september 3, 2020 paulien Uncategorized

Gebedsbrief Volhouden

 “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.”   Handelingen 1:14   NBV

Beste bidder,

De boodschap is in onze tijd van Corona: “Hou vol”. En dan wordt bedoeld dat je je aan de gestelde regels van het RIVM moet houden. In Handelingen 1 houden de discipelen ook vol: ze bidden. Ze zijn net terug van een bijzondere gebeurtenis: ze hebben Jezus naar de hemel zien gaan. 

Terug in Jeruzalem gaan ze met elkaar naar de bekende zaal en daar gaan ze bidden. Vurig en eensgezind. In de Statenvertaling staat: “eendrachtelijk volhardende”Met elkaar, de discipelen, de vrouwen, Maria, Jezus’ broers. Samen. Ze voelden de noodzaak om samen te bidden. Niet zomaar bidden, maar vurig en eensgezind. En ze baden niet eventjes. Er staat: ze wijdden zich aan het gebed. Dat gebed neemt een hoofdplaats in hun leven in.

Een voorbeeld voor ons om te blijven bidden en ook om dat zo mogelijk samen te doen. Ik wil je dan ook oproepen en bemoedigen om te blijven bidden en vol te houden. Doe dat zo mogelijk samen om elkaar te versterken. We zullen zien dat onze omgeving hierdoor geestelijk verandert.

Bid voor:

  • je straat, je dorp/stad, voor Noord-Nederland;
  • eenheid en verbinding met Christenen in je buurt;
  • degenen die invloed hebben en leiding geven, dat ze dat zo mogen doen dat in overeenstemming is met de wil van de HEER;
  • mensen in je omgeving die God nog niet kennen of hem niet willen kennen. Bid concreet voor mensen die je kent.
  • mensen in je woonplaats die het moeilijk hebben door verdriet of eenzaamheid, of armoede.

Als je oprecht bidt, zal de HEER je ook wel mogelijkheden geven om iets te doen. Veel zegen gewenst op je gebed.

Gebedstiendaagse

Dit jaar heeft Unite in Christ een gebedstiendaagse gehouden tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is in deze periode gebeden voor een geestelijke opwekking in Noord-Nederland. Door de Coronamaatregelen moest dat per Zoom. Het was even wennen, maar dat ging heel goed. Enkele tientallen bidders hebben hieraan meegedaan.

De deelnemers zijn zo bemoedigd en enthousiast geworden, dat we dit doorgezet hebben na deze 10 dagen. Nu niet elke dag, maar op 3 tijdstippen in de 14 dagen. Dat is: zondagmorgen om 8.00 uur, de dinsdagmorgen daarna om 6.30 uur en de dinsdag daarna om 19.30 uur. De meeste deelnemers kiezen daar 1 tijdstip uit, maar meer mag natuurlijk ook.

Ik wil je van harte uitnodigen om hieraan mee te doen en stuur je daarom de linkjes hieronder. Je kunt gewoon op de linkjes klikken om mee te doen. 

Als je je wilt aansluiten bij deze groep, geef dat dan even door aan hartvoor@uniteinchrist.nl. Je krijgt dan in het vervolg automatisch een link met de gebedstijd.

Namens Unite in Christ,

Harry Noordhof
Coördinator voor de dorpen

READ MORE

september 2, 2020 paulien Uncategorized

Wat als…

Er is ook voor ons een tijd van voor en na de maatregelen door corona. We hebben het heel goed in Nederland; tenminste als we kijken naar onze levensstandaard.

Maar hoe voelen we ons midden tussen alles wat er in de wereld gebeurt? Rellen in de steden, mensen die zomaar worden aangevallen. En dan de achterdocht, die je kunt hebben bij mailtjes, appjes, telefoontjes, zijn ze wel te vertrouwen?

Daarnaast veel mensen die leven met stress, angst en burn-out verschijnselen. Het lijkt wel of het een oververhitte maatschappij is.  O ja, dan is er ook nog de corona. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan …

De overheid probeert uit alle macht en op alle mogelijke manieren de oorzaken en veroorzakers  aan te pakken, binnen de mogelijkheden die ze hebben.  Blij trouwens, dat we zo’n overheid hebben.

Waarom bovenstaande  woorden? Op welke wijze zet dit ons in beweging?  

God kan de hemel sluiten. Wat is dan onze reactie? De tekst in 2 Kron. 7 vers 14 en 15 wijst ons een weg, waarbij we God zelf aan het Woord laten en Hem de eer en de heerschappij geven:  

Wat, als wij…… ons als volk tot De Heer des hemels zouden keren?  

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot Mij worden gericht.”

Er staat nogal wat in deze tekst. Zou het werkelijkheid kunnen worden, dat ons volk, het volk van Noord Nederland tot inkeer komt en zich voor de Heer gaat buigen? Als ik om mij heen kijk, dan lijkt het erop, dat ons volk zich nog steeds meer van God afkeert en er nog steeds grote verdeeldheid is. Is het realistisch om deze vraag te stellen? Zou het kunnen? Misschien moeten we ons niet met deze vraag bezighouden en juist een andere vraag stellen. Wat als ons volk, het volk dit gaat doen, buigen? Wat wordt het effect? Herstel? Herstel van mensen, herstel van het land? Het is een belofte!

En reken maar, dat het effect groot zal zijn.  In mijn eigen leven heb ik mijn hoofd gebogen en al biddend Zijn aangezicht gezocht. Ik heb gemerkt en ervaren hoe mijn leven door God tot rust is gebracht en voor een totale ommekeer heeft gezorgd. 

Ik sluit af met Psalm 81 : 10 en 11  “Laat geen andere god bij je toe, buig je niet voor een vreemde god,  Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte open wijd je mond, Ik zal hem vullen.”

Maar Israël luisterde niet.  In Psalm 81 : 14  “Och, had Mijn volk maar naar Mij geluisterd, was Israël maar in Mijn wegen gegaan, dan zou ik je vijanden meteen verslaan, al je tegenstanders zou ik overwinnen.”

We geloven dat God juist nu in deze tijd nieuwe dingen wil gaan doen.

Wat, als ……….. En dat begint in onze omgeving, de plek waar we zijn gesteld. Zou jij in deze tijd het verschil willen en durven maken voor je gezin, je  omgeving, samen met anderen? 

Zie ook onze gebedsbrief voor deze periode

– Willem Jongsma

READ MORE

september 2, 2020 paulien Uncategorized

Start van een nieuw seizoen op 12 september

Het afgelopen seizoen is op een bijzondere manier geëindigd. Het aantal ontmoetingen was tot een minimum beperkt. Hoe de toekomst eruit ziet is alleen bij God bekend. Daarom willen we als vrijwilligers, coördinatoren en  teamleiders van alle onderdelen incl. kantoor en  bestuur van Unite in Christ samen God aan het begin van dit nieuwe seizoen aanbidden en  elkaar ontmoeten. Ons gebed is, dat er nieuw vuur mag ontstaan, voor Jezus en het Koninkrijk van God. We kunnen misschien het idee hebben, dat het volk zich steeds meer afkeert van God; ook kan dat ons eigen leven raken. Daarom kijken we er naar uit om elkaar als broers en zussen te ontmoeten. Hoe krachtig kan het zijn om samen in eenheid op deze manier in de naam van Jezus te beginnen. Samen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen om de ruimte te benutten die er is en de gaven te gebruiken, die God ons met elkaar heeft gegeven. Daarom willen we Hem aan het begin van  het seizoen gaan zoeken.

Eerstkomende data Noordermannenavonden:

4 september in Heerenveen en Veenklooster
11 september in Dwingelo, Leeuwarden en Ureterp
18 september in  Nij Beets,  Oldekerk en Hoogeveen
25 september  in Dokkum

Meer informatie over de locaties en data

READ MORE

september 2, 2020 administratie Uncategorized

Wil je als christen impact hebben in jouw omgeving?

Featured Post

Aan stromend water zitten en dieper wortelen,  dan zal er een stroom van levend water uit jouw binnenste naar buiten stromen. Op deze avonden mag je zitten aan stromend water en dieper geplant worden.

Zitten aan de voeten van Jezus, zou jij dat ook willen? Gewoon even bij Jezus zijn, je pijn en verdriet met Hem delen en willen herstellen? Of heb jij een verlangen om Jezus nog meer te laten zien door jou heen in je omgeving, op de plekken waar je bent? Wil je nog meer vanuit Zijn kracht leven? Waar ben jij in dit leven voor geroepen, wat is Gods doel met jou? Wie ben jij werkelijk en wie mag je zijn, hoe heeft God jou bedoeld? Je mag in relatie met God leven door de krachtige werking van de Heilige Geest in jouw leven.

Hoe meer mensen dit in hun persoonlijk leven zullen laten zien in de omgeving waar ze leven en werken, hoe meer God zichtbaar zal worden en zijn glorie gezien zal worden in Noord Nederland. En van daaruit kan het niet uitblijven dat ook andere mensen aangeraakt zullen worden met de liefde van Jezus.

Tijdens deze avonden gaan we samen op (onder)zoek naar antwoorden op deze vragen en samen leren toepassen in je persoonlijke leven van elke dag. Ja samen…. We staan met een prachtig mooi team voor jou klaar om onderweg te zijn, om jou te bedienen in wat jij op dit moment nodig hebt. Deze avonden zijn ook een verrijking voor je relatie, voor jou en je partner. Het zal een verdieping brengen.

Geef je op want de eerste avond is op woensdagavond 30 september 2020. De vervolgdatums zijn: 14 en 18 oktober, 10 of 11 en 25 november.

De locatie is veranderd. In plaats van het Gomarus College in Drachten gaan we nu naar zalencentrum de Buorskip in Beetsterzwaag. Hier kunnen we met een grote groep terecht met de huidige afstand beperkingen die er gelden. We zijn heel erg blij met deze locatie.

Voor meer info en opgave kijk op de site van Unite in Christ: https://www.uniteinchrist.nl/aan-stromend-water/

“Door de onderwijsavonden ben ik dichter tot God gekomen. Lange tijd was ik alleen onderweg. Ik wist wel dat God er was, maar ik praatte weinig met Hem. Nu ben ik me ervan bewust dat Hij er is, ieder moment, elke dag, ook als ik een rotdag heb. Hij is erbij. En dat geeft rust en vrede. Op een gebed wat ik had uitgesproken in de ochtend, kreeg ik ‘s avonds al antwoord via een briefje wat iemand had geschreven voor mij: precies die antwoorden die nodig waren. Gods woorden. Dit was zo bemoedigend voor mij. Ik word gezien door de Allerhoogste en dat geeft zo’n bevestiging.”

“Een bijzondere cursus die mij als kern heeft aangeraakt met de boodschap: Jij bent het die het Koninkrijk op aarde zichtbaar mag maken, (…) stap uit daar waar je bent. Het draagt vrucht wanneer het uitgedragen en doorgegeven wordt.”

READ MORE

september 2, 2020 paulien Uncategorized

Hope For Friesland – bordelen weer open

En dan is het 1 juli en mogen, zeer onverwachts, de bordelen weer open. Aan de Weaze in Leeuwarden wordt ‘s avonds een feestje gevierd. Dan gaan om 12 uur ‘s nachts de deuren weer open en kunnen de vrouwen nog een paar uur aan het werk.

We zijn blij voor de vrouwen dat ze weer wat kunnen verdienen. We vinden het zo erg dat dat op deze manier moet. Dit werk dat hen kapot maakt. Dit werk dat vaak diepe sporen na laat in hun lichaam, ziel en geest. Dit werk dat vaak diepe trauma’s oplevert. 

Zo hoorden we van een vrouw, ze heeft niet lang in de prostitutie gewerkt, dat ze lange tijd nodig gehad heeft om alles wat ze mee heeft gemaakt te verwerken. Door therapie en fijne contacten gaat het nu goed met haar!

Met gemengde gevoelens gaan we weer richting Leeuwarden om de vrouwen te bezoeken. De eerste keer zijn er nog niet zoveel vrouwen, er zwalken wel veel mannen door de bordelen. De vrouwen zijn blij dat ze ons zien, de meesten kennen we. De daarop volgende keer ontmoeten we veel “nieuwe” vrouwen. Meerdere vrouwen uit Oost Europa die eerder in Duitsland werkten. Maar daar zijn de bordelen nog dicht. Wat moeten ze wanhopig geweest zijn om dan maar naar Leeuwarden te gaan. Sommige vrouwen zijn angstig door de hele corona situatie. Ze realiseren zich dat dit niet echt een corona proof omgeving is waarin ze werken. De kamertjes zijn klein en er is weinig ventilatie en de klanten houden echt geen anderhalve meter afstand. 

De vrouwen die we ontmoeten zijn ontvankelijk, open en er is veel vertrouwen. Ze willen graag even praten en voor velen mogen we bidden. Hun zorgen bij de Here neer leggen, want bij Hem is er Hoop!

Bid thuis mee voor deze vrouwen en hun situatie. Bid voor Hoop!

Wil je meer weten, kijk dan op de facebook van Hope For Friesland

READ MORE

Jezus’ strijdplan om mensen te bereiken

Ons verlangen is dat Jezus bekend en zichtbaar mag worden in het noorden. Dat in alle dorpen en steden zijn Naam bekend is gemaakt. En dat Zijn koninkrijk zal uitrollen over heel Nederland zodat mensen Jezus kennen voor het eerst of opnieuw.

Dat lijkt een supergrote droom. Misschien denk je: waar begin je aan. Neem niet teveel hooi op je vork. Wat is je strijdplan? Hoe zou je dit willen gaan doen?

Johannes 17 geeft ons het strijdplan.

We lezen vanaf vers 20: “Ik bid voor allen die in mij geloven”.

Het lijkt helemaal niet een strijdplan die naar buiten gericht is, op de mensen die God niet kennen, maar het gaat allereerst om het kennen van God. Dat is niet het kennen van ‘Ik heb van Hem gelezen of gehoord’, maar dit gaat over een veel dieper kennen; een kennen van het hart.

Joh 17: 20-21  “Laat hen één zijn Vader, zoals U in mij bent en ik in U.

Wanneer zij in mij Zijn, bent U ook in hen en dan zullen zij volkomen één zijn.”

Dat zal uitlopen dat degenen die Jezus volgen een diepe eenheid met elkaar zullen ervaren. Die eenheid wordt geboren in Jezus en zal onderling zichtbaar worden.

Joh 17:23 “Dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.”

Hoe ziet dat er in werkelijkheid uit?

Je merkt het en ziet het aan de liefde die daar woont. Lees in Handelingen 2 over de eerste gemeente. Uit heel het handelen van de Jezus-volgers klonk de liefde door:

  • Zij braken gemeenschappelijk het brood;
  • Ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar;
  • Ze verdeelden in eenvoud en vreugde hun bezit;
  • En ze loofden God!

En wat is het gevolg: lees handelingen 2:47. Er worden dagelijks nieuwe gelovigen toegevoegd!

Wij hoeven het niet te doen. De kerk is van God. Laten wij ons uitstrekken naar Jezus en Hij zal ons zo veranderen dat wij die volmaakte eenheid gaan uitstralen en de wereld zal zien dat wij bij Hem horen.

Unite in Christ. Waar wij Jezus volgen zal de eenheid zichtbaar worden en Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid gevestigd worden.

Een supergrote droom, jazeker! Maar het is het verlangen van Jezus en Hij wil jou daarvoor gebruiken. Ben je beschikbaar?

Lees verder: Het start met gebed en de uitwerking is…

En lees hoe we in de corona tijd invulling hebben gegeven aan onze droom.

READ MORE

Hoe bereiken wij het volk van noord Nederland in deze tijd?

Er is ook voor ons een tijd van voor en na de maatregelen door corona.

Elke activiteit kwam plotseling stil te liggen. De maandelijkse Noordermannen avonden op 11 verschillende locaties. Het discipelschap onderwijs Aan stromend water, Groeien in je roeping en Vrij om te zijn. Het Pinksterfeest 316 weekend voor het hele gezin, waar we naar uitkeken. Een weekend lang de mogelijkheid om in Gods aanwezigheid te zijn; te proeven van Zijn koninkrijk en elkaar te ontmoeten. Ook Hope for Friesland kon de prostituees – helemaal geïsoleerd – niet meer bezoeken. En dan ons team van de dorpen, die een start had gemaakt om de dorpen in Noord Nederland te bereiken.

Hoe zijn we verder gegaan?

Als bestuur en leidersteam zijn we een aantal keren in gebed geweest (via Zoom) om God te zoeken en leiding voor ons te ontdekken. Dat is zoals we onderweg willen gaan. We lazen uit ps. 81, dat we onze mond wijd mochten openen en dat God hem zou vullen. We hebben gebeden of de Here zelf voor ons uit wilde gaan. Dat is ons verlangen en daar vertrouwen we op. Het gaat om Zijn eer.

Wat heeft het uitgewerkt?

We hebben ervaren, dat we in rust verder konden gaan; De Heer zelf zal voorop gaan; dan zal het ons ook wel duidelijk worden wat we mogen gaan doen. Hand 2 (zie voorwoord) kwam nadrukkelijk naar voren. De woorden eensgezind, gebed, het Woord, lofprijzing, breken van het brood en er voor elkaar zijn, kwam krachtig naar voren. Wie weet wordt dit de werkelijkheid van de komende tijd en de wijze waarop De HEER van de kerk Zijn lichaam weer wil gaan bouwen.  Zoals de vroege Pinksterkerk begon in Handelingen. Alle teams is gevraagd  de verbinding met elkaar te blijven zoeken met de mogelijkheden, die er zijn. Tegelijk ook te onderzoeken welk mogelijkheden er zijn om toch ons volk te bereiken.

De Noordermannen hebben een 3-tal digitale opnames gemaakt voor de Noordermannenavonden, zodat die op aangepaste wijze door konden gaan. Het seizoen is live afgesloten met alle teamleiders.

Op YouTube vind je diverse films en opnames van Noordermannen-activiteiten. Zo ook onze 3 Noordermannen-opnames met Gerrit Lolkema als spreker. Bekijk ze eens op een rustig moment. Je kan ze bekijken op ons YouTube kanaal. Abonneer je op dit kanaal en blijf ook zo op de hoogte van wat we doen!

Wil je een Noordermannen locatie opstarten? Neem dan contact op met: info@uniteinchrist.nl

(Vanwege de vakantie periode kan het zijn dat er vrij laat wordt gereageerd op mails. )

Pinksterfeest 316 heeft een aantal teambijeenkomsten gehad met als doel om de verbinding met elkaar in stand te houden, zodat ook voor de teamleiders en coördinatoren duidelijk is of er nog wat staat te gebeuren. We hebben vanaf het begin het besluit genomen, dat we niet dezelfde dingen gaan doen als anderen. We hebben nog wel geprobeerd om iets via de lokale omroepen te gaan doen, maar dat is niet gelukt. Daarop besloten om onze achterban te wijzen op de digitale uitzendingen van Opwekking.

Hope For Friesland. Het prostitueren verplaatst zich steeds meer naar de anonimiteit. Dat proces was ook al voor de corona begonnen. Er werd door het team van Hope for Friesland al gezocht naar een andere manier om deze vrouwen te bereiken. Door deze corona tijd is dit proces versneld en is er een manier gevonden. Laten we echt oog hebben voor zowel de prostituees als het team door voor hen te bidden dat het ook succesvol mag zijn in het bereiken van de vrouwen, maar ook dat er bescherming mag zijn.

Team Onderwijs heeft een aantal digitale bijeenkomsten gehouden en gezorgd voor onderlinge  verbinding.

Bij Team ‘dorpen’ kwam juist nu de prioriteit te liggen bij: Bid en zet je in voor je woonplaats. Lees het volgende verslag voor een impressie en de uitwerking van gebed.

READ MORE

Het start met gebed en de uitwerking is…

3-7-2020 Maandag 1 juni was een bijzondere dag. De  roep ’word één in Christus’ heeft geklonken met 3 Sjofars. Voor elke provincie één.

Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Bedoeld als een oproep voor leiders en volk om in eenheid Gods liefde te laten zien.  Hierbij een korte impressie.

Ons gebed is, dat het Evangelie weer als een lopend vuurtje door de straten gaat, misschien wel zoals in Handelingen. En dat de Heer toe gaat voegen. Daar kijken we naar uit. 

Twee stappen in een proces

Een tekst, die ons verder leidt in dit proces is: Jer. 29:7 Bid tot de HEER voor de dorp/stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want die is ook jullie bloei.

‘Bid’ staat er in deze tekst: Het proces start met gebed. Dat hebben we de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren gedaan. Vurig en eensgezind gedaan met een groeiende groep mensen uit Noord Nederland via zoom.

‘Zet je in’ staat er vervolgens. Je inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Hoe dit eruit moet komen te zien, dat zal per woonplaats verschillend zijn. Het begint bij samen onderweg gaan, samen te zoeken en te bidden en dan naar het plan van onze Heer. Samen zingen, samen getuigen en samen leven tot Zijn eer. Dan komt er vanzelf iets op gang!

In eenheid bidden

Bij het tiendaags gebed via Zoom tussen Hemelvaart en Pinksteren groeide het enthousiasme doordat de eenheid met elkaar ook groeide en merkten dat God er kracht aan verleende. En met dit gezamenlijke gebed gaan we door, ook tijdens de vakantie. We zijn sinds kort begonnen met de verdeling in 3 groepen op verschillende tijden (zondag 8.00 uur, dinsdag 6.30 uur en dinsdag 19.30 uur). Wij kijken er naar uit dat er een gebedsdeken over noord Nederland komt te liggen met vertegenwoordigers uit alle woonplaatsen. Bid tot de Heer voor jezelf, je gezin, je straat, je omgeving, je woonplaats en Noord Nederland en wat God jou en ons op het hart legt, zodat de weg gebaand wordt. God troont op de lofzangen van zijn volk en hoort naar de gebeden, als wij ons verootmoedigen en voor Hem buigen (2 kron 7:14).

Het gebed van een gelovige heeft een geweldige uitwerking. We ervaren de leiding van God in de totstandkoming van dit gebed. Wil je meebidden? Geef je op bij:  hartvoor@uniteinchrist.nl (misschien denk je; bidden via zoom dat is niets voor mij 😊; dat hebben veel mensen voor jou ook bedacht, maar dat valt echt mee)

Zet je samen in

Het 2e gedeelte uit de tekst gaat over het inzetten voor je woonplaats of de plek waar God je neerzet. Er zijn dorpen waar christenen uit verschillende denominaties al steeds meer in eenheid optrekken. Haulerwijk is daar een mooi voorbeeld van. Christenen en kerken hebben oog voor elkaar. Wie had in de tijd van Handelingen kunnen denken dat het Evangelie op deze wijze over de wereld zou gaan? Dat kwam door de leiding van de Heilige Geest en de kracht van het Koninkrijk van God. Misschien dat God ons dat weer wil leren in deze tijd om echt op Hem te vertrouwen, dat Hij het zal gaan doen. Zo zien we nu in een aantal dorpen iets over kerkmuren heen op gang komen.

Tot slot…

De corona stopt Gods Woord niet. God is in staat het kwaad om te keren tot Zijn doel; En dat merken wij nu in deze tijd. Er is een nieuwe tijd begonnen; Gods Woord zegt : Wees niet bang, want ik ben bij je! Jes 41:10

Als Unite in Christ willen we helpen om te bidden en je in te zetten voor je woonplaats. Ook daarvoor kun je contact opnemen door een mailtje naar hartvoor@uniteinchrist.nl of info@uniteinchrist.nl

Wil je een Noordermannen locatie opstarten? Neem dan contact op met: info@uniteinchrist.nl

(Vanwege de vakantie periode kan het zijn dat er vrij laat wordt gereageerd op mails)

We wensen iedereen een gezegende zomerperiode toe!

PS: Tip: Vanuit Royal Mission in Fryslân werd een video gedeeld met praktische tips over hoe je als christenen kunt samen komen binnen de corona maatregelen, bekijk hier.

READ MORE

De roep heeft geklonken!

Maandag 1 juni heeft de roep geklonken met 3 sjofars. Voor elke provincie één. Word één in Christus!

Met 30 gelovigen uit diverse organisaties, kerken en dorpen hebben we de eenheid in Christus uitgeroepen en zichtbaar gemaakt. Niet zomaar een eenheid, maar éénheid verbonden in Christus. Dit is haast niet in woorden te pakken.

Op deze wijze werkt het geloof in Jezus een bijzonder krachtige verbinding uit. Het voelt alsof elke kleur en geur een bijzondere glans krijgt. Dat werd zichtbaar op de wijze zoals het plaats mocht vinden in het centrum van Ureterp. Hierbij een korte impressie:

Het proces naar Pinksteren toe

Wij kijken terug op een bijzonder en boeiend proces naar deze stap. Door de Corona maatregelen kwam Pinksterfeest 316, één van onze hoofdactiviteiten, stil te liggen. We zijn daarom als kerngroep van Unite in Christ gaan bidden via Zoom. Dat hebben we een aantal keren gedaan, met de vraag wat we moesten doen met deze Pinksteren. Op deze wijze is het plan ontstaan de sjofar te blazen, om daarmee christenen op te roepen om in eenheid Gods liefde te laten zien. Geïnspireerd door het gebed van jezus: Laat hen één zijn Vader, zodat de wereld ziet … (Joh. 17) Door die eenheid zal een krachtig getuigenis ontstaan. Maar ook door Jer. 29:7 Bid tot de HEER voor de dorp/stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren hebben we hiervoor gebeden. Iedere ochtend zaten we met zo’n 25 tot dertig mensen om half zeven achter de computer, een van de deelnemers vertelt hierover:

“Lekker vroeg, voor werktijd. Met allemaal mensen uit Noord Nederland: Fryslân, Groningen en Drenthe. Wij geloven in de kracht van het gebed. Als ik voor mijn dorp bid, loop ik daarna ook anders door het dorp: het creëert verbinding.”

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

Als christenen zich met elkaar verbinden om de eigen woonplaats te dienen, over kerkmuren heen, dan gaat er wat gebeuren. Wij kunnen niet echt in de toekomst zien. De Heer wel. Het zou zomaar kunnen, dat Hij ons aan het voorbereiden is op een nieuwe andere tijd. Misschien wel een tijd, dat we gaan samenkomen als de eerste gemeenten, zoals het staat in Handelingen. Veel christenen begonnen opnieuw. Zij loofden God, bleven bij het onderwijs van de apostelen, baden met elkaar, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde en ……… ze waren er voor elkaar. En de Heer! Hij voegde dagelijks toe. Zo ging het als een lopend vuurtje door de straten (zie Hand. 4:42-47).

Wij kijken er naar dat dit gaat gebeuren en willen dit proces stimuleren door verbindingen te leggen en groepen in de woonplaatsen toe te rusten om te dienen in de kracht van de Heilige Geest.

Voor meer informatie kun je bellen met Willem Jongsma tel: +31653798700

Of mailen: Hartvoor@uniteinchrist.nl

Meer informatie: https://www.uniteinchrist.nl/gebed-voor-de-dorpen/

Zoals jou hoogstwaarschijnlijk al bekend is, is Unite in Christ een beweging die zich inzet om de eenheid van gelovigen over de kerkmuren heen te stimuleren. Centraal staat altijd de eenheid in Christus. Onze activiteiten ontstaan naar aanleiding van gezamenlijk gebed. Wil je ons helpen om meer bekendheid te krijgen? Stuur dit bericht door! (Heb je dit bericht doorgestuurd gekregen? Meld je dan ook aan voor onze (maandelijkse) nieuwsbrief!)

READ MORE

De volgende stap: Blaas de Sjofar voor eenheid in Christus, juist nu!

Tekstvak:

1 juni tijdens Pinksteren wordt de Sjofar over Noord Nederland geblazen. Hiermee wordt symbolisch de eenheid in het geloof uitgedrukt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een buitenterrein in Ureterp voor 30 genodigden.

Unite in Christ zet zich in voor eenheid
Unite in Christ zet zich in voor eenheid; niet zomaar eenheid, maar éénheid in Christus. In deze coronacrisis worden we bepaald bij de kwetsbaarheid van ons bestaan, vanzelfsprekendheden vallen weg. Juist in deze tijd zien we dat kerkmuren wegvallen; dat we teruggeworpen worden op de essentie van ons geloof, die terug te voeren is op de persoon Jezus Christus. In Christus ervaren we eenheid over de kerkmuren heen. Door die eenheid zal het geloof meer betekenis krijgen.

De Sjofar wordt geblazen
Op Pinkstermaandag 1 juni 2020 zal in Ureterp de Sjofar worden geblazen om christenen op te roepen zich in eenheid te verbinden om tot zegen te zijn voor hun woonplaats in Noord Nederland.
Unite in Christ christenen stimuleren door verbindingen te leggen en groepen in de woonplaatsen toe te rusten om te dienen. 

Meer informatie via info@uniteinchrist.nl

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verslagen en beelden over dit initiatief!

READ MORE