december 12, 2018 administratie Uncategorized

Het Licht verschijnt, ook in jouw woonplaats!

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een schitterend licht.
(Jesaja 9:1)

We leven in een verwarrende tijd! Er gebeurt van alles om ons heen: op wereldschaal dreigen er handelsoorlogen met financiële onzekerheid als gevolg; er is een voortdurende terreurdreiging van de meedogenloze extremistische islam en de gele hesjes-beweging geeft de grote mate van ontevredenheid van de bevolking weer. God speelt steeds minder een rol in onze maatschappij. In onze eigen omgeving zien we de kerken ook leeglopen. In sommige dorpen zijn de kerken gesloten. Maakt het ons angstig, verdrietig of worden we wakker geschud om Koning Jezus te volgen? Dat is de vraag die op ons afkomt.

De wereld ziet er misschien donker uit. Maar God geeft ons hoop en zegt in Jesaja 9:

‘het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een schitterend licht’.

God zelf zorgt voor Licht in het donker. Het Licht, dat Hij heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus, dat schijnt in de duisternis. Een schitterend licht! Overal waar Jezus wordt verhoogd verschijnt het Licht.
Unite in Christ herkent de tekenen van deze tijd en maakt zich klaar om Jezus als Heer en Koning te verhogen. Het is de tijd dat christenen zich in eenheid verbinden om God (opnieuw) te dienen en de naam van Jezus te verhogen. Zo komt het Licht in deze donkere wereld.
Unite in Christ wil zich inzetten om Jezus naam te verhogen. Christenen worden opgeroepen om over de kerkmuren heen zich in Christus met elkaar te verbinden en zo Licht te zijn in deze wereld waarin we leven.
Alle activiteiten van Unite in Christ, zoals Pinksterfeest316, Noordermannen, Nieuw leven in de dorpen en het onderwijs, dragen bij aan het verhogen van de naam van Jezus. En we bidden voor eenheid in Jezus naam zodat het licht wordt in een donkere wereld.

Ons verlangen is dat alle mensen in Noord Nederland de boodschap van het ‘schitterende Licht’ zullen horen en dat Gods Naam wordt geëerd in alle dorpen en steden. Als dat ook jouw verlangen is kun je dat kenbaar maken. We zijn op zoek naar partners in dat verlangen, want samen staan we sterk in Noord Nederland!

Lees verder over onze activiteiten en andere nieuwsberichten:

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

Nieuwe cursus ‘Groeien in je roeping’

– Huis van de vader avonden in 2019

– Gezamenlijke Noordermannen avond

Noordermannen dragen Evangelie uit in daden

NIEUWSBRIEF DEC 2018 LEZEN

READ MORE

december 10, 2018 administratie Uncategorized

Bewogen zijn voor je eigen woonplaats

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Mattheus 9:35-38)

In Mattheüs 9:35-36 lezen we dat Jezus met ontferming bewogen was, toen Hij al de dorpen en steden in Zijn land bezocht. Hij zag mensen in nood en zonder hoop voor de toekomst.

Het bijzondere is dat Hij dorp voor dorp en stad voor stad bezocht om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Waar Jezus komt, wordt nood weer oogst. Daarom vraagt Hij aan ons om God de Vader te bidden voor nieuwe arbeiders die Zijn werk kunnen voortzetten (vers 37-38).

Als team van Unite in Christ willen we de oproep om in dorpen en steden het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, serieus nemen. We zijn bewogen voor onze dorpen in Noord Nederland. In zoveel dorpen is geen kerk meer aanwezig of dreigt deze gesloten te gaan worden.

Concreet zien wij voor ons dat er zogenaamde ‘dorpenteams’ zouden kunnen ontstaan. Dit kunnen wij niet zelf organiseren, want dit is allereerst een werk van Gods Geest. We hebben echter wel een verantwoordelijkheid om hiervoor beschikbaar te zijn.

Wat zou het mooi zijn dat teams van plaatselijke gelovigen vanuit bewogenheid voor hun dorp gaan bidden! En misschien mag van daaruit per dorp of stad een groep ontstaan waarin gelovigen worden toegerust om een discipel van Jezus te zijn. Iets waar wij graag in mee willen helpen.

Wij geloven dat dit nog steeds op Gods hart ligt, net zoals toen, maar willen graag horen hoe jij dit beleeft en ziet.

We sturen in januari/februari 2019 een aparte e-mail aan de geïnteresseerde mensen om ze op de hoogte te houden van deze beweging. Speciaal voor de geïnteresseerden organiseren we een bijeenkomst in het voorjaar van 2019, waarin we onze dorpenvisie delen en samen met jullie willen kijken hoe we het concreet kunnen gaan vormgeven.

Daarom de vraag, wil je ons mailen als je op de hoogte wilt blijven hiervan?

JA, HOUD ME OP DE HOOGTE! (MAIL ONS) a.vdgaast@uniteinchrist.nl

(lees meer over de dorpenvisie)

READ MORE

oktober 17, 2018 administratie Uncategorized

Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8)

Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus ziet een grote oogst. Hij schakelt jou en mij daarbij in.

(Door Willem Jongsma)

Wat een bijzonder moment daar op de Olijfberg; Ik stel me het ook even voor… Wat zullen de mensen gedacht hebben?

Veel vraagtekens denk ik. Vertellen van Jezus in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en uiteindelijk de hele wereld. Wat een opdracht. Vergelijkbaar met: Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen en…

Ja maar: hoe dan? En misschien wel de belangrijkste vraag; Is het de bedoeling dat ik…?  Kan ik dat wel? En ben ik geschikt? Kijk eens wie ik ben? Niet perfect en ik heb er niet voor geleerd.

Toch is het wel zo gegaan. Het Evangelie is over heel de wereld gegaan. De leden van de Joodse raad waren stomverbaasd over de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en ook vanwege het feit dat ze gewone en ongeletterde mensen waren. Dat was het effect van de uitstorting van de Heilige Geest.

Ik stel me ook voor hoe krachtig bovenstaande woorden geklonken hebben. De Heilige Geest zal voor de echo hebben gezorgd van deze woorden in de hoofden en de harten van de mensen. Als de Heilige Geest…

Het is goed om dat ook nu voor ogen te houden; DE opdracht is er nog steeds; ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen.

Hoe? Jij en ik: we worden ingeschakeld. En het is nodig. Misschien is het opnieuw de tijd wel weer. In Jes. 58:12 staat dat herstel zal komen met eigen mensen. Dit is een tekst, die vaak als een echo in mijn gedachten klinkt. En niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest in ons.

Laat je inschakelen! Het hoeft niet binnen stichting Unite in Christ; er zijn veel plekken waar je geroepen kunt worden. Ga op de plek staan waar God je leidt; Hij kan alles overzien en geeft het lichaam wel vorm.

 

Wil je graag met ons meewerken en meebouwen aan levende gemeenschappen in Noord Nederland via Pinksterfeest, Noordermannen, Nieuw leven in de Dorpen neem dan gewoon vrijblijvend contact met ons op.

info@uniteinchrist.nl

Actuele zaken:

READ MORE

september 19, 2018 administratie Uncategorized

Een nieuw seizoen met NIEUWE MOGELIJKHEDEN

 

Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen!

1 Thes. 5:24 (HSV)

 

We zien uit wat God wil doen en graag zijn we daarbij betrokken

(Door Arend Kroes)

Met de tekst uit 1 Thes. 5 werd ik op een ochtend wakker: ‘Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen‘.

God bemoedigde me daar enorm mee. Wat mooi om te beseffen dat God trouw is en Zijn heilsplan door alles heen waarmaakt. Dat geeft rust en vrede maar ook verlangen om betrokken te zijn in het werk van Zijn Koninkrijk.

God heeft ons duidelijk op het hart gelegd de eenheid in het geloof in Jezus (Unite in Christ) te proclameren. Als er eenheid is, ervaar je Gods Liefde op een bijzondere  wijze. Dat is bijna niet uit te leggen, maar Gods Aanwezigheid is dan soms tastbaar. Niet voor niets is Jezus’ gebed: Laat hen één zijn Vader, zoals wij één zijn, zodat de wereld U zal zien (Joh.17). Dat is het verlangen van Unite in Christ: één te zijn in Christus, zodat Noord Nederland de Liefde van God ziet.

In het verlangen naar eenheid starten we onze activiteiten…

Te beginnen met de Noordermannen vanaf 21 september vanuit 10 locaties. We zien uit dat mannen gaan opstaan en vrijmoedig van hun geloof getuigen en elkaar samen sterk maken.

Verder worden de voorbereidingen voor het Pinksterfeest316 alweer getroffen. Dit seizoen is het Pinksterfeest316 van 7 tot 10 juni 2019 gepland. Noteer dat alvast in je agenda.

 

…ook in jouw woonplaats?

Wat is jouw verlangen in jouw woonplaats? Als je voor jouw dorp op het hart hebt om het getuigenis daar te willen versterken, meld je dan aan, want we steunen je in ieder geval graag met gebed! We willen ons de komende tijd meer gaan richten op de ondersteuning van christenen in dorpen en steden in Noord Nederland. In de dorpen zien we een sterke leegloop van de kerken. We zien graag dat christenen elkaar vinden om in de naam van Jezus hun dorp/stad te dienen. We willen dit stimuleren met het project ‘nieuw leven in de dorpen’. We zijn beschikbaar om ondersteuning te leveren, met en voor jullie te bidden en ideeën aan te reiken. Lopende het seizoen zullen we initiatiefnemers in de dorpen uitnodigen om met elkaar ervaringen te delen. Ook zijn we beschikbaar om trainingen te geven, zodat gelovigen worden toegerust om te dienen.

 

Kortom er is weer veel om naar uit te zien en bij al onze activiteiten kijken we omhoog waar vandaan onze hulp komt.

 

 

  • Wil je meehelpen of meedenken met Pinksterfeest316? Meld je aan via de mail (klik hier)

 

  • Verlangen voor jouw dorp/stad? Laat het ons weten en we denken/bidden graag met je mee. Mail ons op: info@uniteinchrist.nl

 

READ MORE

PINKSTERFEEST 316: Wát een bemoediging!

Het is twee dagen na het Pinksterweekend. Twee dagen waarin het dagelijkse werk mij weer opgeëist heeft. Maar toch… het Pinksterfeest in mijn hart is niet voorbij. Wanneer ik deze foto zie, blijft het Pinksteren in mij. Deze man op de foto inspireerde mij om dit alles op te schrijven en te delen.

Het was maandagmiddag 15.00 uur. Het veld was nagenoeg leeg, op de tenten en nog enkele hardwerkende mensen na. Ik liep ook naar de auto om naar huis te gaan. Ik wilde langs deze man heen lopen, maar toch sprak ik hem even aan. “U gaat nog niet naar huis?”Deze man antwoordde: “Ik wil nog niet weg uit…” Hij dacht even na. “…uit de sfeer van…… de Geest! Ik wil met mijn ogen op het kruis gericht hier eigenlijk wel blijven zitten.” Wat een bemoediging!

Deze man ontmoette ik de dag ervoor in de grote tent. Hij zat helemaal achterin de tent, op een paar meisjes na die daar aan het spelen waren. Er was geen beweging in de man te herkennen. Hij bleek in slaap gevallen te zijn. We kregen een gesprek met elkaar. Een alleengaande man, 78 jaar. “Het is zo gelopen in mijn leven.”
‘s Morgens vroeg ging hij wandelend op pad, zo’n ongeveer een half uur lopen naar de bushalte, om naar Wijnjewoude te komen. De busreis en dan nog weer een half uur vanaf midden Wijnjewoude tot het terrein.
”Het is fijn hier te zijn! De sfeer van gemoedelijkheid, vriendelijkheid, elkaar ontmoeten rond het kruis van Jezus.” Is dat niet het werk van de Heilige Geest? Is dat niet Pinksteren? Wat een bemoediging! 

Zelf mocht ik de gevolgen van Pinksteren al eerder ervaren. In de voorbereiding van Pinksterfeest 316 lag ik sinds januari met een rughernia op bed. Vanaf mijn bed belde ik een spreker die bij de kinderen en de tieners zou komen spreken. Net voordat ik belde zag ik een getuigenis op YouTube van deze spreker dat hij had gebeden voor een man met een rughernia, en dat deze man werd genezen. Het raakte me zo! In het telefoongesprek met hem deelde ik over mijn toestand. Hij bad aan de telefoon voor mij en in de weken die volgde bleek dat God mij inderdaad genas van mijn hernia! God liet heel duidelijk aan mij persoonlijk  merken: IK BEN, ook in jouw leven. Wat een bemoediging!

Verder heb ik het hele weekend van Pinksterfeest 316 sterk de leiding van Gods Geest mogen ervaren. Hij was erbij! Hij heeft door teksten die mijn pad kruisten, door mensen waarmee ik mocht samenwerken, door het gebedsteam wat biddend om ons heen stond laten weten: Ik ben bij jullie! Het is goed wat jullie doen! Ik heb in de programma’s die we mochten draaien gezien hoe kinderen geraakt werden door de Heilige Geest. Dat ze de vrijheid vonden om zich door de Geest te laten leiden om elkaar te troosten, te bemoedigen, God groot te maken door zingen, te dansen, met elkaar te overleggen en met elkaar te bidden. Wat een bemoediging!

Maandagmorgen zou ik zelf het verdiepende programma doen in de kindertent die aan ons toevertrouwd was. Alles had ik zo goed mogelijk voorbereid, maar toch. Het programma had ik wat interactief opgezet. Dan bekruipt je ’s morgens vroeg het gevoel of het allemaal wel goed gaat komen. Gaat het niet een zootje worden? Dan kom je vroeg je bed uit, want slapen wil niet meer en dan zegt Dagelijks Woord het volgende:  Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, Psalm 107:1-2. ‘Zo!’ dacht ik: “Wie ben ik om niet te vertrouwen op wat God gaat doen vandaag? Weg met de angst en laten we God loven en prijzen om wie Hij is.” Wat een bemoediging!

Deze morgen is een heel bijzondere morgen geworden. Een morgen waarin ikzelf merkte dat de Geest het overnam en in mijn plaats het aan de kinderen vertelde. Een groep van kinderen van 10-12 jaar die muisstil waren toen een meisje zo geraakt werd en de pijn van het leven voelde en in huilen uitbarstte. Andere meisjes die zich over haar ontfermde, haar troostte en er voor haar waren. Deze pijn en de pijn van andere kinderen mochten we bij het kruis brengen. Een meisje wat het te moeilijk vond om het zelf naar het kruis te brengen liet wel haar bordje met daarop haar pijn en nood bij ons achter. Samen met één van de kinderen mochten wij dat voor haar doen. Soms is de pijn te groot om zelf te bidden of de weg naar God te lopen. Dan is het goed dat er liefdevolle mensen om je heen staan die dat voor jou doen. God is goed. Hij heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om het kinderwerk de volle aandacht te geven. En hoe bijzonder het is als je bij hen tot de kern door kan dringen. Wat een bemoediging! 

Maar ook door kleine praktische dingen heen was God erbij. Veel wat nog last minute geregeld moest worden verliep snel en efficiënt. Het was net of God op die momenten mij naar de juiste plekken dreef. Hoe bijzonder zijn die ervaringen! Wat een bemoediging!

Zo zijn er nog tal van momenten te beschrijven waarop ik zoveel liefde, vriendelijkheid, bewogenheid in ontmoetingen heb mogen ervaren. Ik denk dat dat alles is wat deze man op de foto ons heeft willen zeggen en voor ons heeft achter gelaten. Wat Gods Geest wil en doet heeft Hij in het weekend ons laten zien en voelen. Hij was erbij en gaat in ons hart verder met ons mee. Laten we dat vasthouden om daarvan te genieten en uit te delen. Zo mogen we met elkaar weer op weg gaan. Naar, zo de Here wil, Pinksterfeest  316 2019. WAT EEN BEMOEDIGING!

READ MORE

Getuigenis HUIS VAN DE VADER 

Op 4 april ging ik samen met mijn lieve vriendin naar de Huis van de Vader avond in Ureterp. Van tevoren keek ik er naar uit, omdat ik het mooie en fijne verdiepende avonden vind, waarin ik ook weer leer over God de Vader. Ik had me niet verdiept in het onderwerp, maar wist dat dezelfde spreker weer zou komen als de vorige mooie avond.

Matthew Helland sprak vol passie en vuur. Bijzonder wat God doet door mensen heen.
Deze avond was dat ook zo. Hij mocht overbrengen wat God in zijn leven gedaan heeft. We kregen onderwijs over bidden voor genezing. Heel praktisch en Bijbels. Daarna vroeg hij of er iemand was die last had van de rechter enkel. Er kwam een man naar voren en door de woorden die Matthew mocht uitspreken in Jezus naam, genas God zijn enkel. Dat is wat God doet. Zijn kracht is nu in ons.

Later zei Matthew: “Er zijn meer mensen… Er gingen gedachten door me heen: Tsja die pijn in mijn rug, ach, het stelt ook niet zo veel voor, daar hoef ik niet voor te laten bidden, het is wel te dragen. Een por van mijn vriendin: “Je rug! “Ja ik weet het maar ach joh dat is niet nodig… ”
Toen gingen er een aantal mensen staan en er klonk: “Er zijn meer, er zijn meer, kom maar, ga maar staan”. En daar stond ik toen.

Matthew vroeg de mensen in de zaal: “Wil je bidden voor degene die dichtbij je staat?”Mijn vriendin en nog een vrouw gingen bij me staan. Ik vertelde van mijn rugpijn, ik heb het tijdens de zwangerschap van de derde gekregen en het is nooit meer helemaal weggegaan. Hij is nu net twee. Het is altijd wel wat aanwezig en soms behoorlijk.
Ze legden de handen op mijn onderrug en baden. Wat er precies gezegd is weet ik niet meer, de pijn was niet weg.

Toen ze nog eens baden merkte ik dat het me zó raakte dat ik moest huilen. Het raakte me zó dat ik toch moest verwerken dat de zwangerschap zwaar was door de pijn en de stress erom heen, vooral van mijn werk. Ik had niet genoten. Dit werd me duidelijk door de woorden die in gebed werden uitgesproken.

Het bidden ging verder. En toen moest ik heel hard huilen, zoveel pijn en onmacht en verantwoordelijkheid gevoel wat bij me opkwam. Situaties willen oplossen, verzoening, herstel in relaties. Het werd me duidelijk dat ik daar niet verantwoordelijk voor ben. Ik mag het bij de Vader brengen en daar laten. En pas als Hij me laat merken of voelen dat ik er wat mee mag doen, dan zal dat duidelijk zijn. Het hoeft niet meer in mijn gedachten te zitten. Ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van anderen. Ik mag mezelf zijn. En de Vader kent mij zoals ik ben.

Ik merkte een verlichting, in mijn geest, maar ook in mijn rug. De spanning die ik daar blijkbaar had opgeslagen was weg. De kern van de pijn voelde ik nog.

Het is nu anderhalve maand later en ineens besefte ik mij dat de pijn helemaal weg is! God heeft me aangeraakt! Jezus’ opstandingskracht is beschikbaar. Hij heeft de pijn weggenomen! En veel meer dan dat. De afgelopen weken ervaar ik rust in mijn hoofd. Ik ben niet meer bezig met welke stappen ik zou kunnen zetten om de situatie op te lossen, en ik weet dat het ook niet bij mij ligt. Ik heb het losgelaten. Hij heeft mij kracht en liefde en rust gegeven. Hij heeft het overgenomen, waardoor ik los kon laten.
En ik geniet nog meer van mijn lieve jongste, en dat deed ik al.
Zonder dat ik het doorhad zat daar toch nog iets wat ik mocht opruimen. Zo bijzonder dat God deze twee vrouwen gebruikte en hen woorden liet zeggen waardoor ik kon opruimen en mocht loslaten. God werkt zo geweldig en zo liefdevol. Aan Hem alle eer!

READ MORE

februari 16, 2018 administratie Uncategorized

HUIS VAN DE VADER 4 april 2018

“De laatste tijd was mijn dorst enorm groot. De kerstperiode waarin we zien dat kerst (bijna) niet meer gericht is op Jezus maar op materiële zaken, deed me pijn. Ik was dorstig naar het pure, het reine, terug naar het fundament, de eerste Liefde. Vele podcasts en preken leste mijn dorst niet. Unite in Christ had een Huis van de Vader samenkomst: ‘Je bent een schitterende kroon’ met Matthew Helland. Ik had geen idee wie die beste man was.
Na de aanbidding had Matthew een Woord van God voor mij. Een regelrechte bevestiging, een ENORME bemoediging en kraakhelder. Ik stroomde over van Zijn liefde. Ik ben nog steeds diep geraakt en onder de indruk over hoe groot, liefdevol en trouw onze Vader is.
Er kwamen mooie metaforen voorbij, o.a. over de kinderwens van God. Mijn man en ik zijn gezegend met een (adoptie)dochter. Matthew bracht Bijbelteksten naar het hier en nu door te vertellen over de onvoorwaardelijke liefde die wij als ouders voelen voor onze kinderen. Die onvoorwaardelijke liefde heeft God ook voor jou! Ook al is een kind niet eens je eigen vlees en bloed, zoveel liefde voor een kind voelen is en blijft bijzonder. Eigenlijk zijn wij ook allemaal geadopteerd. Eigenlijk stroomt het bloed van Jezus door ons allen heen. Door het bloed van Jezus zijn wij verbonden met elkaar. Hij wil ons in vreugde zien. Hij weet wat goed voor ons is, zoals wij ook het beste voor onze kinderen willen. En Zijn timing is altijd perfect. Je moet er alleen op vertrouwen.”

Op woensdagavond 4 april komt Matthew Helland nóg eens spreken op de 3e en laatste Huis van de Vader avond dit seizoen. Hij zal spreken over het thema ‘Onderweg’. Wij zijn hier met een doel op aarde. Als God ons ergens voor roept in dit leven dan zal Hij ons alles geven wat we daarvoor nodig hebben. Wat kom je onderweg tegen, en wat biedt God je daarvoor aan? Je bent van harte welkom op woensdag 4 april in de Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12 te Ureterp. Inloop en ontmoeting om 19.45 en we starten om 20.uur. We zien je graag!

READ MORE

december 21, 2017 administratie Uncategorized

HUIS VAN DE VADER 10 JANUARI 2018

“Ik was eigenlijk niet van plan om naar Huis van de Vader avond te gaan woensdag  15 november. Het was voor mij al een erg drukke week, maar ben toch gegaan. Hier ben ik erg blij om, want ik ben tot rust gekomen. Dat komt doordat er maar één plaats is waar we werkelijk tot rust kunnen komen en dat is bij Jezus! En Jezus was deze avond dicht bij ons! In de prachtige aanbidding, geleid door Edwin van Renesse, waren we echt op Jezus gericht, heel puur.
Ook in het spreken van Mark Stoorvogel hierna werd ik geraakt door woorden over Gods  liefde voor ons. Wij twijfelen zo vaak. Heb ik wel in mij wat nodig is om mijn gaven en talenten die ik van God heb gekregen in te zetten? Misschien beter iemand anders? Deze avond werd mij weer duidelijk dat wij niet van ons zelf hoeven uit te gaan.
Jezus vraagt niet van ons heel veel vaardigheden of heel veel kennis. Hij vraagt van ons dat wij van Hem houden!  Hoe doen we dat dan? Door te beseffen dat onze liefde voor God altijd begint bij Zijn liefde voor ons. Echte liefde laat Hij ons zien, Hij gaf zijn eigen Zoon voor ons! Als we dit beseffen mogen we groeien in onze liefde voor Hem.
Dus, heb ik het wel in mij om….. ??  Nee! Hij heeft het in zich! God is geweldig, Hij is zo machtig, Hij is zo groot!  Oh wat hou ik van U! Wat wilt U dat ik vandaag doen zal? En we kunnen bergen verzetten!
Het was een prachtige avond en ik kwam helemaal gevuld thuis, gevuld met Zijn liefde en vrede.”

 

Op woensdagavond 10 januari 2018 is de tweede Huis van de Vader avond waarop Matthew Helland komt spreken! Het thema is ‘Jij bent een schitterende kroon!’ wat uit Jesaja 62 komt. Matthew zal spreken over waartoe we bestemd zijn als kinderen van God. Matthew is een spreker die gemakkelijk functioneert in de gaven van de Geest. Hij is erg enthousiast over hoe God werkt door profetie en geeft dit graag aan anderen door. We kijken uit naar wat God wil gaan doen! Je bent van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12 te Ureterp. De koffie staat klaar om 19.45 uur en om 20.00 uur begint de avond.

READ MORE

november 1, 2017 administratie Uncategorized

HUIS VAN DE VADER 15 NOVEMBER

Woensdagavond 15 november is de eerste Huis van de Vader avond van dit seizoen in Ureterp. Het thema deze avond is ‘De eerste liefde’.

In de Bijbel wordt gesproken over ‘teruggaan naar de eerste liefde’. Maar wat is die eerste liefde eigenlijk precies? Is dat ook voor jou en mij? Kan ik daar iets voor doen of juist niet? En welke rol speelt de Heilige Geest daarbij? Dit zijn zomaar wat vragen die dit onderwerp bij je kunnen oproepen. Mark Stoorvogel uit Groningen hoopt op deze vragen in te gaan.


Mark Stoorvogel

Mark is tiener- en jeugdwerker in Groningen. Hij wil de jeugd graag voorgaan in een radicaal leven met Jezus. “Wij willen in deze generatie niet alleen praten over het Koninkrijk van God, wij willen het zien!” is een uitspraak van Mark. Vanuit dit verlangen wil Mark ook spreken en handelen. Edwin van Renesse zal deze avond de aanbidding leiden. We nodigen je van harte uit voor deze avond. Denk er eens over na en bid ervoor wie je mee zou kunnen nemen naar deze avond.


Praktisch
Wat:              Huis van de Vader avond
Thema:         De eerste liefde
Waar:            Kerkgebouw Sint Piter, Selmien East 47, 9247 TR, Ureterp.
Tijd:              Koffie en thee vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur.

Parkeren kan schuin tegenover het kerkgebouw op de parkeerplaats van ‘het Theehus’.


Voor de agenda

Al heel wat jaren organiseren we deze ‘Huis van de Vader-avonden’. Dit zijn avonden waar iedereen welkom is en we samen willen aanbidden, luisteren en ontvangen. Op een Huis van de Vader avond is ook altijd ruimte voor persoonlijk gebed en gesprek. Dit seizoen zijn er in samenwerking met het dorpenteam Ureterp 3 avonden gepland. De thema’s voor deze avonden zijn:

15 november:    De eerste liefde: over je doel, met Mark Stoorvogel.

10 januari:         Je bent een schitterende kroon: over je bestemming, met Matthew Helland.

3e avond:          Leven vanuit overwinning: over de weg naar je bestemming. Hoe ga je om met hindernissen? Datum en spreker zijn nog niet bekend.

READ MORE

GETUIGENISSEN CONFERENTIE PROFETIE

Op 24 en 25 maart en 16 juni beleefden we met elkaar 3 dagen met onderwijs over profetie en veel ruimte om je te oefenen in het profeteren. We verlangen ernaar dat Gods volk in Noord Nederland verder kan groeien in het verstaan van Gods Stem. Voor je persoonlijke leven, maar ook in het verstaan van Gods Stem voor een ander. Zo kunnen we door de gave van profetie anderen bemoedigen en ontvangen wat God wil dat Zijn volk in deze tijd doet. We laten graag een aantal deelnemers aan het woord om te vertellen hoe ze deze dagen beleefd hebben.

‘Ik mocht woorden van onze Heer ontvangen en zelfs een boek. Dit vond ik erg bemoedigend, het is een belofte die mij erg bemoedigt. Hoe God het doet, begrijp ik niet maar Hij doet het wel. (…) Ik heb geleerd over tongentaal. Ik heb de Heilige Geest door me heen voelen stromen. Ik heb zelf bemoedigende woorden gekregen van de andere deelnemers. Maar ik heb ook bij de anderen gezien dat ze bemoedigt en aangeraakt zijn.’

‘Wat God mij heeft laten zien in de eerste twee dagen is dat hij grote plannen met mij heeft en dat bemoedigt mij zo in een periode van mijn leven dat het me niet op alle vlakken meezit. Ook de getuigenis van Louise was voor mij. Ik sta ook liefst maar wat achteraan, maar twee weken terug heb ik een Zegen gevraagd over een dienst (…) en dat ging zo geweldig goed. Ook de dienst was een feest!! Ik hoop zo beetje bij beetje steeds meer in het licht te komen staan.’

‘Ik heb genoten van de laatste dag cursus profetie! De oefeningen onder elkaar waren heel goed om van te leren. Diverse beelden of woorden waren een bevestiging van wat er speelt. Ik heb in korte tijd van 3 mensen gehoord dat God de blokkade tussen mijn denken en mijn hart gaat wegnemen. Twee weken voor de conferentie werd dat gezegd, tijdens de conferentie, de zondag na de conferentie op 2 verschillende plaatsen zelfs.
Ik had besloten om me weer open te stellen voor de aanwezigheid van God. Tijdens de aanbidding werd ik nogal aangeraakt toen ik meedeed met aanbidding. Ik vind dat nog steeds lastig te begrijpen, die kracht waardoor je niet op je plek kunt blijven staan.’

‘Vind het erg mooi dat dit soort conferenties ook in Friesland worden gegeven. Merk dat ik meer bevestiging heb gekregen dat ik een geliefd kind van God ben en durf meer uit te stappen in geloof. Merk dat ik meer vrede ervaar ook op momenten van stress en heb minder angst gekregen voor bepaalde situaties. Durf God meer te vertrouwen, het is heel bijzonder als je Gods stem hoort. Dat voegt naast het Bijbellezen iets heel nieuws toe. De letters op papier komen ook meer tot leven naar mijn idee.’

 

‘Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de Geest. Vooral naar het profeteren. Want als je in een taal van de Geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Want niemand begrijpt het. Door de Geest spreek je verborgen dingen. Maar als je profeteert, zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in.’ 1 Korintïers 14: 1-3 BB

READ MORE