maart 15, 2019 administratie Uncategorized

Een kind van God is vrij

De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun bevrijding bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (Jes 61: 1,2 )

Wat een prachtige tekst uit Jesaja! Hij zal komen om gevangenen te bevrijden. Hij zal komen om hoop te bieden. En dat heeft Hij gedaan. Hij is gekomen. Deze profetie is uitgekomen met de komst van Jezus hier op aarde en met zijn dood en opstanding! Hij heeft de dood overwonnen en heeft ons vrij gekocht. We zijn geen slaven meer, maar vrije mensen! We waren gevangenen, gevangen in onze zonde, gevangen in onze eigen ik, in egoïsme, in verslavingen, maar Jezus maakt ons vrij! Wat een evangelie! En wat een voorrecht dat we mogen leven na Pasen.

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ik ben een kind van God, ja Zijn kind. 

En die Geest die in Jezus werkte en waardoor Hij gevangenen kon bevrijden, die Geest werkt ook in jou en mij. We mogen gaan naar gevangenen om hun bevrijding bekend te maken. We mogen gaan naar mensen die het moeilijk hebben en vertellen van de hoop die Jezus ons geeft. Om te vertellen dat Jezus hen vrij wil maken! Dat Zijn liefde voor hen zo onmetelijk groot is! We mogen daar over vertellen, omdat de Geest van de Here ook op ons rust. Dus niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. We dragen het uit, ieder op zijn eigen plek, in je gezin, in je familie, in je buurt, op je werk, in de kerk, daar waar God je roept. En dat mag je doen in ontspanning en met veel plezier, want het is Zijn Geest die in je werkt!

Nu zijn wij heel benieuwd naar jouw verhaal, of en hoe het je lukt om hier in jouw omgeving gestalte aan te geven. We hebben een begin kunnen maken van de plaatsnamen op de kaart van Noord Nederland. Het gebied waar wij ons als Unite in Christ op richten. De plaatsnamen op deze kaart betekenen dat daar mensen zijn die bidden, die God zoeken en proberen het evangelie op hun manier in hun woonplaats uit te dragen. Deze mensen hebben al contact met ons gezocht, omdat ze het ook belangrijk vinden dat wij met ze meebidden en ze helpen hun netwerk uit te breiden. Heb jij jouw woonplaats al aan ons doorgegeven? Doe dat nu (klik hier om te mailen)!

Lees de nieuwsbrief van maart 2019

READ MORE

februari 15, 2019 administratie Uncategorized

BLAUWE EMMERS

Het was raak! Vrijdag 8 februari waren er ’s avonds circa 450 mannen bijeen in Drachten. Onze gezamenlijke Noordermannenavond was in 1 woord: indrukwekkend.

Het was raak toen we met zijn allen met een PVC buis papieren pijltjes op Johan mochten schieten. Wat hebben we gelachen!: Veel mannen deden hun best om Johan zijn ballonnen, zijn “WC-raam” en hemzelf te raken. Hij had gelukkig zijn gezicht beschermd, want menig pijl trof doel!

En wat was dat zingen toch weer geweldig! Met de band Het Elftal hebben we de vloer en het dak laten trillen. Wat gaat er toch een kracht vanuit als zoveel mannen eensgezind God met zang aanbidden en Hem eer toebrengen.

Noordermannen hebben Stichting Present en project Hartagjugh in Armenië (van/met Stichting Mensenkinderen) omarmd. Vanuit beide organisaties is er vrijdag verteld waarom en hoe Noordermannen hier hun handen uit de mouwen kunnen steken. Wordt vervolgd!

Aan het eind van de avond mochten we als mannen met een blauwe emmer van de ene kant van de loods naar de andere zijde lopen. Hiermee maakten we symbolisch de reis welke de hoveling destijds ook maakte om vanuit zijn woonplaats Jezus op te zoeken, ca 30 km verderop. Zijn zoon was ziek en hij had gehoord dat Jezus hem kon genezen. Deze “reis van geloof” wist spreker Theo van den Heuvel dicht bij de (Noorder-) mannen te brengen. Mannen die een vonkje van geloof kunnen krijgen doordat ze horen van anderen wat Jezus kan doen, maar ook mannen die vanuit een vonkje al een vlam van geloof hebben ontwikkeld, en mannen die vanuit de vlam een vuurzee van geloof wensen. Alle mannen mochten met hun emmer naar Jezus gaan om deze helemaal te laten vullen, om zo alles, EVERYTHING, te geven en te ontvangen. Wat een reis!

We zagen mannen met een glimlach, mannen met een traan en ook mannen met strijd. Maar door de eenheid was er kracht. We zongen vervolgens “Bij het Kruis” en “Hij is Heer”. Machtig!

Als Noordermannen hebben we goud in handen gekregen. Goud (net als die talenten) om mee aan de slag te gaan om mannen in aanraking te laten komen met onze Koning. Ook met deze Nieuwsbrief een woord van dank aan al de kerels die zich inzetten om dit goud te vermenigvuldigen!

Binnenkort zitten we om tafel met een tweetal mogelijke nieuwe teams op mogelijk nieuwe locaties.

7 juni a.s. hebben we onze afsluitende gezamenlijke Noordermannen-avond op het Pinksterfeest316 in Wijnjewoude. Vanuit de 10 locaties mogen we dan weer bijeen komen.

We nodigen nu alvast álle mannen -dus ook niet-Noordermannen!- uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wim Hoddenbagh zal de mannenavond leiden. Ook de dames zijn deze keer welkom: voor hun is Jeanette van der Veen als spreekster aanwezig. We openen gezamenlijk en sluiten de avond gezamenlijk met de dames. Het Pinksterfeest316 biedt het gehele weekend een mooi programma. We kunnen er zelfs bij kamperen, dus kunnen met gezin en vrienden het gehele weekend beleven.  Thema van het weekend is: En Zie, Ik ben met jou”.

Tot aan 7 juni zijn er nog vanuit de 10 Noordermannen-locaties de reguliere mannenavonden. Man, waar ben je? Wees welkom!  www.noordermannen.nl

Lees nog een verslag met foto’s over deze avond… Continue reading BLAUWE EMMERS

READ MORE

februari 15, 2019 administratie Uncategorized

Samen in de naam van Jezus

Als mensen dit lied samen zingen dan “verbinden” deze mensen zich automatisch met elkaar. Want Jezus is dan de verbindende schakel, en daar gaat zoveel kracht van uit.

Zo hebben afgelopen vrijdag circa 450 mannen gezamenlijk dit lied gezongen en zo de Noordermannen-avond in Drachten geopend. Allerlei mannen van heinde en ver, dik en dun, jong en oud, vanuit allerlei kerken en gemeenten (of niet), maar ‘samen in de naam van Jezus’!  De eenheid in Hem was direct aanwezig en samen mochten we zo God eer brengen. Een verslag over de gezamenlijke Noordermannen avond…

Als Unite in Christ willen wij staan voor die eenheid. We zien het dan ook als onze roeping om van hieruit onze inspanningen te verrichten, want het was Jezus’ gebed aan zijn Vader: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn.’ (Joh. 17: 20/24).

Laten wij ook ons gebed hierop aansluiten, want ‘de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Gods Heilige Geest wil ons allen helpen Hem beter te leren kennen, vanuit Hem te leven, maar ook om dit samen te doen, in eenheid.

Want heel de wereld moet dit weten: Jezus Christus is de Heer en Hij heeft ervoor gezorgd dat de weg open is naar de Vader. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. Ook tijdens Pinksteren willen we dit samen doen op Pinksterfeest 316, lees hier meer over …

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

READ MORE

januari 23, 2019 administratie Uncategorized

God heeft jou geroepen

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. (Joh 15 :16)

God heeft jou uitgekozen en bestemd voor het leven, een liefdevolle God en vader die Zijn kinderen roept om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

Dit is niet zomaar iets wat God onze Vader hier van ons vraagt. Dit is in ons leven soms een hele zoektocht: Wat heeft God voor mij in petto, wat mag ik voor Hem gaan doen?

Om te beginnen mag je weten dat Hij jou heeft uitgekozen, uitgekozen om Zijn kind te zijn, Zijn geliefde kind! Dit is een zekerheid, een belofte. Jij, Zijn geliefde kind,  van een liefhebbende Vader.

Vanuit dit gegeven mag jij gaan zoeken en ontdekken naar wat Hij voor jou in petto heeft, waar Hij jou heeft geroepen om vrucht te dragen, blijvende vrucht. Je mag groeien in je roeping om Kind te zijn. Je mag gaan kijken: hoe en waar ga ik mijn steen(tje) bijdragen in het werk in Zijn gemeente in Zijn Koninkrijk tot eer en glorie van Zijn Naam.

Door met Hem te gaan wandelen door met elkaar te gaan wandelen (niet stil te blijven staan) mag deze vrucht in jou leven steeds meer en meer zichtbaar worden. Jij mag dan gaan ervaren hoe God door jou heen wil stromen, stromen van levend water zullen vloeien uit jouw binnenste.

Oja, en dan die belofte uit dit vers; “Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. Wat een belofte!

Iemand uit ons team opende laatst met de brief Haggai, uit hoofdstuk 2:19 daar staat;

19Het is waar dat het ​zaad​ nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de ​granaatappel​ en de olijf nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn ​zegen​ geven.’

Misschien speelt bij jou nu de vraag: hoe kom ik erachter wat mijn talenten zijn en wat God voor mij in petto heeft? Graag wijzen we jou dan op de cursus ‘Groeien in je roeping’ in Ureterp, we hebben nog enkele plaatsen beschikbaar!

READ MORE

januari 21, 2019 administratie Uncategorized

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor!

READ MORE

december 12, 2018 administratie Uncategorized

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een schitterend licht.
(Jesaja 9:1)

We leven in een verwarrende tijd! Er gebeurt van alles om ons heen: op wereldschaal dreigen er handelsoorlogen met financiële onzekerheid als gevolg; er is een voortdurende terreurdreiging van de meedogenloze extremistische islam en de gele hesjes-beweging geeft de grote mate van ontevredenheid van de bevolking weer. God speelt steeds minder een rol in onze maatschappij. In onze eigen omgeving zien we de kerken ook leeglopen. In sommige dorpen zijn de kerken gesloten. Maakt het ons angstig, verdrietig of worden we wakker geschud om Koning Jezus te volgen? Dat is de vraag die op ons afkomt.

De wereld ziet er misschien donker uit. Maar God geeft ons hoop en zegt in Jesaja 9:

‘het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een schitterend licht’.

God zelf zorgt voor Licht in het donker. Het Licht, dat Hij heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus, dat schijnt in de duisternis. Een schitterend licht! Overal waar Jezus wordt verhoogd verschijnt het Licht.
Unite in Christ herkent de tekenen van deze tijd en maakt zich klaar om Jezus als Heer en Koning te verhogen. Het is de tijd dat christenen zich in eenheid verbinden om God (opnieuw) te dienen en de naam van Jezus te verhogen. Zo komt het Licht in deze donkere wereld.
Unite in Christ wil zich inzetten om Jezus naam te verhogen. Christenen worden opgeroepen om over de kerkmuren heen zich in Christus met elkaar te verbinden en zo Licht te zijn in deze wereld waarin we leven.
Alle activiteiten van Unite in Christ, zoals Pinksterfeest316, Noordermannen, Nieuw leven in de dorpen en het onderwijs, dragen bij aan het verhogen van de naam van Jezus. En we bidden voor eenheid in Jezus naam zodat het licht wordt in een donkere wereld.

Ons verlangen is dat alle mensen in Noord Nederland de boodschap van het ‘schitterende Licht’ zullen horen en dat Gods Naam wordt geëerd in alle dorpen en steden. Als dat ook jouw verlangen is kun je dat kenbaar maken. We zijn op zoek naar partners in dat verlangen, want samen staan we sterk in Noord Nederland!

Lees verder over onze activiteiten en andere nieuwsberichten:

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

Nieuwe cursus ‘Groeien in je roeping’

– Huis van de vader avonden in 2019

– Gezamenlijke Noordermannen avond

Noordermannen dragen Evangelie uit in daden

NIEUWSBRIEF DEC 2018 LEZEN

READ MORE

december 10, 2018 administratie Uncategorized

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Mattheus 9:35-38)

In Mattheüs 9:35-36 lezen we dat Jezus met ontferming bewogen was, toen Hij al de dorpen en steden in Zijn land bezocht. Hij zag mensen in nood en zonder hoop voor de toekomst.

Het bijzondere is dat Hij dorp voor dorp en stad voor stad bezocht om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Waar Jezus komt, wordt nood weer oogst. Daarom vraagt Hij aan ons om God de Vader te bidden voor nieuwe arbeiders die Zijn werk kunnen voortzetten (vers 37-38).

Als team van Unite in Christ willen we de oproep om in dorpen en steden het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, serieus nemen. We zijn bewogen voor onze dorpen in Noord Nederland. In zoveel dorpen is geen kerk meer aanwezig of dreigt deze gesloten te gaan worden.

Concreet zien wij voor ons dat er zogenaamde ‘dorpenteams’ zouden kunnen ontstaan. Dit kunnen wij niet zelf organiseren, want dit is allereerst een werk van Gods Geest. We hebben echter wel een verantwoordelijkheid om hiervoor beschikbaar te zijn.

Wat zou het mooi zijn dat teams van plaatselijke gelovigen vanuit bewogenheid voor hun dorp gaan bidden! En misschien mag van daaruit per dorp of stad een groep ontstaan waarin gelovigen worden toegerust om een discipel van Jezus te zijn. Iets waar wij graag in mee willen helpen.

Wij geloven dat dit nog steeds op Gods hart ligt, net zoals toen, maar willen graag horen hoe jij dit beleeft en ziet.

We sturen in januari/februari 2019 een aparte e-mail aan de geïnteresseerde mensen om ze op de hoogte te houden van deze beweging. Speciaal voor de geïnteresseerden organiseren we een bijeenkomst in het voorjaar van 2019, waarin we onze dorpenvisie delen en samen met jullie willen kijken hoe we het concreet kunnen gaan vormgeven.

Daarom de vraag, wil je ons mailen als je op de hoogte wilt blijven hiervan?

JA, HOUD ME OP DE HOOGTE! (MAIL ONS) a.vdgaast@uniteinchrist.nl

(lees meer over de dorpenvisie)

READ MORE

oktober 17, 2018 administratie Uncategorized

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8)

Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus ziet een grote oogst. Hij schakelt jou en mij daarbij in.

(Door Willem Jongsma)

Wat een bijzonder moment daar op de Olijfberg; Ik stel me het ook even voor… Wat zullen de mensen gedacht hebben?

Veel vraagtekens denk ik. Vertellen van Jezus in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en uiteindelijk de hele wereld. Wat een opdracht. Vergelijkbaar met: Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen en…

Ja maar: hoe dan? En misschien wel de belangrijkste vraag; Is het de bedoeling dat ik…?  Kan ik dat wel? En ben ik geschikt? Kijk eens wie ik ben? Niet perfect en ik heb er niet voor geleerd.

Toch is het wel zo gegaan. Het Evangelie is over heel de wereld gegaan. De leden van de Joodse raad waren stomverbaasd over de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en ook vanwege het feit dat ze gewone en ongeletterde mensen waren. Dat was het effect van de uitstorting van de Heilige Geest.

Ik stel me ook voor hoe krachtig bovenstaande woorden geklonken hebben. De Heilige Geest zal voor de echo hebben gezorgd van deze woorden in de hoofden en de harten van de mensen. Als de Heilige Geest…

Het is goed om dat ook nu voor ogen te houden; DE opdracht is er nog steeds; ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen.

Hoe? Jij en ik: we worden ingeschakeld. En het is nodig. Misschien is het opnieuw de tijd wel weer. In Jes. 58:12 staat dat herstel zal komen met eigen mensen. Dit is een tekst, die vaak als een echo in mijn gedachten klinkt. En niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest in ons.

Laat je inschakelen! Het hoeft niet binnen stichting Unite in Christ; er zijn veel plekken waar je geroepen kunt worden. Ga op de plek staan waar God je leidt; Hij kan alles overzien en geeft het lichaam wel vorm.

 

Wil je graag met ons meewerken en meebouwen aan levende gemeenschappen in Noord Nederland via Pinksterfeest, Noordermannen, Nieuw leven in de Dorpen neem dan gewoon vrijblijvend contact met ons op.

info@uniteinchrist.nl

Actuele zaken:

READ MORE

september 19, 2018 administratie Uncategorized

Een nieuw seizoen met NIEUWE MOGELIJKHEDEN

 

Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen!

1 Thes. 5:24 (HSV)

 

We zien uit wat God wil doen en graag zijn we daarbij betrokken

(Door Arend Kroes)

Met de tekst uit 1 Thes. 5 werd ik op een ochtend wakker: ‘Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen‘.

God bemoedigde me daar enorm mee. Wat mooi om te beseffen dat God trouw is en Zijn heilsplan door alles heen waarmaakt. Dat geeft rust en vrede maar ook verlangen om betrokken te zijn in het werk van Zijn Koninkrijk.

God heeft ons duidelijk op het hart gelegd de eenheid in het geloof in Jezus (Unite in Christ) te proclameren. Als er eenheid is, ervaar je Gods Liefde op een bijzondere  wijze. Dat is bijna niet uit te leggen, maar Gods Aanwezigheid is dan soms tastbaar. Niet voor niets is Jezus’ gebed: Laat hen één zijn Vader, zoals wij één zijn, zodat de wereld U zal zien (Joh.17). Dat is het verlangen van Unite in Christ: één te zijn in Christus, zodat Noord Nederland de Liefde van God ziet.

In het verlangen naar eenheid starten we onze activiteiten…

Te beginnen met de Noordermannen vanaf 21 september vanuit 10 locaties. We zien uit dat mannen gaan opstaan en vrijmoedig van hun geloof getuigen en elkaar samen sterk maken.

Verder worden de voorbereidingen voor het Pinksterfeest316 alweer getroffen. Dit seizoen is het Pinksterfeest316 van 7 tot 10 juni 2019 gepland. Noteer dat alvast in je agenda.

 

…ook in jouw woonplaats?

Wat is jouw verlangen in jouw woonplaats? Als je voor jouw dorp op het hart hebt om het getuigenis daar te willen versterken, meld je dan aan, want we steunen je in ieder geval graag met gebed! We willen ons de komende tijd meer gaan richten op de ondersteuning van christenen in dorpen en steden in Noord Nederland. In de dorpen zien we een sterke leegloop van de kerken. We zien graag dat christenen elkaar vinden om in de naam van Jezus hun dorp/stad te dienen. We willen dit stimuleren met het project ‘nieuw leven in de dorpen’. We zijn beschikbaar om ondersteuning te leveren, met en voor jullie te bidden en ideeën aan te reiken. Lopende het seizoen zullen we initiatiefnemers in de dorpen uitnodigen om met elkaar ervaringen te delen. Ook zijn we beschikbaar om trainingen te geven, zodat gelovigen worden toegerust om te dienen.

 

Kortom er is weer veel om naar uit te zien en bij al onze activiteiten kijken we omhoog waar vandaan onze hulp komt.

 

 

  • Wil je meehelpen of meedenken met Pinksterfeest316? Meld je aan via de mail (klik hier)

 

  • Verlangen voor jouw dorp/stad? Laat het ons weten en we denken/bidden graag met je mee. Mail ons op: info@uniteinchrist.nl

 

READ MORE

PINKSTERFEEST 316: Wát een bemoediging!

Het is twee dagen na het Pinksterweekend. Twee dagen waarin het dagelijkse werk mij weer opgeëist heeft. Maar toch… het Pinksterfeest in mijn hart is niet voorbij. Wanneer ik deze foto zie, blijft het Pinksteren in mij. Deze man op de foto inspireerde mij om dit alles op te schrijven en te delen.

Het was maandagmiddag 15.00 uur. Het veld was nagenoeg leeg, op de tenten en nog enkele hardwerkende mensen na. Ik liep ook naar de auto om naar huis te gaan. Ik wilde langs deze man heen lopen, maar toch sprak ik hem even aan. “U gaat nog niet naar huis?”Deze man antwoordde: “Ik wil nog niet weg uit…” Hij dacht even na. “…uit de sfeer van…… de Geest! Ik wil met mijn ogen op het kruis gericht hier eigenlijk wel blijven zitten.” Wat een bemoediging!

Deze man ontmoette ik de dag ervoor in de grote tent. Hij zat helemaal achterin de tent, op een paar meisjes na die daar aan het spelen waren. Er was geen beweging in de man te herkennen. Hij bleek in slaap gevallen te zijn. We kregen een gesprek met elkaar. Een alleengaande man, 78 jaar. “Het is zo gelopen in mijn leven.”
‘s Morgens vroeg ging hij wandelend op pad, zo’n ongeveer een half uur lopen naar de bushalte, om naar Wijnjewoude te komen. De busreis en dan nog weer een half uur vanaf midden Wijnjewoude tot het terrein.
”Het is fijn hier te zijn! De sfeer van gemoedelijkheid, vriendelijkheid, elkaar ontmoeten rond het kruis van Jezus.” Is dat niet het werk van de Heilige Geest? Is dat niet Pinksteren? Wat een bemoediging! 

Zelf mocht ik de gevolgen van Pinksteren al eerder ervaren. In de voorbereiding van Pinksterfeest 316 lag ik sinds januari met een rughernia op bed. Vanaf mijn bed belde ik een spreker die bij de kinderen en de tieners zou komen spreken. Net voordat ik belde zag ik een getuigenis op YouTube van deze spreker dat hij had gebeden voor een man met een rughernia, en dat deze man werd genezen. Het raakte me zo! In het telefoongesprek met hem deelde ik over mijn toestand. Hij bad aan de telefoon voor mij en in de weken die volgde bleek dat God mij inderdaad genas van mijn hernia! God liet heel duidelijk aan mij persoonlijk  merken: IK BEN, ook in jouw leven. Wat een bemoediging!

Verder heb ik het hele weekend van Pinksterfeest 316 sterk de leiding van Gods Geest mogen ervaren. Hij was erbij! Hij heeft door teksten die mijn pad kruisten, door mensen waarmee ik mocht samenwerken, door het gebedsteam wat biddend om ons heen stond laten weten: Ik ben bij jullie! Het is goed wat jullie doen! Ik heb in de programma’s die we mochten draaien gezien hoe kinderen geraakt werden door de Heilige Geest. Dat ze de vrijheid vonden om zich door de Geest te laten leiden om elkaar te troosten, te bemoedigen, God groot te maken door zingen, te dansen, met elkaar te overleggen en met elkaar te bidden. Wat een bemoediging!

Maandagmorgen zou ik zelf het verdiepende programma doen in de kindertent die aan ons toevertrouwd was. Alles had ik zo goed mogelijk voorbereid, maar toch. Het programma had ik wat interactief opgezet. Dan bekruipt je ’s morgens vroeg het gevoel of het allemaal wel goed gaat komen. Gaat het niet een zootje worden? Dan kom je vroeg je bed uit, want slapen wil niet meer en dan zegt Dagelijks Woord het volgende:  Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, Psalm 107:1-2. ‘Zo!’ dacht ik: “Wie ben ik om niet te vertrouwen op wat God gaat doen vandaag? Weg met de angst en laten we God loven en prijzen om wie Hij is.” Wat een bemoediging!

Deze morgen is een heel bijzondere morgen geworden. Een morgen waarin ikzelf merkte dat de Geest het overnam en in mijn plaats het aan de kinderen vertelde. Een groep van kinderen van 10-12 jaar die muisstil waren toen een meisje zo geraakt werd en de pijn van het leven voelde en in huilen uitbarstte. Andere meisjes die zich over haar ontfermde, haar troostte en er voor haar waren. Deze pijn en de pijn van andere kinderen mochten we bij het kruis brengen. Een meisje wat het te moeilijk vond om het zelf naar het kruis te brengen liet wel haar bordje met daarop haar pijn en nood bij ons achter. Samen met één van de kinderen mochten wij dat voor haar doen. Soms is de pijn te groot om zelf te bidden of de weg naar God te lopen. Dan is het goed dat er liefdevolle mensen om je heen staan die dat voor jou doen. God is goed. Hij heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om het kinderwerk de volle aandacht te geven. En hoe bijzonder het is als je bij hen tot de kern door kan dringen. Wat een bemoediging! 

Maar ook door kleine praktische dingen heen was God erbij. Veel wat nog last minute geregeld moest worden verliep snel en efficiënt. Het was net of God op die momenten mij naar de juiste plekken dreef. Hoe bijzonder zijn die ervaringen! Wat een bemoediging!

Zo zijn er nog tal van momenten te beschrijven waarop ik zoveel liefde, vriendelijkheid, bewogenheid in ontmoetingen heb mogen ervaren. Ik denk dat dat alles is wat deze man op de foto ons heeft willen zeggen en voor ons heeft achter gelaten. Wat Gods Geest wil en doet heeft Hij in het weekend ons laten zien en voelen. Hij was erbij en gaat in ons hart verder met ons mee. Laten we dat vasthouden om daarvan te genieten en uit te delen. Zo mogen we met elkaar weer op weg gaan. Naar, zo de Here wil, Pinksterfeest  316 2019. WAT EEN BEMOEDIGING!

READ MORE