Nieuw onderwijs

Onderwijsaanbod Unite in Christ 2019/2020

Ontdek het onderwijsaanbod van Stichting Unite in Christ voor het seizoen 2019 / 2020.

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

– Mat. 28: 19-20 –

Getuigenissen Cursus leren leven in de kracht van Jezus

Ik wil graag vertellen wat de cursus bij mij gedaan heeft. Ik wilde meer weten over een leven met Jezus, door de cursus heen ben ik me meer bewust geworden van de Heilige Geest, die mij in alles en bij alles helpt om keuzes te maken. Heel lang ben ik mij al bewust dat ik keuzes moet maken in mijn leven, maar ik heb nu ook ondervonden dat Jezus mij persoonlijk helpt, door situaties heen om de juiste keuze te maken. Door biddend de dag te beginnen en daarna nieuwsgierig de dag te doorlopen, komen er mensen en situaties in mijn leven die me overtuigen van Gods aanwezigheid, ook in mijn leven. Die mij bevestigen dat God een plan heeft met deze wereld en dat ik een heel klein onderdeel mag zijn van ZIJN GROTE SCHEPPING!


Het is of ik meer ontdekt heb, wat God als Vader voor mij betekent. Dat Hij echt dichtbij is. Ik kan het ook een beetje loslaten en geloven. Misschien begint het daar wel mee…..Tuurlijk begint het daarmee. Jammer dat ik niet meer kan terug halen wat nou maakte dat ik daar anders tegenaan ben gaan kijken. Misschien alles bij elkaar. Vooral dat als ik gehoorzaam, Hij zegent: Wat ik deed was dat ik altijd wel bad maar dan keek of God er ook naar luisterde. Dus geloofde ik onder voorbehoud. Daarna dacht ik dat ik dus moest gehoorzamen. Dat was ook zo, maar het bleek dat ik zelfs dat niet alleen kon…..Dus ook dat moest ik van Hem krijgen en aan Hem vragen, maar wel in geloof. Klopt ook wel: als ik dat uit mezelf zou kunnen, zou ik voor mijn eigen behoud kunnen zorgen en ik moet juist proberen om mijn leven in Gods hand te leggen…moeilijk hoor! Het betekent klein worden, mezelf verliezen en heel mijn leven in Zijn handen leggen. Terwijl ik zo graag zelf de regie wil houden, juist bang ben mezelf te verliezen. Het voelt zo kwetsbaar om alles uit handen te geven. Maar pas dan kan God me vol zegenen en kan Hij Zijn kracht laten zien.
Nu ik heb geleerd (en ook al een beetje mogen ervaren!) hoe goed God is en hoe dichtbij Hij komt als ik Zijn kind mag worden en alle rechten daarvoor krijg, voel ik me rijk gezegend en kan ik stukje bij beetje mijn leven in Zijn handen leggen…


“Door de cursus heb ik ontdekt dat ik door volledig op God te vertrouwen en door te belijden van wat er tussen Jezus en mij in stond, vergeving mocht ontvangen van Jezus. Mijn relatie met Jezus is hierdoor sterker geworden. Door Gods Geest in mijn leven toe te laten, mag ik rust en vrede in mijn hart ervaren. Dat is een enorme rijkdom!”

READ MORE

Zie, Ik ben met jou

Deze woorden hebben we mogen ervaren in het Pinksterweekend toen de weersverwachtingen code oranje aangaven. Ondanks het afgelasten van een deel van het zaterdagmiddagprogramma bezochten 4.000 gasten (700 meer dan vorig jaar!) Pinksterfeest 316. De gasten werden bemoedigd in hun geloof en waren vol lof over de opzet, het programma en de sfeer. God zij dank!

Lees het verslag en de getuigenissen hier

READ MORE

Bouw je mee?

Lieve mensen broers en zussen, in dit voorwoord willen we jou een vraag stellen: bouw je mee?

In Nehemia 4 : 8b staat; “denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw huizen”

Nehemia roept op om niet bang te zijn, maar mee te bouwen aan de muur omwille van hun volksgenoten, kinderen, vouwen en huizen. Zie je wat er als eerste staat? Nehemia roept op mee te doen omwille van de ánder. Zie je ook hoe hij eerst oproept om voor je eigen volksgenoten te bouwen en dat je daarmee ook voor de anderen de muur bouwt?

Ben jij bereid mee te bouwen aan Gods Koninkrijk zodat het hier op aarde zichtbaar wordt? Dat je daarmee ook mee bouwt voor het nageslacht. Met je ene hand aan de slag om de muur te bouwen en in je andere hand het wapen waarmee jij jezelf en je medebouwers kunt verdedigen. Dit is het gebed dat nodig is in deze strijd. De strijd van deze tijd waarin Gods Levende en Krachtige koninkrijk voor ons nageslacht soms ver te zoeken is.

Wil jij meebouwen in jouw woonplaats en in jouw omgeving door gebed of iets te organiseren waardoor Gods Koninkrijk weer (meer) zichtbaar mag worden in jouw omgeving? Blijf je alleen staan of zoeken en helpen we elkaar? Weet jij hoe jij met je ene hand kunt bouwen en je andere hand kunt strijden (bidden) en dat allemaal omwille van je volksgenoten en het nageslacht?

Heb je verlangen voor je woonplaats of omgeving neem dan contact met ons op, hartvoor@uniteinchrist.nl .

Ben je heel praktisch en wil je meebouwen aan Pinksterfeest316 laat het dan ook weten. Dan kunnen we samen kijken waar jij inzetbaar bent, om zo te bouwen aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk: pinksterfeest316@uniteinchrist.nl

Graag horen we van jou!

Lees de nieuwsbrief van mei 2019 hier

Gods zegen, Unite in Christ.

READ MORE

april 12, 2019 administratie Uncategorized

Getuigenis discipelschap cursus

We hebben een prachtig getuigenis mogen ontvangen van een echtpaar over de discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’.

Heb je hier ook verlangen naar of zou je deze cursus ook in jou plaats willen houden, dan willen we jou hier graag in meenemen, deze cursus verandert mensenlevens en heeft impact op je omgeving.

Getuigenis van een echtpaar die de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” hebben gevolgd:

Vrouw:

Het is begonnen 1 à 2 jaar geleden. Ik heb toen een cursus gevolgd ‘Vrij om te zijn’ en ‘Kenmerken van vrij zijn’ twee cursussen om te komen tot persoonlijke geloofsgroei. Dit deed ik samen met een aantal vrouwen. Hier(door) is God met mij begonnen in wie ik mag zijn in Hem. Dat er genezing mag zijn en mijn denken vernieuwd. Mijn verlangen werd dat ik meer wilde weten van God en dichtbij Hem wilde leven. Maar dit wilde ik niet alleen in mijn leven, maar ook met mijn man. Ik merkte dat ik veranderde door de cursus die ik volgde en probeerde ook mijn man hier in mee te nemen door te delen. Maar we dachten verschillend en ik merkte dat ik dit moeilijk vond. Mijn verlangen werd dat ik samen met mijn man onderweg mocht gaan en zo ook hierin dichter tot elkaar mochten komen.

Vorig jaar op pinksterfeest 316 is er voor mij gebeden voor dit verlangen: samen onderweg te zijn om ons meer te verdiepen en te vernieuwen in het geloof! Wat is God een goede God! We hebben samen de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” mogen volgen! Dit is voor mij zo’n bevestiging geweest dat God bestaat en dat hij luistert en gebeden verhoort! Dit werd nog meer versterkt door de avond dat we samen met de cursusleiders hebben mogen bidden met z’n vieren om de Heilige Geest! Wat is ons leven veranderd, wat hebben we veel mogen mee maken in deze weken. En wat hebben we God in zijn drie-eenheid aan het werk gezien en nog! Aan God alle eer! En wat vallen veel puzzelstukjes op z’n plek. We zijn God dankbaar voor de mensen die Hij op onze weg heeft gebracht en dank aan alles wat heeft mogen bijdrage aan waar ik en wij nu mogen staan!

Man:

Ook waren er voor mij genoeg redenen om deze cursus niet te gaan volgen. Maar toch was er in mij een verlangen in het meer verdiepen in het geloof. Zonder een bepaalde verwachting te hebben van deze cursus en niet te weten wat het precies zou inhouden ben ik er uiteindelijk toch aan begonnen. Uiteindelijk ben ik op een punt gekomen waar ik niet van had verwacht dat ik zou komen. Het heeft mijn denkwereld veranderd en ben tot andere inzichten gekomen. De dingen die ik deed of dacht waren vaak op mijn eigen gevoel gebaseerd, maar heb nu geleerd dat ik meer uit Gods kracht mag leven! En ervaar dit ook in mijn dagelijks leven. Waar ik heel veel moeite mee had was om mijn gedachten vrij te maken en om mij op God te richten. In de weken die we doorlopen hebben heb ik mogen ervaren dat ik rust mocht ontvangen in mijn denken. En dat ik mij dus ook meer kan richten op God en wat Hij door Zijn woord en op andere manieren tegen mij willen zeggen.

En door de opdracht ‘Luisteren naar Gods stem’ heb ik echt kunnen ervaren dat God op Zijn tijd dingen door Zijn woord of op andere manieren aan je laat zien of bekend maakt.  Zo bijzonder om te ervaren dat God door anderen spreekt tot jou. En dan komt het binnen dat iemand die je niet kent zo iets bijzonders en veel betekenend voor mij op papier zet. Doordat ik nu vertrouwen heb op God die mij ziet zoals ik ben en dat ik niet hoef te vertrouwen op mijn eigen kunnen en denken. Maar dat ik geliefd ben bij God en hierdoor ook in blijdschap verder kan en dat zo ook mag ervaren! Dank aan de Heer wat hij allemaal heeft gegeven!

 

Een ander getuigenis van een deelnemer aan de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’:

Een paar weken terug mochten we de discipelschap cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ afronden.

Het was voor de eerste keer dat we deze cursus in een verkorte versie in dagboekvorm hebben gegeven.

Best wel spannend om deze verkorte versie aan te gaan, omdat er veel vernieuwende onderwerpen in een kort tijdsbestek aan de orde komen.

Maar God is trouw, ook nu mochten we getuige zijn van mensen die God aan het werk zagen in hun leven, en bij de ene is het denken vernieuwd en bij de ander is er een omkeer in het denken gekomen.

We mochten samen ervaren dat God ook nu nog krachtig door ons heen wil werken, dat Hij ook in deze tijd nog tot ons spreekt, en dat de vernieuwende kracht van de Heilige Geest ook nu voor deze tijd is.

Prachtig om te zien.

 

READ MORE

april 10, 2019 administratie Uncategorized

Consuminderen in Jezus’ naam

Ik ben gekomen voor de mensen die Mij nog niet kennen en voor mensen die ziek zijn. (naar Marcus 2: 17)

Consuminderen in Jezus’ naam, wat een rare titel zal je denken. Laat ik het toelichten.

Rondom Pasen mogen we stilstaan bij het lijden van Christus. Hij die naar de aarde is gekomen, mens is geworden en tussen ons heeft geleefd. Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken, de gebroken levens te herstellen en hoop te geven aan hen die geen uitkomst meer zien. Jezus heeft alles daarvoor overgehad, ja zelf Zijn leven daarvoor gegeven. Door Zijn werk heeft Hij de dood overwonnen en herstelt Hij dat wat gebroken is. Indrukwekkende grote Heer is Hij! Een Heer die het waard is om na te volgen.
Toen Jezus naar de hemel ging gaf Hij zijn volgelingen de opdracht om in Zijn naam het goede nieuws van het Koninkrijk van God te vertellen aan de verlorenen en de gebrokenen in dit leven; hoop te geven aan die geen hoop hebben.
In ons land ontvangen we veel in materieel en geestelijk opzicht. Preken, Bijbelstudies en concerten worden ons van alle kanten aangeboden. Goede voeding is belangrijk, maar Jezus vraagt ons ook om op pad te gaan om van al het goede dat we hebben ontvangen uit te delen, zodat het zich kan vermenigvuldigen. Zo mogen we in christelijke opzicht een balans vinden tussen consumeren en uitdelen aan de behoeftigen: Om mensen te vertellen dat Jezus voor hen is gekomen, dat ze Hem mogen leren kennen en dat Hij hun geneesheer is. (zie Marcus 2: 17) Om dat te kunnen vertellen, heb je zelf ook focus op God nodig. Soms is het daarbij nodig om te consuminderen…

Als Unite in Christ willen we graag bijdragen aan het uitdelen. Hope for Friesland zet zich in voor de eenzame prostitués, die in Noord Nederland werkzaam zijn. Noordermannen gaan naar Armenië om zich in te zetten voor de allerarmsten. Ook Pinksterfeest 316 wil zoekenden helpen om God te vinden en gelovigen aan te sporen om de schat van het geloof met anderen te delen. Bij het uitdelen van het goede nieuws in woord en daad mogen we weten dat Jezus zegt: ‘zie Ik ben met jou’; laat dat nu het thema zijn van Pinksterfeest316.

Er zijn arbeiders tekort in het Koninkrijk van God, dat zien we ook bij Unite in Christ.

Jij kunt ook meedoen, wil je je inzetten meld je dan hier aan

Lees de nieuwsbrief van april 2019 hier!

READ MORE

maart 15, 2019 administratie Uncategorized

Een kind van God is vrij

De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun bevrijding bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (Jes 61: 1,2 )

Wat een prachtige tekst uit Jesaja! Hij zal komen om gevangenen te bevrijden. Hij zal komen om hoop te bieden. En dat heeft Hij gedaan. Hij is gekomen. Deze profetie is uitgekomen met de komst van Jezus hier op aarde en met zijn dood en opstanding! Hij heeft de dood overwonnen en heeft ons vrij gekocht. We zijn geen slaven meer, maar vrije mensen! We waren gevangenen, gevangen in onze zonde, gevangen in onze eigen ik, in egoïsme, in verslavingen, maar Jezus maakt ons vrij! Wat een evangelie! En wat een voorrecht dat we mogen leven na Pasen.

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ik ben een kind van God, ja Zijn kind. 

En die Geest die in Jezus werkte en waardoor Hij gevangenen kon bevrijden, die Geest werkt ook in jou en mij. We mogen gaan naar gevangenen om hun bevrijding bekend te maken. We mogen gaan naar mensen die het moeilijk hebben en vertellen van de hoop die Jezus ons geeft. Om te vertellen dat Jezus hen vrij wil maken! Dat Zijn liefde voor hen zo onmetelijk groot is! We mogen daar over vertellen, omdat de Geest van de Here ook op ons rust. Dus niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. We dragen het uit, ieder op zijn eigen plek, in je gezin, in je familie, in je buurt, op je werk, in de kerk, daar waar God je roept. En dat mag je doen in ontspanning en met veel plezier, want het is Zijn Geest die in je werkt!

Nu zijn wij heel benieuwd naar jouw verhaal, of en hoe het je lukt om hier in jouw omgeving gestalte aan te geven. We hebben een begin kunnen maken van de plaatsnamen op de kaart van Noord Nederland. Het gebied waar wij ons als Unite in Christ op richten. De plaatsnamen op deze kaart betekenen dat daar mensen zijn die bidden, die God zoeken en proberen het evangelie op hun manier in hun woonplaats uit te dragen. Deze mensen hebben al contact met ons gezocht, omdat ze het ook belangrijk vinden dat wij met ze meebidden en ze helpen hun netwerk uit te breiden. Heb jij jouw woonplaats al aan ons doorgegeven? Doe dat nu (klik hier om te mailen)!

Lees de nieuwsbrief van maart 2019

READ MORE

februari 15, 2019 administratie Uncategorized

BLAUWE EMMERS

Het was raak! Vrijdag 8 februari waren er ’s avonds circa 450 mannen bijeen in Drachten. Onze gezamenlijke Noordermannenavond was in 1 woord: indrukwekkend.

Het was raak toen we met zijn allen met een PVC buis papieren pijltjes op Johan mochten schieten. Wat hebben we gelachen!: Veel mannen deden hun best om Johan zijn ballonnen, zijn “WC-raam” en hemzelf te raken. Hij had gelukkig zijn gezicht beschermd, want menig pijl trof doel!

En wat was dat zingen toch weer geweldig! Met de band Het Elftal hebben we de vloer en het dak laten trillen. Wat gaat er toch een kracht vanuit als zoveel mannen eensgezind God met zang aanbidden en Hem eer toebrengen.

Noordermannen hebben Stichting Present en project Hartagjugh in Armenië (van/met Stichting Mensenkinderen) omarmd. Vanuit beide organisaties is er vrijdag verteld waarom en hoe Noordermannen hier hun handen uit de mouwen kunnen steken. Wordt vervolgd!

Aan het eind van de avond mochten we als mannen met een blauwe emmer van de ene kant van de loods naar de andere zijde lopen. Hiermee maakten we symbolisch de reis welke de hoveling destijds ook maakte om vanuit zijn woonplaats Jezus op te zoeken, ca 30 km verderop. Zijn zoon was ziek en hij had gehoord dat Jezus hem kon genezen. Deze “reis van geloof” wist spreker Theo van den Heuvel dicht bij de (Noorder-) mannen te brengen. Mannen die een vonkje van geloof kunnen krijgen doordat ze horen van anderen wat Jezus kan doen, maar ook mannen die vanuit een vonkje al een vlam van geloof hebben ontwikkeld, en mannen die vanuit de vlam een vuurzee van geloof wensen. Alle mannen mochten met hun emmer naar Jezus gaan om deze helemaal te laten vullen, om zo alles, EVERYTHING, te geven en te ontvangen. Wat een reis!

We zagen mannen met een glimlach, mannen met een traan en ook mannen met strijd. Maar door de eenheid was er kracht. We zongen vervolgens “Bij het Kruis” en “Hij is Heer”. Machtig!

Als Noordermannen hebben we goud in handen gekregen. Goud (net als die talenten) om mee aan de slag te gaan om mannen in aanraking te laten komen met onze Koning. Ook met deze Nieuwsbrief een woord van dank aan al de kerels die zich inzetten om dit goud te vermenigvuldigen!

Binnenkort zitten we om tafel met een tweetal mogelijke nieuwe teams op mogelijk nieuwe locaties.

7 juni a.s. hebben we onze afsluitende gezamenlijke Noordermannen-avond op het Pinksterfeest316 in Wijnjewoude. Vanuit de 10 locaties mogen we dan weer bijeen komen.

We nodigen nu alvast álle mannen -dus ook niet-Noordermannen!- uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wim Hoddenbagh zal de mannenavond leiden. Ook de dames zijn deze keer welkom: voor hun is Jeanette van der Veen als spreekster aanwezig. We openen gezamenlijk en sluiten de avond gezamenlijk met de dames. Het Pinksterfeest316 biedt het gehele weekend een mooi programma. We kunnen er zelfs bij kamperen, dus kunnen met gezin en vrienden het gehele weekend beleven.  Thema van het weekend is: En Zie, Ik ben met jou”.

Tot aan 7 juni zijn er nog vanuit de 10 Noordermannen-locaties de reguliere mannenavonden. Man, waar ben je? Wees welkom!  www.noordermannen.nl

Lees nog een verslag met foto’s over deze avond… Continue reading BLAUWE EMMERS

READ MORE

februari 15, 2019 administratie Uncategorized

Samen in de naam van Jezus

Als mensen dit lied samen zingen dan “verbinden” deze mensen zich automatisch met elkaar. Want Jezus is dan de verbindende schakel, en daar gaat zoveel kracht van uit.

Zo hebben afgelopen vrijdag circa 450 mannen gezamenlijk dit lied gezongen en zo de Noordermannen-avond in Drachten geopend. Allerlei mannen van heinde en ver, dik en dun, jong en oud, vanuit allerlei kerken en gemeenten (of niet), maar ‘samen in de naam van Jezus’!  De eenheid in Hem was direct aanwezig en samen mochten we zo God eer brengen. Een verslag over de gezamenlijke Noordermannen avond…

Als Unite in Christ willen wij staan voor die eenheid. We zien het dan ook als onze roeping om van hieruit onze inspanningen te verrichten, want het was Jezus’ gebed aan zijn Vader: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn.’ (Joh. 17: 20/24).

Laten wij ook ons gebed hierop aansluiten, want ‘de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Gods Heilige Geest wil ons allen helpen Hem beter te leren kennen, vanuit Hem te leven, maar ook om dit samen te doen, in eenheid.

Want heel de wereld moet dit weten: Jezus Christus is de Heer en Hij heeft ervoor gezorgd dat de weg open is naar de Vader. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. Ook tijdens Pinksteren willen we dit samen doen op Pinksterfeest 316, lees hier meer over …

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

READ MORE

januari 23, 2019 administratie Uncategorized

God heeft jou geroepen

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. (Joh 15 :16)

God heeft jou uitgekozen en bestemd voor het leven, een liefdevolle God en vader die Zijn kinderen roept om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

Dit is niet zomaar iets wat God onze Vader hier van ons vraagt. Dit is in ons leven soms een hele zoektocht: Wat heeft God voor mij in petto, wat mag ik voor Hem gaan doen?

Om te beginnen mag je weten dat Hij jou heeft uitgekozen, uitgekozen om Zijn kind te zijn, Zijn geliefde kind! Dit is een zekerheid, een belofte. Jij, Zijn geliefde kind,  van een liefhebbende Vader.

Vanuit dit gegeven mag jij gaan zoeken en ontdekken naar wat Hij voor jou in petto heeft, waar Hij jou heeft geroepen om vrucht te dragen, blijvende vrucht. Je mag groeien in je roeping om Kind te zijn. Je mag gaan kijken: hoe en waar ga ik mijn steen(tje) bijdragen in het werk in Zijn gemeente in Zijn Koninkrijk tot eer en glorie van Zijn Naam.

Door met Hem te gaan wandelen door met elkaar te gaan wandelen (niet stil te blijven staan) mag deze vrucht in jou leven steeds meer en meer zichtbaar worden. Jij mag dan gaan ervaren hoe God door jou heen wil stromen, stromen van levend water zullen vloeien uit jouw binnenste.

Oja, en dan die belofte uit dit vers; “Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. Wat een belofte!

Iemand uit ons team opende laatst met de brief Haggai, uit hoofdstuk 2:19 daar staat;

19Het is waar dat het ​zaad​ nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de ​granaatappel​ en de olijf nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn ​zegen​ geven.’

Misschien speelt bij jou nu de vraag: hoe kom ik erachter wat mijn talenten zijn en wat God voor mij in petto heeft? Graag wijzen we jou dan op de cursus ‘Groeien in je roeping’ in Ureterp, we hebben nog enkele plaatsen beschikbaar!

READ MORE

januari 21, 2019 administratie Uncategorized

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor!

READ MORE