdactiviteiten, stil te liggen. We zijn daarom als kerngroep van Unite in Christ gaan bidden via Zoom. Dat hebben we een aantal keren gedaan, met de vraag wat we moesten doen met deze Pinksteren. Op deze wijze is het plan ontstaan de sjofar te blazen, om daarmee christenen op te roepen om in eenheid Gods liefde te laten zien. Geïnspireerd door het gebed van jezus: Laat hen één zijn Vader, zodat de wereld ziet … (Joh. 17) Door die eenheid zal een krachtig getuigenis ontstaan. Maar ook door Jer. 29:7 Bid tot de HEER voor de dorp/stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren hebben we hiervoor gebeden. Iedere ochtend zaten we met zo’n 25 tot dertig mensen om half zeven achter de computer, een van de deelnemers vertelt hierover:

“Lekker vroeg, voor werktijd. Met allemaal mensen uit Noord Nederland: Fryslân, Groningen en Drenthe. Wij geloven in de kracht van het gebed. Als ik voor mijn dorp bid, loop ik daarna ook anders door het dorp: het creëert verbinding.”

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

Als christenen zich met elkaar verbinden om de eigen woonplaats te dienen, over kerkmuren heen, dan gaat er wat gebeuren. Wij kunnen niet echt in de toekomst zien. De Heer wel. Het zou zomaar kunnen, dat Hij ons aan het voorbereiden is op een nieuwe andere tijd. Misschien wel een tijd, dat we gaan samenkomen als de eerste gemeenten, zoals het staat in Handelingen. Veel christenen begonnen opnieuw. Zij loofden God, bleven bij het onderwijs van de apostelen, baden met elkaar, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde en ……… ze waren er voor elkaar. En de Heer! Hij voegde dagelijks toe. Zo ging het als een lopend vuurtje door de straten (zie Hand. 4:42-47).

Wij kijken er naar dat dit gaat gebeuren en willen dit proces stimuleren door verbindingen te leggen en groepen in de woonplaatsen toe te rusten om te dienen in de kracht van de Heilige Geest.

Voor meer informatie kun je bellen met Willem Jongsma tel: +31653798700

Of mailen: Hartvoor@uniteinchrist.nl

Meer informatie: https://www.uniteinchrist.nl/gebed-voor-de-dorpen/

Zoals jou hoogstwaarschijnlijk al bekend is, is Unite in Christ een beweging die zich inzet om de eenheid van gelovigen over de kerkmuren heen te stimuleren. Centraal staat altijd de eenheid in Christus. Onze activiteiten ontstaan naar aanleiding van gezamenlijk gebed. Wil je ons helpen om meer bekendheid te krijgen? Stuur dit bericht door! (Heb je dit bericht doorgestuurd gekregen? Meld je dan ook aan voor onze (maandelijkse) nieuwsbrief!)

READ MORE

De volgende stap: Blaas de Sjofar voor eenheid in Christus, juist nu!

Tekstvak:

1 juni tijdens Pinksteren wordt de Sjofar over Noord Nederland geblazen. Hiermee wordt symbolisch de eenheid in het geloof uitgedrukt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een buitenterrein in Ureterp voor 30 genodigden.

Unite in Christ zet zich in voor eenheid
Unite in Christ zet zich in voor eenheid; niet zomaar eenheid, maar éénheid in Christus. In deze coronacrisis worden we bepaald bij de kwetsbaarheid van ons bestaan, vanzelfsprekendheden vallen weg. Juist in deze tijd zien we dat kerkmuren wegvallen; dat we teruggeworpen worden op de essentie van ons geloof, die terug te voeren is op de persoon Jezus Christus. In Christus ervaren we eenheid over de kerkmuren heen. Door die eenheid zal het geloof meer betekenis krijgen.

De Sjofar wordt geblazen
Op Pinkstermaandag 1 juni 2020 zal in Ureterp de Sjofar worden geblazen om christenen op te roepen zich in eenheid te verbinden om tot zegen te zijn voor hun woonplaats in Noord Nederland.
Unite in Christ christenen stimuleren door verbindingen te leggen en groepen in de woonplaatsen toe te rusten om te dienen. 

Meer informatie via info@uniteinchrist.nl

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verslagen en beelden over dit initiatief!

READ MORE

Bid samen met ons 10 dagen voor jouw woonplaats!

Doe je mee? Samen bidden voor jouw woonplaats, juist nu!

Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we benutten om samen met jou te bidden, via digitaal contact. We willen jou/jullie aansporen en bemoedigen. Juist nu mogen we eensgezind en vurig bidden voor onze woonplaats. Wachtend en verwachtend: bekijk ook de onderstaande video. Bidden en je inzetten voor jouw woonplaats, zoals onderstaande Bijbeltekst ons zegt:


‘Bid tot de HEER voor het dorp/de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want de bloei van het dorp/de stad is ook jullie bloei’. Jer 29:7

Lees de nieuwsbrief verder via onderstaande link: https://campaign.redmatters.com/t/ViewEmail/r/FC7256EB374C34142540EF23F30FEDED

En stuur het door!

Met vriendelijke groet,

Projectteam Pinksterfeest 316 en Vrijwilligers PR Unite in Christ.

READ MORE

De verbinding kwijt…?

De zon schijnt en er staat een prachtige blauwe lucht boven de Weaze. Dit is de plek waar vrouwen jaren hebben gewerkt. De plek waar vrouwen in het donker van de bordelen niet dit prachtige licht zagen, maar hele dagen in het licht van de rode tl buizen zaten. De plek waar vrouwen zichzelf verkochten, vaak om hun kinderen een betere toekomst te geven.

Het voelt raar dat alle deuren van de bordelen dicht zijn, het geeft een naar gevoel en ook een dubbel gevoel. Waar zijn ze en hoe zal het met hen zijn? Waar leven hun kinderen nu van? We weten dat veel vrouwen terug konden naar huis. Anderen worden geholpen door het Leger des Heils. Hun medewerkers zijn elke dag aanwezig in de huiskamer op de Weaze. Ze helpen de vrouwen daar waar hulp nodig is. Want de problemen zijn groot.

Het werk is voor de vrouwen weggevallen en dat betekent dat ook hun inkomsten zijn weggevallen. En hoe moet je dan rond komen? Sommigen hebben niet de juiste papieren en kunnen daardoor geen uitkering aanvragen. Veel vrouwen spreken en verstaan geen Nederlands en zijn daardoor erg afhankelijk van hulp.

Op de Weaze ontmoet ik een paar vrouwen, ik had ze graag een hug gegeven maar dat kan nu niet. Ik hoor hun trieste verhalen en ben met hen verdrietig. En toch kan ik zeggen Dios te ama! We blijven voor de vrouwen bidden, we bidden dat er Licht komt in hun levens!

–door Hope for Friesland–

READ MORE

Sta je (nog) in verbinding?

Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. 1 Joh.1:7

Lieve mensen, vrienden verbonden als Unite in Christ.

Sta je (nog) in verbinding….?

Bij het nadenken over dit voorwoord moest ik aan deze woorden denken, sta je nog in verbinding?

We leven in een tijd die bijna niemand van ons ooit heeft gekend. Hoe bekijken we deze tijd vanuit Gods ogen en wat zijn Zijn gedachten over deze tijd.

Onze gedachten gaan naar jullie allen uit, hoe sta je in deze tijd en sta je nog in verbinding, want er raken ook mensen uit de verbinding, uit verbinding met elkaar, maar ook met God.

Dit is een groot aanvalswapen in deze tijd en met dit virus, want wat we mogen weten is dat ziekte niet bij God vandaan komt, het komt van de boze, en ook dat we hierdoor uit verbinding worden gezet, we mogen niet live connecten met elkaar en we mogen niet in groepsverband  elkaar ontmoeten.

God is de grote verbinder, Hij wil dat we verbonden zijn met elkaar, Hij wil dat we een zijn in Hem zoals Hij een was met zijn zoon Jezus.

De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. Ef 4:3

Je mag weten en geloven dat God erbij is, ik hoop en bid dat dit ook jouw vertrouwen is, jouw anker in deze storm. Een tijd waarin ook veel mogelijkheden liggen om na te denken over wat God wil zeggen in deze tijd, want een ding is zeker, Hij houd alles in Zijn hand, onderstaande tekst kwam ik tegen in Jes.41:

10Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

En ook in Jes 42 staat:

1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

In deze tijd gaat God jou gebruiken om de dingen anders te gaan doen in een wereld die op z’n kop staat, een wereld die jou nu nodig heeft om te zien wie Jezus is, om te laten zien wat Jezus zou doen in deze tijd, liefde en eenheid brengen onder de mensen.

We willen je ook aanmoedigen om deze tijd echt te gaan gebruiken om te bidden om zo God te zoeken, voordat de tijd is dat alles weer zijn gang gaat zoals het ging, en dit is op zich niet erg, maar kan (opnieuw) een sleur worden, we mogen ons afvragen wat God in deze tijd wil zeggen. Ik geloof dat er een tijd van schudden is aangebroken om  Christenen te transformeren, dat wij anders gaan denken dan dat we deden, om een land dat in ongeloof ligt op Koning Jezus te wijzen, en daar wil God onze Vader jou voor gebruiken, is dit niet Machtig!

Durf jij in deze tijd na te denken over hoe we de verbinding wel zouden kunnen aangaan, wat God wil geven in deze tijd, is het de tijd om terug te gaan naar de basis zoals die in Handelingen wordt weergegeven?

Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Hand. 2

De groep van gelovigen was een eenheid. Ze waren het over alles met elkaar eens. Niemand wilde zijn bezit alleen voor zichzelf houden. In plaats daarvan deelden ze alles wat ze hadden. Hand. 4

Jullie horen zeer binnenkort nog meer van ons.

We wensen jou Gods onmisbare zegen toe, want door de zegen van een gelovige kan een hele stad (of dorp) tot bloei komen!

(geschreven door Jan de Jong)

READ MORE

maart 21, 2020 administratie Uncategorized

Kom in beweging, juist nu!

Een bemoedigingsbrief van Unite in Christ

21 maart 2020

Als gelovigen in beweging komen kan de Heer Zijn werk doen!


Het zijn roerige tijden! Het corona-virus heeft een grote impact op de wereld, op Nederland en op iedereen persoonlijk. Het raakt iedereen ongeacht status, geloof, etc. Er wordt aan de aardse ‘zekerheden en grondvesten’ geschud.

Wat doen wij daar mee? Worden we bang en hopen we op een goede afloop, of vertrouwen wij op de HEER en richten we ons op God? Zoeken we de troost en hulp ergens anders, of wordt ons geloof hierdoor versterkt en leren we juist door deze bijzondere omstandigheden omhoog te kijken (Ps 5:2-4) en te vragen:

“HEER wat wilt u tegen ons zeggen in deze situatie en waar wilt u ons naartoe leiden?”

Unite in Christ: een oproep

Een crisissituatie brengt ons terug naar de basis van ons bestaan en ons denken. Meningen en standpunten doen er niet zo veel meer toe.

De kern van ons geloof vinden we in Jezus Christus, de Naam boven alle namen. Christus die boven alles staat en alles tot een goed einde zal brengen.

De oproep die Jezus in zijn laatste gebed deed is: Laat hen allen één zijn, ook in Ons, Vader zodat de wereld U leert kennen (Joh. 17:21).

Laat deze situatie de eenheid van de gelovigen tot gevolg hebben, zodat zichtbaar wordt dat Christus de Hoop van de wereld is.

Laten we er samen als gelovigen op uit gaan, om;

·         voor elkaar te bidden;

·         elkaar te bemoedigen;

·         te ontmoeten;

·         aan te vullen en te versterken;

·         een hand en een voet voor elkaar te zijn.

Wat zou daar een getuigenis en kracht vanuit gaan!

Daar is Unite in Christ voor geroepen: een beweging te zijn en jullie oproepen om in éénheid Jezus te volgen, naar Zijn stem te luisteren en per situatie, moment, tijd en plaats af te stemmen op God en te doen wat Hij ons vraagt!

De opdracht, die de Heer ons als zijn leerlingen geeft:

·         Jezus zegt: ‘Trek erop uit en maak aan iedereen het goede nieuws bekend’ (Marc 16:15).

·        ‘ Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat stop je niet weg, maar laat het zien. Onze Vader in de hemel zal daardoor geëerd worden’ (Matt 5:13-16).

·         ‘Ga op weg en verkondigt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet’ (Matt. 10 : 7-8).

·         Petrus zei: ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geeft ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!’ (Hand. 3:6).

Betoon uw liefde, maak het Koninkrijk in deze tijd zichtbaar

Wat kan er veel kracht van uitgaan als alle betrokkenen van Unite in Christ in geloof op gaan staan en vanuit die liefde zich uitstrekken naar de hulpbehoevende naaste, door voor ze te bidden en ze ook echt te helpen.

In de huidige situatie kunnen wij ons geloof handen en voeten geven, net zoals de Heer zijn discipelen opdracht geeft de wereld in te gaan en “uit te stappen”. 

De gemeente in Korinthe telde tienduizenden mensen die allemaal in huiskamers bij elkaar kwamen. We lijken terug te gaan naar deze tijd van de eerste christengemeentes.

Juist nu mogen we ‘kerk zijn’ in onze eigen buurt en goed letten op ouderen, zieken en eenzamen in onze omgeving. Dat wordt in de komende weken belangrijker dan ooit.

Kent u, ken jij, de mensen om je heen welke bij deze kwetsbare groep horen?

Vanuit de Geest van…

In de brief aan de Hebreeën lezen dat “Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8).Daar mogen we volledig op vertrouwen.

Alleen dan kunnen we ook leven vanuit die geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid (2 Tim 1:7). En alleen dan zijn we in staat om onszelf in deze tijden te onderscheiden en te laten zien hoe krachtig het Evangelie echt is!

Wat is het dan fijn om als gelovigen juist in deze tijd elkaar te ontmoeten: verenigd in Christus. De Heer is niet aan tijd of plaats gebonden en waar er twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, is Hij in het midden! (Matt. 18:20)

Deze verbondenheid roept op om in beweging en in actie te komen, omdat we met elkaar geloven dat God het antwoord is, juist in deze tijd!

Initiatieven

Via deze nieuwsbrief en met diverse sociale mediakanalen willen wij in contact zijn met mensen thuis, verbonden zijn met elkaar zijn en met elkaar delen wat we van God ervaren.

We horen daarom ook graag van jullie welke initiatieven er zijn op dit gebied! Mail ons op info@uniteinchrist.nl

Tot slot…

Kijk naar elkaar om en kijk welke hulp je kunt geven. Het is een tijd waarin je hoop en hulp kunt geven in Jezus’ Naam. Sta op en stap uit in het geloof, zoals Jezus en zijn discipelen hierin zijn voorgegaan.

De zegen van de Heer toegewenst.

Namens het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg


Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

(Opwekking 705)

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Uncategorized

‘Aan stromend water’ gestart

De Kop is eraf! We zijn gestart met onderwijsavonden “Aan stromend water”, maar je bent nog  steeds van harte welkom om op de tweede avond aan te sluiten bij een prachtige groep mensen.

We hebben het onderwijs avonden genoemd maar zouden het ook onderweg avonden kunnen noemen, we zijn samen onderweg met elkaar.

Als eerste wil ik noemen dat ik ontzettend blij ben met het (nieuwe) team wat God voor deze avonden heeft gegeven, prachtig mooie nieuwe mensen waar ik God ontzettend dankbaar voor ben, God is goed, Hij vult aan.

Op deze avond mochten we horen hoe God ons oorspronkelijk heeft bedoeld, wat is Zijn doel met de mens op deze aarde, hoe kijkt hij naar ons en wat is Zijn doel, dit vanuit Gen 1:26-28, waar staat;     

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het ​vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Wat betekent deze opdracht voor deze nieuwe tijd, de tijd van het nieuwe verbond.

Op de tweede avond gaan we het hebben over het vaderhart van God, wat jouw identiteit in Christus zal vormen en versterken. Wil je meer informatie en je aanmelden, klik hier.

Gods zegen.

Jan de Jong

Unite in Christ

(de tweede avond zal plaatsvinden op woensdagavond 25 maart, houd echter de berichten op deze site in de gaten ivm met Corona, daar wordt aangegeven wat er is besloten)

READ MORE