oktober 9, 2019 administratie Uncategorized

In welke plaatsen wordt gebeden?

Nieuw leven in de dorpen
Een speerpunt van Unite in Christ is gericht op nieuw leven in de dorpen. We zien steeds vaker dat de kerken in de dorpen leeglopen en dat christenen hun kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis van Jezus in de dorpen raakt meer en meer op de achtergrond. Sinds we vorig jaar met ‘nieuw leven in de dorpen’ zijn begonnen, hebben zich inmiddels al bijna 60 personen aangemeld als bidder voor hun woonplaats. Dit is al een prachtig resultaat en we zien uit naar nog meer aanmeldingen; vooral vanuit Drenthe en Oost-Groningen. Hier blijven de aanmeldingen nog achter.

Unite in Christ wil helpen
Als je hart hebt voor je woonplaats en je wilt onderwijs ontvangen of je wilt nieuwe ideeën opdoen, neem dan gerust contact met ons, Hart voor dorpen, op: hartvoor@uniteinchrist.nl We willen je dan graag helpen. Ook als je een getuigenis over het gebed voor je woonplaats wilt delen met anderen, meld je dan. Het kan andere regio’s weer bemoedigen.

Bidders uit de volgende plaatsen hebben zich al aangemeld:

Aduard Akkrum Arum Bakkeveen Bedum Beijum Boerakker De Wilp Dokkum Donkerbroek Drachten Drogeham Engwierum Frieschepalen Gorinchem-Oost Groningen Grootegast Harlingen Haulerwijk Heerenveen Hoogeveen Jirnsum Kootstertille Leek Leeuwarden Marum Nieuwehorne Noordwijk Onstwedde Oppenhuizen Oudehorne Roden Westerbroek Scharnegoutum Sneek Tersoal Twijzererheide Tzum Ureterp Vries Westereen Wommels

READ MORE

oktober 9, 2019 administratie Uncategorized

Gods liefde wordt zichtbaar in Noord Nederland

Als je geraakt wordt door de Liefde van God, dan verandert je leven compleet. Die Liefde willen we, als Unite in Christ, graag delen in woord en daad met iedereen die het wil ontvangen. De Liefde van God is in staat jou te veranderen, maar ook gezinnen en uiteindelijk de omgeving waar we wonen. Gods Liefde dringt door in de samenleving zoals zout het eten smakelijk maakt.

‘Het verlangen van Unite in Christ is dat Gods Liefde zichtbaar wordt door Zijn kinderen heen en doordringt in iedere stad en dorp van Noord Nederland’

Het seizoen is gestart
Wat is het een feest om het goede nieuws van Jezus Christus ook weer in een nieuwe seizoen te mogen vertellen. We ervaren in de voorbereidingen dat Gods vrede en goedkeuring erbij is. Dat maakt het vele werk licht en geeft het veel voldoening om daaraan te mogen bijdragen. We zien dat verschillende nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om aan de visie en missie van Unite in Christ bij te dragen.

Nieuw leven in de dorpen
Een speerpunt van Unite in Christ is gericht op nieuw leven in de dorpen. We zien steeds vaker dat de kerken in de dorpen leeglopen en dat christenen hun kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis van Jezus in de dorpen raakt meer en meer op de achtergrond. Sinds we vorig jaar met ‘nieuw leven in de dorpen’ zijn begonnen, hebben zich inmiddels al bijna 60 personen aangemeld als bidder voor hun woonplaats. Dit is al een prachtig resultaat en we zien uit naar nog meer aanmeldingen; vooral vanuit Drenthe en Oost-Groningen. Hier blijven de aanmeldingen nog achter.

Gebed heeft prioriteit
Wij geloven in de eenheid van christenen en de kracht van eenparig gebed. Vandaaruit mag nieuw leven en een sterk getuigenis in de dorpen ontstaan. Door de verbinding van levende gelovigen met elkaar wordt er weer een nieuw vuur ontstoken. We staan op de belofte van Jezus zelf, die zei:

‘Dit moet u vooral weten: als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want waar twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen.’

(Matt 18:19-20)

Unite in Christ wil helpen
Als je hart hebt voor je woonplaats en je wilt onderwijs ontvangen of je wilt nieuwe ideeën opdoen, neem dan gerust contact met ons, Hart voor dorpen, op: hartvoor@uniteinchrist.nl We willen je dan graag helpen. Ook als je een getuigenis over het gebed voor je woonplaats wilt delen met anderen, meld je dan. Het kan andere regio’s weer bemoedigen.

Vrijwilligers gevraagd
Er is veel werk te doen in het Koninkrijk van God; als je warm wordt van de visie van Unite in Christ, meld je dan aan. Er is op dit moment een vacature voor PR. Daarnaast verwachten we binnenkort meer vacatures te plaatsen voor diverse coördinator-functies binnen Pinksterfeest 316.

READ MORE

september 11, 2019 administratie Uncategorized

In gesprek met bijzondere vrouwen

Juli 2019 Vrouwen van Hope For Friesland bezoeken prostituees.

“Wat heeft het lang geduurd voordat jullie weer langskwamen!” De dames van Hope for Friesland bezoeken een club. Met de vrouwen die daar werken hebben ze een bijzonder gesprek over wie Jezus is …

We zijn meer dan welkom: “Wat heeft het lang geduurd voordat jullie weer langskwamen. Het is een hele poos geleden” vinden ze. De laatste keer dat we bij deze club op bezoek kwamen, was met Pasen. “We dachten dan jullie niet meer langs zouden komen!”

Bijzonder dat zij aangeven dat ze ons al lang verwacht hadden. En daar zitten we dan weer aan de keukentafel. We krijgen koffie aangeboden en hebben gesprek met elkaar over diepe onderwerpen. Ze vragen ons naar Jezus, wie Hij voor ons is en zij vertellen dat Jezus alles is. En volgens hen gaat het er niet om dat je naar de kerk gaat elke zondag, maar dat je Jezus kent en dat kun je lezen in de Bijbel. Het gaat om Jezus in je hart hebben en het laten zien aan mensen om je heen. Ook is er een prostituee heel eerlijk en open. Ze heeft zichzelf ook vragen gesteld over Jezus en over geloof. Ze zegt: ”Bij mij gaat het niet zo diep, ik ken het geloof en Jezus, maar niet zo diep.” En: ”dat is voor mij zo goed eerst.” Prachtig om zo met z’n vijven in gesprek te kunnen zijn over wat het belangrijkste in het leven is, geloof.

Dan komt er plotseling de vraag van een prostituee: “Hoe lang ben je getrouwd? ” Een reactie van: “wauw, dat is heel lang” krijgen we terug. We stellen hen de vraag of ze kunnen geloven dat mannen zo lang trouw kunnen zijn. Dat is een grote vraag. Ze vertellen dat ze in hun werk ook te maken krijgen met mannen die getrouwd zijn en een ring van trouw aan hun vinger dragen, thuis een gezin hebben. We krijgen de vraag terug of wij echt geloven dat de man waarmee we getrouwd zijn 100% te vertrouwen is?! Ze ervaren het als bijzonder dat het mogelijk is zoveel jaren getrouwd te zijn met dezelfde man. 
Ook hebben we doorgesproken over de vraag van een van hen, stel dat je man wel naar ons toe zou komen, zou je dan van hem scheiden?

We hebben ook heerlijk met elkaar kunnen lachen en ontspannen zijn. Over een aantal weken zoeken we hen weer op. We zijn zo welkom, ook als we zonder cadeautjes zouden komen, zeggen ze. Stiekem vinden ze het geweldig wanneer we de cadeautjes op tafel neer zetten en ze mogen kiezen welke ze leuk vinden. Zij staan al zwaaiend voor het raam en wij rijden in de auto de parkeerplaats af de weg op.

READ MORE

september 11, 2019 administratie Uncategorized

In eenheid wandelen

Eenheid door de samenbindende kracht van de Heilige geest

Unite in Christ staat voor eenheid onder christenen.

Eenheid is een thema waarbij we ons als christen niet zo gemakkelijk bij voelen. Terwijl in het gebed van Jezus in Joh 17 de eenheid tussen Vader, Zoon, Heilige Geest en christenen geopend is, maken wij het heel anders mee. Het is opvallend hoe groot de diversiteit is in kerken en stromingen. De daarmee gepaard gaande onderlinge strijd is eigenlijk heel verdrietig, omdat het Christenen juist ongeloofwaardig maakt. Jezus zelf heeft het over een eenheid, die daar haaks op staat. Door die eenheid zal de wereld gaan geloven, dat Jezus door God gestuurd is. Heel bijzondere woorden, die ons aan het denken mogen zetten.

Joh 17: 21 Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

Dus die eenheid heeft een geweldige impact. Op ons als Christenen, tegelijk ook voor onze omgeving.  Wij geloven ook, dat door deze eenheid het gebed dat Jezus ons heeft geleerd te bidden zijn uitwerking niet zal missen.

Misschien vraag je je af: hoe kunnen wij de eenheid die Jezus voor ogen heeft, bereiken?

Toch is dit niet een terechte vraag, want:

De eenheid IS er!! Die hoeven we niet te bereiken; We mogen heel anders denken. Het fundament van eenheid is er. Er is één lichaam en één hoofd.

Efeze 4: 3,4

3Span u in om door de samenbindende kracht van de ​vrede​ de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.  (NBV) 

3Doch jimme bêst de ienheid dy’t de Geast jout, te bewarjen troch de frede dy’t gearbynt. 4Der is ien lichem en ien Geast, lykas der ek ien hope is, dêr’t God jimme ta roppen hat. (Frysk)

3Dou joen best ainsgezind te blieven. Zörg veur n goie verstandholden; dij holdt joe bienkander. 4Ain liggoam (bin ie) mit ain gaist. t Is toch ook ja ain en t zulfde dat ie verwachten doun op grond van joen aanstellen? (Grunnegers)

Onze focus is: Hoe kunnen we in eenheid wandelen?

De Bijbel zegt: Span je in. Wees nederig, vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. En dat geldt voor iedereen. We zijn met elkaar onderweg. We lopen met en naast elkaar naar hetzelfde doel. Is één mijl niet genoeg om met elkaar op te lopen, ga er twee! Slaat iemand jou op de wang, laat hem het nog een keer proberen. Overwin het kwade door het goede. Strijd met de wapens van het geloof. Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zo spreekt de Heer.

Tot slot: Blijf in mij, dan blijf ik in jou; laat daar geen andere dingen tussen komen; dan zul je veel vrucht dragen.

Het zou zo maar kunnen zijn, dat die eenheid met Jezus eenheid uitwerkt naar elkaar.

Heer, help mij om in U te blijven!

Ben jij enthousiast over de missie en visie van Unite in Christ en heb jij een paar uurtjes per week over? Bekijk onze vacatures!

Vacature administratief medewerker

Vacature teamleider PR

Nieuwsbrief september 2019 lezen

READ MORE

Nieuw onderwijs

Onderwijsaanbod Unite in Christ 2019/2020

Ontdek het onderwijsaanbod van Stichting Unite in Christ voor het seizoen 2019 / 2020.

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

– Mat. 28: 19-20 –

Getuigenissen Cursus leren leven in de kracht van Jezus

Ik wil graag vertellen wat de cursus bij mij gedaan heeft. Ik wilde meer weten over een leven met Jezus, door de cursus heen ben ik me meer bewust geworden van de Heilige Geest, die mij in alles en bij alles helpt om keuzes te maken. Heel lang ben ik mij al bewust dat ik keuzes moet maken in mijn leven, maar ik heb nu ook ondervonden dat Jezus mij persoonlijk helpt, door situaties heen om de juiste keuze te maken. Door biddend de dag te beginnen en daarna nieuwsgierig de dag te doorlopen, komen er mensen en situaties in mijn leven die me overtuigen van Gods aanwezigheid, ook in mijn leven. Die mij bevestigen dat God een plan heeft met deze wereld en dat ik een heel klein onderdeel mag zijn van ZIJN GROTE SCHEPPING!


Het is of ik meer ontdekt heb, wat God als Vader voor mij betekent. Dat Hij echt dichtbij is. Ik kan het ook een beetje loslaten en geloven. Misschien begint het daar wel mee…..Tuurlijk begint het daarmee. Jammer dat ik niet meer kan terug halen wat nou maakte dat ik daar anders tegenaan ben gaan kijken. Misschien alles bij elkaar. Vooral dat als ik gehoorzaam, Hij zegent: Wat ik deed was dat ik altijd wel bad maar dan keek of God er ook naar luisterde. Dus geloofde ik onder voorbehoud. Daarna dacht ik dat ik dus moest gehoorzamen. Dat was ook zo, maar het bleek dat ik zelfs dat niet alleen kon…..Dus ook dat moest ik van Hem krijgen en aan Hem vragen, maar wel in geloof. Klopt ook wel: als ik dat uit mezelf zou kunnen, zou ik voor mijn eigen behoud kunnen zorgen en ik moet juist proberen om mijn leven in Gods hand te leggen…moeilijk hoor! Het betekent klein worden, mezelf verliezen en heel mijn leven in Zijn handen leggen. Terwijl ik zo graag zelf de regie wil houden, juist bang ben mezelf te verliezen. Het voelt zo kwetsbaar om alles uit handen te geven. Maar pas dan kan God me vol zegenen en kan Hij Zijn kracht laten zien.
Nu ik heb geleerd (en ook al een beetje mogen ervaren!) hoe goed God is en hoe dichtbij Hij komt als ik Zijn kind mag worden en alle rechten daarvoor krijg, voel ik me rijk gezegend en kan ik stukje bij beetje mijn leven in Zijn handen leggen…


“Door de cursus heb ik ontdekt dat ik door volledig op God te vertrouwen en door te belijden van wat er tussen Jezus en mij in stond, vergeving mocht ontvangen van Jezus. Mijn relatie met Jezus is hierdoor sterker geworden. Door Gods Geest in mijn leven toe te laten, mag ik rust en vrede in mijn hart ervaren. Dat is een enorme rijkdom!”

READ MORE

Zie, Ik ben met jou

Deze woorden hebben we mogen ervaren in het Pinksterweekend toen de weersverwachtingen code oranje aangaven. Ondanks het afgelasten van een deel van het zaterdagmiddagprogramma bezochten 4.000 gasten (700 meer dan vorig jaar!) Pinksterfeest 316. De gasten werden bemoedigd in hun geloof en waren vol lof over de opzet, het programma en de sfeer. God zij dank!

Lees het verslag en de getuigenissen hier

READ MORE

Bouw je mee?

Lieve mensen broers en zussen, in dit voorwoord willen we jou een vraag stellen: bouw je mee?

In Nehemia 4 : 8b staat; “denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw huizen”

Nehemia roept op om niet bang te zijn, maar mee te bouwen aan de muur omwille van hun volksgenoten, kinderen, vouwen en huizen. Zie je wat er als eerste staat? Nehemia roept op mee te doen omwille van de ánder. Zie je ook hoe hij eerst oproept om voor je eigen volksgenoten te bouwen en dat je daarmee ook voor de anderen de muur bouwt?

Ben jij bereid mee te bouwen aan Gods Koninkrijk zodat het hier op aarde zichtbaar wordt? Dat je daarmee ook mee bouwt voor het nageslacht. Met je ene hand aan de slag om de muur te bouwen en in je andere hand het wapen waarmee jij jezelf en je medebouwers kunt verdedigen. Dit is het gebed dat nodig is in deze strijd. De strijd van deze tijd waarin Gods Levende en Krachtige koninkrijk voor ons nageslacht soms ver te zoeken is.

Wil jij meebouwen in jouw woonplaats en in jouw omgeving door gebed of iets te organiseren waardoor Gods Koninkrijk weer (meer) zichtbaar mag worden in jouw omgeving? Blijf je alleen staan of zoeken en helpen we elkaar? Weet jij hoe jij met je ene hand kunt bouwen en je andere hand kunt strijden (bidden) en dat allemaal omwille van je volksgenoten en het nageslacht?

Heb je verlangen voor je woonplaats of omgeving neem dan contact met ons op, hartvoor@uniteinchrist.nl .

Ben je heel praktisch en wil je meebouwen aan Pinksterfeest316 laat het dan ook weten. Dan kunnen we samen kijken waar jij inzetbaar bent, om zo te bouwen aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk: pinksterfeest316@uniteinchrist.nl

Graag horen we van jou!

Lees de nieuwsbrief van mei 2019 hier

Gods zegen, Unite in Christ.

READ MORE

april 12, 2019 administratie Uncategorized

Getuigenis discipelschap cursus

We hebben een prachtig getuigenis mogen ontvangen van een echtpaar over de discipelschapcursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’.

Heb je hier ook verlangen naar of zou je deze cursus ook in jou plaats willen houden, dan willen we jou hier graag in meenemen, deze cursus verandert mensenlevens en heeft impact op je omgeving.

Getuigenis van een echtpaar die de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” hebben gevolgd:

Vrouw:

Het is begonnen 1 à 2 jaar geleden. Ik heb toen een cursus gevolgd ‘Vrij om te zijn’ en ‘Kenmerken van vrij zijn’ twee cursussen om te komen tot persoonlijke geloofsgroei. Dit deed ik samen met een aantal vrouwen. Hier(door) is God met mij begonnen in wie ik mag zijn in Hem. Dat er genezing mag zijn en mijn denken vernieuwd. Mijn verlangen werd dat ik meer wilde weten van God en dichtbij Hem wilde leven. Maar dit wilde ik niet alleen in mijn leven, maar ook met mijn man. Ik merkte dat ik veranderde door de cursus die ik volgde en probeerde ook mijn man hier in mee te nemen door te delen. Maar we dachten verschillend en ik merkte dat ik dit moeilijk vond. Mijn verlangen werd dat ik samen met mijn man onderweg mocht gaan en zo ook hierin dichter tot elkaar mochten komen.

Vorig jaar op pinksterfeest 316 is er voor mij gebeden voor dit verlangen: samen onderweg te zijn om ons meer te verdiepen en te vernieuwen in het geloof! Wat is God een goede God! We hebben samen de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” mogen volgen! Dit is voor mij zo’n bevestiging geweest dat God bestaat en dat hij luistert en gebeden verhoort! Dit werd nog meer versterkt door de avond dat we samen met de cursusleiders hebben mogen bidden met z’n vieren om de Heilige Geest! Wat is ons leven veranderd, wat hebben we veel mogen mee maken in deze weken. En wat hebben we God in zijn drie-eenheid aan het werk gezien en nog! Aan God alle eer! En wat vallen veel puzzelstukjes op z’n plek. We zijn God dankbaar voor de mensen die Hij op onze weg heeft gebracht en dank aan alles wat heeft mogen bijdrage aan waar ik en wij nu mogen staan!

Man:

Ook waren er voor mij genoeg redenen om deze cursus niet te gaan volgen. Maar toch was er in mij een verlangen in het meer verdiepen in het geloof. Zonder een bepaalde verwachting te hebben van deze cursus en niet te weten wat het precies zou inhouden ben ik er uiteindelijk toch aan begonnen. Uiteindelijk ben ik op een punt gekomen waar ik niet van had verwacht dat ik zou komen. Het heeft mijn denkwereld veranderd en ben tot andere inzichten gekomen. De dingen die ik deed of dacht waren vaak op mijn eigen gevoel gebaseerd, maar heb nu geleerd dat ik meer uit Gods kracht mag leven! En ervaar dit ook in mijn dagelijks leven. Waar ik heel veel moeite mee had was om mijn gedachten vrij te maken en om mij op God te richten. In de weken die we doorlopen hebben heb ik mogen ervaren dat ik rust mocht ontvangen in mijn denken. En dat ik mij dus ook meer kan richten op God en wat Hij door Zijn woord en op andere manieren tegen mij willen zeggen.

En door de opdracht ‘Luisteren naar Gods stem’ heb ik echt kunnen ervaren dat God op Zijn tijd dingen door Zijn woord of op andere manieren aan je laat zien of bekend maakt.  Zo bijzonder om te ervaren dat God door anderen spreekt tot jou. En dan komt het binnen dat iemand die je niet kent zo iets bijzonders en veel betekenend voor mij op papier zet. Doordat ik nu vertrouwen heb op God die mij ziet zoals ik ben en dat ik niet hoef te vertrouwen op mijn eigen kunnen en denken. Maar dat ik geliefd ben bij God en hierdoor ook in blijdschap verder kan en dat zo ook mag ervaren! Dank aan de Heer wat hij allemaal heeft gegeven!

 

Een ander getuigenis van een deelnemer aan de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’:

Een paar weken terug mochten we de discipelschap cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ afronden.

Het was voor de eerste keer dat we deze cursus in een verkorte versie in dagboekvorm hebben gegeven.

Best wel spannend om deze verkorte versie aan te gaan, omdat er veel vernieuwende onderwerpen in een kort tijdsbestek aan de orde komen.

Maar God is trouw, ook nu mochten we getuige zijn van mensen die God aan het werk zagen in hun leven, en bij de ene is het denken vernieuwd en bij de ander is er een omkeer in het denken gekomen.

We mochten samen ervaren dat God ook nu nog krachtig door ons heen wil werken, dat Hij ook in deze tijd nog tot ons spreekt, en dat de vernieuwende kracht van de Heilige Geest ook nu voor deze tijd is.

Prachtig om te zien.

 

READ MORE

april 10, 2019 administratie Uncategorized

Consuminderen in Jezus’ naam

Ik ben gekomen voor de mensen die Mij nog niet kennen en voor mensen die ziek zijn. (naar Marcus 2: 17)

Consuminderen in Jezus’ naam, wat een rare titel zal je denken. Laat ik het toelichten.

Rondom Pasen mogen we stilstaan bij het lijden van Christus. Hij die naar de aarde is gekomen, mens is geworden en tussen ons heeft geleefd. Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken, de gebroken levens te herstellen en hoop te geven aan hen die geen uitkomst meer zien. Jezus heeft alles daarvoor overgehad, ja zelf Zijn leven daarvoor gegeven. Door Zijn werk heeft Hij de dood overwonnen en herstelt Hij dat wat gebroken is. Indrukwekkende grote Heer is Hij! Een Heer die het waard is om na te volgen.
Toen Jezus naar de hemel ging gaf Hij zijn volgelingen de opdracht om in Zijn naam het goede nieuws van het Koninkrijk van God te vertellen aan de verlorenen en de gebrokenen in dit leven; hoop te geven aan die geen hoop hebben.
In ons land ontvangen we veel in materieel en geestelijk opzicht. Preken, Bijbelstudies en concerten worden ons van alle kanten aangeboden. Goede voeding is belangrijk, maar Jezus vraagt ons ook om op pad te gaan om van al het goede dat we hebben ontvangen uit te delen, zodat het zich kan vermenigvuldigen. Zo mogen we in christelijke opzicht een balans vinden tussen consumeren en uitdelen aan de behoeftigen: Om mensen te vertellen dat Jezus voor hen is gekomen, dat ze Hem mogen leren kennen en dat Hij hun geneesheer is. (zie Marcus 2: 17) Om dat te kunnen vertellen, heb je zelf ook focus op God nodig. Soms is het daarbij nodig om te consuminderen…

Als Unite in Christ willen we graag bijdragen aan het uitdelen. Hope for Friesland zet zich in voor de eenzame prostitués, die in Noord Nederland werkzaam zijn. Noordermannen gaan naar Armenië om zich in te zetten voor de allerarmsten. Ook Pinksterfeest 316 wil zoekenden helpen om God te vinden en gelovigen aan te sporen om de schat van het geloof met anderen te delen. Bij het uitdelen van het goede nieuws in woord en daad mogen we weten dat Jezus zegt: ‘zie Ik ben met jou’; laat dat nu het thema zijn van Pinksterfeest316.

Er zijn arbeiders tekort in het Koninkrijk van God, dat zien we ook bij Unite in Christ.

Jij kunt ook meedoen, wil je je inzetten meld je dan hier aan

Lees de nieuwsbrief van april 2019 hier!

READ MORE

maart 15, 2019 administratie Uncategorized

Een kind van God is vrij

De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun bevrijding bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (Jes 61: 1,2 )

Wat een prachtige tekst uit Jesaja! Hij zal komen om gevangenen te bevrijden. Hij zal komen om hoop te bieden. En dat heeft Hij gedaan. Hij is gekomen. Deze profetie is uitgekomen met de komst van Jezus hier op aarde en met zijn dood en opstanding! Hij heeft de dood overwonnen en heeft ons vrij gekocht. We zijn geen slaven meer, maar vrije mensen! We waren gevangenen, gevangen in onze zonde, gevangen in onze eigen ik, in egoïsme, in verslavingen, maar Jezus maakt ons vrij! Wat een evangelie! En wat een voorrecht dat we mogen leven na Pasen.

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ik ben een kind van God, ja Zijn kind. 

En die Geest die in Jezus werkte en waardoor Hij gevangenen kon bevrijden, die Geest werkt ook in jou en mij. We mogen gaan naar gevangenen om hun bevrijding bekend te maken. We mogen gaan naar mensen die het moeilijk hebben en vertellen van de hoop die Jezus ons geeft. Om te vertellen dat Jezus hen vrij wil maken! Dat Zijn liefde voor hen zo onmetelijk groot is! We mogen daar over vertellen, omdat de Geest van de Here ook op ons rust. Dus niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. We dragen het uit, ieder op zijn eigen plek, in je gezin, in je familie, in je buurt, op je werk, in de kerk, daar waar God je roept. En dat mag je doen in ontspanning en met veel plezier, want het is Zijn Geest die in je werkt!

Nu zijn wij heel benieuwd naar jouw verhaal, of en hoe het je lukt om hier in jouw omgeving gestalte aan te geven. We hebben een begin kunnen maken van de plaatsnamen op de kaart van Noord Nederland. Het gebied waar wij ons als Unite in Christ op richten. De plaatsnamen op deze kaart betekenen dat daar mensen zijn die bidden, die God zoeken en proberen het evangelie op hun manier in hun woonplaats uit te dragen. Deze mensen hebben al contact met ons gezocht, omdat ze het ook belangrijk vinden dat wij met ze meebidden en ze helpen hun netwerk uit te breiden. Heb jij jouw woonplaats al aan ons doorgegeven? Doe dat nu (klik hier om te mailen)!

Lees de nieuwsbrief van maart 2019

READ MORE