januari 10, 2021 administratie Uncategorized

Gebed(sbeweging) heeft prioriteit in dorpenwerk

Doe mee met week van gebed!
Elk jaar wordt de week van gebed gehouden. Ook Unite in Christ doet mee aan de week van gebed die gehouden wordt van 17 -24 januari 2020. Door de corona doet we dat via ZOOM. Misschien even wennen, maar onze ervaring is het heel inspirerend werkt om elkaar toch op deze manier te ontmoeten en samen te bidden. Het thema van deze gebedsweek is: Blijf in Mijn liefde (Johannes 15). Wat zou het mooi zijn als jij je ook opgeeft (dat kan ook voor een paar avonden: hartvoor@uniteinchrist.nl). 

Dorpenwerk
Het dorpenwerk bestaat uit twee pijlers, namelijk:

  1. bidden voor je woonplaats en
  2. inzetten voor je woonomgeving om daarmee de liefde van God te laten zien.

Gebed heeft prioriteit! Vanuit het gebed wordt de geestelijke grond rijp gemaakt om Gods Woord te ontvangen en vrucht te laten dragen. Bidden is het voorbereidende werk voor wat je in het dorp gaat doen. Momenteel worden regelmatig naar zo’n 60 adressen bemoedigingsmail gestuurd naar bidders verspreid over Noord Nederland. Hierin wordt aangespoord om volhardend te blijven bidden en worden gebedspunten gedeeld. Het blijkt dat er al op verschillende plaatsen trouw in kleine groepjes voor de eigen woonomgeving wordt gebeden. Het met elkaar in contact brengen en het aan elkaar verbinden van hetzelfde verlangen is heel bemoedigend voor de bidders om door te zetten en te weten dat zij niet alleen zijn. Daarnaast worden bidders in deze coronatijd tweemaal per week bij elkaar gebracht via ZOOM (bidden via beeldscherm). Dan wordt voor geheel Noord Nederland gebeden.
In 2021 wil Unite in Christ investeren om bidders bij elkaar te brengen en te bemoedigen. De data moeten nog gepland worden, maar geef aan als je je wilt aanmelden.

Andere gebedsbewegingen
Unite in Christ zoekt verbindingen met gebedsbewegingen in Noord Nederland en wil daarmee samenwerken. Met twee gebedsbewegingen hebben we contact gezocht, namelijk:
1750-Gebedsbeweging en Regiogebed in Noordoost Groningen.

1750-Gebedsbeweging
Elke dinsdag trekt Arnaud Dijkstra erop uit om voor een aantal dorpen/steden te bidden. Hij blaast daarbij in ieder dorp de sjofar en roept op tot gebed. Spreekt de bijbeltekst (2 Kron.7:14) uit: “en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.” Hij knielt in elk dorp om het hoofd ook letterlijk te buigen en mensen uit het dorp kunnen daarbij aansluiten. In 5 jaar tijd wil hij heel Noord Nederland bereikt hebben.
Informatie over deze prachtige beweging is te vinden op: www.1750nn.nl

Regiogebed Noordoost Groningen
Een vergelijkbaar gebedsverlangen is ontstaan bij Peter Grashuis, die het Regiogebed (www.regiogebed.nl) heeft opgestart. Het verlangen van Regiogebed is dat het heldere Licht van Jezus Christus weer in Noord Nederland gaat schijnen.  

We zien dat Gods Geest al op verschillende plaatsen mensen opwekt en aanvuurt om op te staan en geestelijk actief te worden. We roepen ook jou op om je aan te sluiten en elkaar aan te vuren en je aan te sluiten.

Sluit je aan!

Sluit je aan bij een gebedsbeweging; verandering en geestelijke opleving begint bij gebed. 

Je kunt je aansluiten bij de bovengenoemde websites en via: hartvoor@uniteinchrist.nl.

READ MORE

januari 9, 2021 administratie Uncategorized

Welke wereld is jouw fundament?

Het jaar 2021: wat zal dat brengen? Het zou opnieuw wel eens een heel apart en moeilijk jaar kunnen gaan worden. Er is veel meer nood, zorg, ziekte, teleurstelling, verdriet, onrechtvaardigheid en eenzaamheid. Iedereen zit ook weer in een andere situatie. Lukt het om in al die situaties en de stemmen die daarin klinken de weg te vinden? De vrede en de rust te bewaren?

In al die verschillende situaties klinken hele verschillende stemmen, die ook haaks op elkaar kunnen staan. Ze komen op alle mogelijke manieren naar ons toe. Welke stemmen beïnvloeden jouw denken en de keuzes die je daarbij moet maken?

Lukt het om boven al die stemmen uit nog de stem van de goede herder te horen?

Jezus: ‘Wie naar de woorden van Mij luistert en naar doet, is wijs en verstandig; hij bouwt zijn huis op de rots. De stormen zullen dat huis niet omver blazen.’ (Matt 7: 24).

Wij: ‘Geef ons elke dag het brood dat wij nodig hebben’

Jezus: ‘Ik ben het Brood dat leven geeft’.

Neem en eet, denk eraan en geloof! En dat zal effect op je leven hebben; vruchtdragen noemt de Bijbel dat.

Nog even over al die verschillende stemmen. In Matt 7 staat daar veel over. In de eerste plaats: stel je vragen in je binnenkamer aan ‘Vader in de hemel’. Echt nodig in deze tijd!! Dan zal God voorzien. Geloof dat! En niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God. Ervaar dat ook als troost!

Als tweede staat in Matt 7:20 een conclusie: zo kunnen jullie de mensen (en daarmee ook de stemmen) dan herkennen aan hun vruchten (doen en laten).

Als we zo in Hem blijven, blijft Hij in ons en wordt ook het jaar 2021 een jaar van en voor onze Heer!

U geeft Rust (Youtube)

Horen en doen

Zoek de dingen, die boven zijn (Col 3:1) en breng die naar beneden (Matt 6:10). Mijn kracht zal zichtbaar in jullie uitwerken (Joh 14:12, Joh 15:4, Hand 3:16, Luc 24:49). Doe gewoon wat ik jullie heb voorgedaan (1 Petr 2:21, 1 Joh 2:6) en Ik zal jullie zegenen (Hand 3:16, Matt 28:18-20). Ik bepaal tijd en plaats (Pred 3:11) Dus: Zoek Mijn aangezicht (Matt 6:6, Ps 27:8) en Ikzelf zal over jullie lichten (Num 6:25,26). De hele wereld zal het zien (Joh 17:23) en merken (Col 1:5,6). Mijn trouw is groot en Ik laat niet los wat Ik begon (Ps 138:8).

Willem Jongsma

READ MORE

januari 9, 2021 administratie Uncategorized

Eenheid in geest, ziel en lichaam

Onderwijsavond van Unite in Christ

Lieve mensen, als Unite in Christ trainingen willen we jou graag uitnodigen voor 2 avonden met onderwijs over geest, ziel en lichaam. Een onderwerp waarover soms nog veel vragen en onduidelijkheden zijn.

Loop jij ook met die vragen: “hoe zit het, na jouw wedergeboorte, nou precies met geest, ziel en lichaam? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?”

Je verlangt ernaar te groeien in de Geest, je doet je stille tijd en je leest in de bijbel en toch: je emotie of je ziel zit er voor je gevoel tussen in…… Hoe ga je hier dan mee om?

De 1e onderwijsavond is een inleiding in het onderwerp Geest-ziel-lichaam. We ervaren allemaal met regelmaat dat we onszelf gedragen op een manier die we zelf niet willen. We worstelen allemaal met gedrag van onszelf waar we erg van balen. Je hebt alles gedaan wat je in de kerk hebt gehoord, maar toch val je steeds terug in dat gedrag wat je niet wilt. Dit heeft te maken met dingen die in je binnenwereld plaatsvinden, in je ziel. Soms lijkt men huiverig in de kerk om aandacht te geven aan zielszaken, omdat men bang is dat, als je daar teveel aandacht aan geeft, je stil blijft staan en geen tijd hebt voor de echt belangrijke, geestelijke zaken. Terwijl onze ziel en onze geest juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In deze onderwijsavonden willen we dat eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met die ziel van ons en hoeveel heeft het te maken met de geestelijke wereld? 

We bestaan uit 3 delen: Een geest, een ziel en een lichaam. Wanneer je wordt wedergeboren, gebeurt er iets in je geest, maar niet in je ziel of lichaam. Wat in je geest is, moet door je ziel heen stromen om in je lichaam zichtbaar te worden in de fysieke wereld. Hiervoor heb je een goed gevoede ziel nodig. Maar wat is voeding voor je ziel?

De 2e onderwijsavond gaat over de wapenrusting van de ziel: God heeft emoties geschapen en niet zomaar: Emoties hebben een reden, ze hebben namelijk een functie. Soms gebeuren er zoveel dingen in een mensenleven dat onze emoties hun functie verliezen en dan ontstaat er een zielse wapenrusting. Hiermee zitten we verbondenheid met onszelf en met elkaar in de weg. Hoe kun je leren om je emoties -samen met Jezus- te voelen en doorleven? Door het neerleggen van je zielse wapenrusting kun je pas je geestelijke wapenrusting oppakken en geestelijke vruchten dragen. Dan kun je pas echt vrij zijn en het gebod volgen van Jezus om jezelf lief te hebben en de ander lief te hebben als jezelf. 

Nieuwsgierig?

Meld je aan voor 2 avonden op woensdag 27 januari en woensdag 17 februari 2021. Entree vrij, wel een collecte. Ook is er ruimte voor gesprek en gebed. Let op, tot max.  30 personen.

Renata van Vulpen zal op deze 2 avonden hierover gaan spreken.  Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze heeft een eigen praktijk als kinderpsycholoog en geeft daarnaast onderwijs over haar grote passie, het raakvlak tussen psychologie en de Bijbel.

Van harte welkom!

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30uur)

Locatie in FCD Drachten, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten

Hartelijke groeten Jan de Jong, 0612494420

READ MORE

december 4, 2020 administratie Uncategorized

Neem de tijd In Zijn tegenwoordigheid

Lieve broers en zussen Unite in Christ.

God is goed lieve mensen, zo goed! Hij is bij ons in deze tijd, Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen. Hier mogen we ons aan vast houden, aan de vele beloften die God in zijn woord heeft gegeven.

Hij laat ook jou niet los en wil jou bemoedigen! Weet je dat, neem je hier ook de tijd voor? Dit laatste zou geen vraag moeten zijn. Zeker nu er zoveel dingen niet kunnen, zou je tijd over moeten hebben: tijd voor God. Neem jij de tijd om je te laten vormen door God? Neem jij de tijd om je te laten inspireren door Zijn woord, het woord dat leven geeft?

Ik wil je meenemen naar Jozua in Ex 33, hier zien we hoe hij is gevormd in zijn voorbereidingstijd onder de hoede van Mozes.

Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die JHWH wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. 8Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. 9

Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak JHWH met Mozes. 10Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. 11

JHWH sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet

Jozua bleef elke keer achter in de ontmoetingstent: de tent die Mozes had opgezet om dagelijks God in Zijn Aanwezigheid te ontmoeten. Jozua bleef achter in die heerlijkheid van de Heer om voorbereid  te worden op de taak die hem wachtte. Hij was diegene die het volk het beloofde land in moest leiden, hij was een leider die het met het volk het land in bezit moest nemen. Ben jij voorbereid om ook Noord Nederland terug in bezit te nemen? Om samen in eenheid op te trekken om aan de grote opdracht deel te nemen? Neem dan deze tijd voor God, tijd om in Zijn Aanwezigheid te zijn! Tijd in Zijn woord om je voor te bereiden. Voorbereiden op waar God jou wil gebruiken. Om gebied voor Jezus (terug) in te nemen. Jij bent geroepen om Zijn Koninkrijk in alle facetten van het leven zichtbaar te maken, zoals in de hemel ook hier op aarde.

Lieve groeten Jan de Jong

READ MORE

december 4, 2020 administratie Uncategorized

Onderwijs over eenheid in je geest, ziel en lichaam

Lieve mensen we willen je graag uitnodigen voor 2 avonden met onderwijs over geest ziel en lichaam. Een onderwerp waarin er soms nog veel vragen en onduidelijkheden zijn.

In Johannes 3:6 staat het volgende; Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Met deze Bijbeltekst bedoelde Jezus dat er geen directe verbinding is tussen je geest en vlees. 

Wat bedoelde Jezus met deze tekst en hoe zit het dan met onze ziel en met de 5 zintuigen die we hebben gekregen, waarom reageren die vaak zo onvoorspelbaar en is ons gevoel soms zo sterk terwijl we meer verlangen naar de kracht en de vruchten  van de Geest.

Hoe mogen we meer gaan vertrouwen op Gods woord en Zijn beloften en minder worden gehinderd door onze emoties vanuit onze ziel. Je kunt niet slechts afgaan op je emoties, of een andere manier van waarneming. Gods Woord is geest en leven. Als je in de Bijbel kijkt, kijk je als het ware in een spiegel en neem je jezelf waar in de geest. Nieuwsgierig?

Meld je aan voor 2 avonden op woensdag 27 januari en woensdag 17 februari 2021. Entree vrij wel een collecte.

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30uur) Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Hartelijke groeten Jan de Jong, 0612494420

READ MORE

november 3, 2020 administratie Uncategorized

Laten wij Hem eren!

Een bijzondere tijd, dat is waar we nu in leven. Daarom is het (juist nu) zo belangrijk om Hem te eren. En misschien kan dat niet met of via de gebruikelijke samenkomsten, niet via onze gebruikelijke manieren….vanwege de “storm” die nu woedt….. maar dan is hier ook nu: Jezus!

Een bijzondere tijd, dat is waar we nu in leven. Het virus, de maatregelen, de afstand tussen de mensen…. het gebeurt. 

Ik moet denken aan de “de storm op het meer”. De discipelen waren met Jezus in de boot. De storm kwam, ze hadden er geen invloed op. Net als in onze tijd stormde het. Er kwam paniek, angst… begrijpelijk maar toch ook niet. Want zij hadden Jezus aan boord. Jezus: de rust zelf. Vanuit Zijn rust legde hij de storm het zwijgen op.

Wie omvat de zeeën met zijn hand
Wie gaf vorm aan elke korrel zand
Koninkrijken beven voor zijn stem
Heel de schepping juicht tot eer van hem

Laten we elkaar helpen door te zeggen dat we in Hem in rust mogen zijn. Daarom is het (juist nu) zo belangrijk om Hem te eren. En misschien kan dat niet met of via de gebruikelijke samenkomsten, niet via onze gebruikelijke manieren….vanwege de “storm” die nu woedt….. maar dan is hier ook nu: Jezus! Hem eren mag ook thuis op de bank met je partner, buurman, gezin. Hem eren mag en kan door met vrienden af te spreken en bij de keukentafel samen een online dienst te zien/luisteren, samen uit Zijn Woord te lezen, te luisteren naar psalmen, opwekkingsliederen, te praten en vooral te bidden.

Wie vertelde Hem wat wijsheid is
Wie weerlegt Hem die de waarheid is
Wie verbeterd Hem die alles weet
Wie doorgrondt de daden die Hij deed

Op andere delen van de wereld komt men in kleine groepen bijeen. Dat moet in het geheim, omdat de kerk van Christus daar vervolgt wordt.

Wij wonen in Noord-Nederland: wij hebben de genade van vrijheid: wij mogen onbelemmerd thuis samenkomen en Hem eren. Laten we dat doen, laten we Hem (thuis samen) eren.

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees
Wie versloeg het graf toen Hij verrees
Dood en zonde zijn tenietgedaan
Jezus, Redder, Hij is opgestaan

God, U troont voor eeuwig, vul de aarde voor altijd
God, U troont voor eeuwig, met uw recht en heerlijkheid

Zie onze God
Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren
Zie onze Heer
Niemand is als Hij
Laten wij hem eren
als Heer

Unite in Christ – Rob van der Hoek

READ MORE

november 3, 2020 administratie Uncategorized

Leven tussen hoop en vrees?!

Het was 12.00 uur ‘s nachts, het was 1 juli en de bordelen gingen weer open. Er werd zelfs een feestje gevierd. En nu? Hoe is het nu? Leven van persconferentie naar persconferentie?!

Wat zijn de afgelopen maanden heftig geweest voor veel vrouwen. Een tijd van onzekerheid, een tijd van overleven, een tijd van hoop willen hebben en ergens ook angst. Dit werk kost al zoveel van ze schreven we in de nieuwsbrief van augustus en dan ook nog leven in onzekerheid voor de dag van vandaag en morgen. Klanten? Waar zijn ze? Werk, waar is het? Veel vrouwen leven in grote onzekerheid. Kunnen we onze schulden nog betalen? Kan ik nog voldoende voor mijn kind zorgen? Heb ik voldoende geld verdiend voor mijn familie? Kan ik nog weer een bezoek van mijn moeder aan het ziekenhuis betalen? Noem maar op, er zijn zoveel  verschillende omstandigheden. Wat moet ik als er niets of bijna niets meer binnenkomt. Je leeft tussen hoop en vrees. Het is o zo belangrijk om een positieve mindset te hebben in dit werk, anders red je het niet en nu is het bijna niet meer mogelijk om dat voor ogen te houden. En dan nog die persconferenties. Zouden ze deze keer vertellen dat alles dichtgaat, dat ze niet meer mogen werken of blijven de bordelen nog langer open en blijf ik met de angst leven dat ik misschien ziek wordt en corona op loop?

Klanten blijven weg en er is corona. Angst om ziek te worden is er ook bij de vrouwen, het geeft ontzettend veel spanning met elkaar. Toch blijven en hopen op een beetje inkomen. En dan wordt er ineens voor je beslist, een aantal bordelen in Leeuwarden gaat dicht. Je hoeft niet meer te kiezen, het overkomt je, het bordeel waar je werkt gaat dicht, er schijnen witwaspraktijken aan de orde te zijn en de gemeente geeft aan dat het gesloten wordt. En nu? In een paar dagen tijd moeten ongeveer 40 prostituees bedenken wat ze gaan doen. Welke mogelijkheid hebben ze eigenlijk? Kunnen ze kiezen? Voor de één zijn er meer mogelijkheden dan voor de ander, of helemaal niet. Ongeveer een derde gaat naar een ander bordeel. De ander kan naar Spanje naar familie en gaat daar afwachten hoe het verder gaat. En de anderen dan? Gelukkig zijn er organisaties zoals Fier en leger des heils, zij willen de vrouwen helpen en bijstaan en zoeken naar mogelijkheden. Er zijn ook vrouwen in grote problemen, zij kunnen niet terug naar hun thuisland vanwege corona en waar moeten zij heen? En dat niet alleen, zij hebben vaak kinderen waar ze voor moeten zorgen en nu komt er geen geld meer binnen!

Wanneer je dit gelezen hebt, is en lijkt het een triest verhaal geworden. Helaas is het de werkelijkheid. Om toch af te sluiten met een bemoediging, willen we nog iets delen. Gelukkig en gelukkig maar kunnen we tot nog toe de vrouwen bezoeken. We mogen ze ontmoeten (op gepaste afstand), we mogen ze in de ogen kijken, we mogen met ze naar hun situatie kijken, we mogen luisteren, we mogen bidden. We mogen hen hoop bieden, met hun hoop houden en samen met hen opkijken naar boven, naar onze enige Hoop! En wat een bemoedigende, krachtige en liefdevolle momenten zijn dit in de levens van de vrouwen, dochters van de Allerhoogste!

Door Hope 4 Fryslân, onderdeel van Unite in Christ

READ MORE

september 29, 2020 paulien Uncategorized,Unite in Christ Tags:

Verslag start van het nieuwe seizoen

 12 september 2020 was voor Unite in Christ toch een bijzondere dag. Voor het eerst hebben we een start gehad met alle teams en onderdelen van de stichting. De krant noemde het een teambuildings meeting. En dat klopte! We wilden graag een ontmoeting met Boven en met elkaar. De kracht van deze verbondenheid en eenheid een sterker fundament geven. Dat hebben we nodig. Jezus had het over het dopen met de Heilige Geest en met vuur.  Dat is echte  teambuilding.  Gezamenlijk optrekken. In onderstaande video een impressie van de middag. 

Er is deze middag ook in de afzonderlijke teams besproken hoe we dit seizoen inhoud kunnen gaan geven aan de verschillende activiteiten. Dat is een hele uitdaging, want de corona is aan een opmars begonnen en daar mee blijft de beperking van het aantal contacten in stand. Elk onderdeel heeft de opdracht meegekregen om dit verder uit te werken. Later meer hierover. 

We willen jullie hier ook graag in betrekken, want met elkaar zijn we Unite in Christ en aan elkaar gegeven om inhoud te geven aan de grote opdracht: Gaat dan heen en …… . Die opdracht en die boodschap en de Heer van de boodschap. Hij zei: En zie, Ik ben met jou alle dagen totdat Ik terug kom. En die boodschap is door niets en niemand tegen te houden. 

Dan 2: 34,35: “U, Nebukadnezar zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.” 

READ MORE

september 3, 2020 paulien Uncategorized

Gebedsbrief Volhouden

 “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.”   Handelingen 1:14   NBV

Beste bidder,

De boodschap is in onze tijd van Corona: “Hou vol”. En dan wordt bedoeld dat je je aan de gestelde regels van het RIVM moet houden. In Handelingen 1 houden de discipelen ook vol: ze bidden. Ze zijn net terug van een bijzondere gebeurtenis: ze hebben Jezus naar de hemel zien gaan. 

Terug in Jeruzalem gaan ze met elkaar naar de bekende zaal en daar gaan ze bidden. Vurig en eensgezind. In de Statenvertaling staat: “eendrachtelijk volhardende”Met elkaar, de discipelen, de vrouwen, Maria, Jezus’ broers. Samen. Ze voelden de noodzaak om samen te bidden. Niet zomaar bidden, maar vurig en eensgezind. En ze baden niet eventjes. Er staat: ze wijdden zich aan het gebed. Dat gebed neemt een hoofdplaats in hun leven in.

Een voorbeeld voor ons om te blijven bidden en ook om dat zo mogelijk samen te doen. Ik wil je dan ook oproepen en bemoedigen om te blijven bidden en vol te houden. Doe dat zo mogelijk samen om elkaar te versterken. We zullen zien dat onze omgeving hierdoor geestelijk verandert.

Bid voor:

  • je straat, je dorp/stad, voor Noord-Nederland;
  • eenheid en verbinding met Christenen in je buurt;
  • degenen die invloed hebben en leiding geven, dat ze dat zo mogen doen dat in overeenstemming is met de wil van de HEER;
  • mensen in je omgeving die God nog niet kennen of hem niet willen kennen. Bid concreet voor mensen die je kent.
  • mensen in je woonplaats die het moeilijk hebben door verdriet of eenzaamheid, of armoede.

Als je oprecht bidt, zal de HEER je ook wel mogelijkheden geven om iets te doen. Veel zegen gewenst op je gebed.

Gebedstiendaagse

Dit jaar heeft Unite in Christ een gebedstiendaagse gehouden tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is in deze periode gebeden voor een geestelijke opwekking in Noord-Nederland. Door de Coronamaatregelen moest dat per Zoom. Het was even wennen, maar dat ging heel goed. Enkele tientallen bidders hebben hieraan meegedaan.

De deelnemers zijn zo bemoedigd en enthousiast geworden, dat we dit doorgezet hebben na deze 10 dagen. Nu niet elke dag, maar op 3 tijdstippen in de 14 dagen. Dat is: zondagmorgen om 8.00 uur, de dinsdagmorgen daarna om 6.30 uur en de dinsdag daarna om 19.30 uur. De meeste deelnemers kiezen daar 1 tijdstip uit, maar meer mag natuurlijk ook.

Ik wil je van harte uitnodigen om hieraan mee te doen en stuur je daarom de linkjes hieronder. Je kunt gewoon op de linkjes klikken om mee te doen. 

Als je je wilt aansluiten bij deze groep, geef dat dan even door aan hartvoor@uniteinchrist.nl. Je krijgt dan in het vervolg automatisch een link met de gebedstijd.

Namens Unite in Christ,

Harry Noordhof
Coördinator voor de dorpen

READ MORE

september 2, 2020 paulien Uncategorized

Wat als…

Er is ook voor ons een tijd van voor en na de maatregelen door corona. We hebben het heel goed in Nederland; tenminste als we kijken naar onze levensstandaard.

Maar hoe voelen we ons midden tussen alles wat er in de wereld gebeurt? Rellen in de steden, mensen die zomaar worden aangevallen. En dan de achterdocht, die je kunt hebben bij mailtjes, appjes, telefoontjes, zijn ze wel te vertrouwen?

Daarnaast veel mensen die leven met stress, angst en burn-out verschijnselen. Het lijkt wel of het een oververhitte maatschappij is.  O ja, dan is er ook nog de corona. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan …

De overheid probeert uit alle macht en op alle mogelijke manieren de oorzaken en veroorzakers  aan te pakken, binnen de mogelijkheden die ze hebben.  Blij trouwens, dat we zo’n overheid hebben.

Waarom bovenstaande  woorden? Op welke wijze zet dit ons in beweging?  

God kan de hemel sluiten. Wat is dan onze reactie? De tekst in 2 Kron. 7 vers 14 en 15 wijst ons een weg, waarbij we God zelf aan het Woord laten en Hem de eer en de heerschappij geven:  

Wat, als wij…… ons als volk tot De Heer des hemels zouden keren?  

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot Mij worden gericht.”

Er staat nogal wat in deze tekst. Zou het werkelijkheid kunnen worden, dat ons volk, het volk van Noord Nederland tot inkeer komt en zich voor de Heer gaat buigen? Als ik om mij heen kijk, dan lijkt het erop, dat ons volk zich nog steeds meer van God afkeert en er nog steeds grote verdeeldheid is. Is het realistisch om deze vraag te stellen? Zou het kunnen? Misschien moeten we ons niet met deze vraag bezighouden en juist een andere vraag stellen. Wat als ons volk, het volk dit gaat doen, buigen? Wat wordt het effect? Herstel? Herstel van mensen, herstel van het land? Het is een belofte!

En reken maar, dat het effect groot zal zijn.  In mijn eigen leven heb ik mijn hoofd gebogen en al biddend Zijn aangezicht gezocht. Ik heb gemerkt en ervaren hoe mijn leven door God tot rust is gebracht en voor een totale ommekeer heeft gezorgd. 

Ik sluit af met Psalm 81 : 10 en 11  “Laat geen andere god bij je toe, buig je niet voor een vreemde god,  Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte open wijd je mond, Ik zal hem vullen.”

Maar Israël luisterde niet.  In Psalm 81 : 14  “Och, had Mijn volk maar naar Mij geluisterd, was Israël maar in Mijn wegen gegaan, dan zou ik je vijanden meteen verslaan, al je tegenstanders zou ik overwinnen.”

We geloven dat God juist nu in deze tijd nieuwe dingen wil gaan doen.

Wat, als ……….. En dat begint in onze omgeving, de plek waar we zijn gesteld. Zou jij in deze tijd het verschil willen en durven maken voor je gezin, je  omgeving, samen met anderen? 

Zie ook onze gebedsbrief voor deze periode

– Willem Jongsma

READ MORE