april 24, 2021 administratie Uncategorized

Vacatures

Vacatures vrijwilligers

Unite in Christ maakt op dit moment een sterke ontwikkeling door. Er worden verschillende nieuwe activiteiten ontwikkeld. Allemaal met het doel om de liefde van God in heel Noord Nederland bekend te maken. Voor het realiseren van de activiteiten van Unite in Christ zoeken we vrijwilligers met heel verschillende gaven en talenten.

Lees hier de vacature voor teamleider sponsorteam

Lees hier de vacature voor PR – social media

READ MORE

april 24, 2021 administratie Uncategorized

Dorpentocht in de media

Wat zijn we dankbaar voor de positieve aandacht in de media over Dorpentocht 316!

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. (gedeelte Fill 4: 5,6)

Dorpentocht 316 op de landelijke radio zender Groot Nieuws Radio
Nederlands Dagblad

Hier boven zie je het krantenartikel in het Nederlands Dagblad, klik op de afbeelding om te lezen…

Hier boven zie je in het televisie programma Op Eén van RTV Eén (in Groningen en een deel van Drenthe), dat Arend Kroes van Unite in Christ wordt geïnterviewd over Dorpentocht 316.

Dorpentocht 316 in Nederlands dagblad, Friesch Dagblad en huis-aan-huis bladen….

READ MORE

april 24, 2021 administratie Uncategorized

Mooi onderweg

“Wat zijn we mooi onderweg”

Dorpentocht 316

Drie weken onderweg, wandelen achter het kruis op een kar…

Nóg vier weken mogen we dit beleven!

Het kruis op de kar is steeds dezelfde

en steeds weer een ander groepje

loopt achter het kruis aan.

Jezus is steeds dezelfde

en wij, zijn broers en zussen

zoveel verscheidenheid

wij lopen samen achter Jezus aan.

Samen wandelen

Het delen met elkaar

Het delen van ieders verhaal

Het delen van de verlangens

Tot opleving van het geloof

Verlangens tot uitbreiding van deze familie

Samen zingen rondom het kruis

Ontmoeten

In ieder dorp is er minstens één broer of zus

die staat op en loopt mee.

Achter het kruis aan

achter Jezus aan.

Eens verscholen in een konijnenhol

maar nu naar buiten.

Ontmoet die ander,

van die ene kerk, van die andere kerk?

Ontmoet die ander die broer is, die zus is!

Eén in Hem, Christus.

Ontmoetingen

Onderweg

De mensen die onderweg het kruis zien

ze worden geraakt

tot tranen toe.

Het zicht van het kruis:

Vanuit de herinnering, of voor het eerst

roept die stem van binnen: “Hij is het waar jouw hulp vandaan komt!

“Op Hem mag je je hoop vestigen, jouw Verlosser!”

Foto Hilly van der Veen

Wat er ontstaat…

Zwaaiende mensen in de auto’s

en zwaaiende mensen achter de ramen.

Gesprekken ontstaan daar.

Nieuwe gedachten ontstaan daar.

Verlangens diep verscholen worden opnieuw tot leven geroepen.

Alles wijzend op die Ene, Onze Redder!

Wat zijn we mooi onderweg

READ MORE

Thuis Dorpentocht 316 meemaken

Komen we met de tocht niet in jouw buurt of wil je het thuis meemaken? Dan kun je op alternatieve manieren ‘meewandelen’ in verbondenheid met Dorpentocht 316. Volg de Dorpentocht 316 via livestream video’s op Facebook, bekijk foto’s op onze website en ervaar de verbondenheid door middel van onze inspirerende podcasts. Zelfs een stukje competitie behoort tot de mogelijkheden door middel van de Ommetje app! En wil je getuigenissen lezen of zelf reageren? Ook dat kan!

READ MORE

Reacties en gebedspunten

Lieve mensen,

Tijdens Dorpentocht 316 van 5 april tot en met 23 mei 2021, zijn er mooie ervaringen opgedaan door vele wandelaars. Lees hier de verhalen! Wil jij ook nog iets vertellen over wat je is bijgebleven tijdens Dorpentocht 316? Plaats je bericht dan op deze pagina…

Dorpentocht 316 was een wandeltocht in Noord Nederland tussen Pasen en Pinksteren. Van 5 april tot en met 22 mei 2021.

<< terug naar Dorpentocht 316

READ MORE

maart 17, 2021 administratie Uncategorized

Dorpentocht 316

Dorpentocht 316

Een wandeltocht door Noord Nederland: we wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren.

“Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!”

Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland. Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart. Sluit jouw hart hierop aan, loop dan mee als we bij jou in de buurt zijn. Meer info en opgeven via:

www.dorpentocht316.nl

We willen met deze activiteit christenen verbinden en oproepen tot gebed voor hun woonplaats.

42 wandelroutes: Onze wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mei beëindigen we onze wandeling weer in Wijnjewoude.

Wandel jij ook mee?

READ MORE

maart 10, 2021 administratie Uncategorized

Zet jouw dorp/stad op de kaart

Ik heb hart voor mijn woonplaats en bid ervoor!

Door de eenheid van christenen wordt zichtbaar gemaakt wie God is.
Joh. 17:20-21

Wij geloven in de kracht van eenheid in Jezus. Door de eenheid van christenen wordt Gods Liefde zichtbaar gemaakt in je woonplaats.  Daardoor ontstaat er weer nieuw leven in de dorpen en in stadsdelen. Door de verbinding van levende gelovigen met elkaar wordt er een nieuw vuur ontstoken.
Dat begint met het gebed voor je woonplaats!

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op ​weg​ om ​eer​ te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn ​gunst​ af te smeken.” (Zach 8:20,21

We zien steeds vaker dat de kerken leeglopen en dat christenen een kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het getuigenis van Jezus in de dorpen en de stadsdelen raakt meer en meer op de achtergrond.

Unite in Christ wil christenen met elkaar in verbinding brengen om samen te bidden voor je woonplaats. Bidden hoe we als christenen onze woonplaatsen kunnen dienen en bidden voor alle inwoners.

Als je mee wilt doen, willen we je vragen de volgende mail in te vullen terug te sturen naar: hartvoor@uniteinchrist.nl


Hallo, ook ik verlang naar eenheid in Christus en dat Gods liefde daardoor zichtbaar wordt in mijn omgeving.

Ik woon in ………. en  bid  mee voor mijn woonplaats en wil graag contact met andere bidders in mijn omgeving.

Opmerking …………


Unite in Christ verzamelt alle antwoorden en je krijgt een overzicht van alle plaatsen waar al gebeden wordt. We zullen je, als je dat wenst, met medebidders in contact brengen. We zouden je ook vanuit Unite in Christ ondersteuning willen geven.

We moedigen je graag aan om mee te denken en te bidden en om zo te ontdekken hoe het getuigenis van Jezus Christus in jouw omgeving versterkt kan worden. Om als christenen in eenheid onze woonplaatsen te dienen. Samen sta je sterker!

Bid om vrede (shalom) voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede (shalom) heeft, zullen ook jullie vrede (shalom) hebben.
Shalom=de vrede van God
Jeremia 29

Unite in Chirst
hartvoor@uniteinchrist.nl

READ MORE

februari 12, 2021 administratie Uncategorized

Dorpen: online gebed

Blijf in Mijn liefde dan zul je vrucht dragen’ (Joh.15:9)

Met ca. 30 deelnemers uit Noord Nederland werd meegedaan aan de week van gebed van 17 -24 januari 2021. Unite in Christ ziet uit naar vermenigvuldiging van gebedsplaatsen in Noord Nederland, sluit je aan!

Gebed voor Noord Nederland: sluit je aan!

Unite in Christ heeft iedere avond meegedaan aan de week van gebed die gehouden werd van 17 -24 januari 2021. Door de beperkingen van corona ging dat via ZOOM. Verrassend dat door deze mogelijkheid meer bidders hebben aangesloten. We hebben in de week van gebed stil gestaan bij het thema ‘Blijf in Mijn liefde’ (Joh.15:9), met de belofte: dan zul je vrucht dragen. Iedere avond waren er trouw ca. 30 deelnemers uit verschillende plaatsen uit Noord Nederland.
De droom van Unite in Christ is dat Gods liefde zichtbaar wordt in ieder dorp en stad in Noord-Nederland. Dit kan niet zonder gebed! 

Vermenigvuldiging
De komende tijd wil Unite in Christ het gebied van Noord Nederland in trekken. We bidden nu nog centraal maar zien uit naar vermenigvuldiging van gebedsplaatsen in Noord Nederland, zodat het gehele gebied bestreken wordt door gebed, want gebed heeft prioriteit!  Vanuit het gebed wordt de geestelijke grond rijp gemaakt om Gods Woord en Zijn Liefde te ontvangen en vrucht te laten dragen. Bidden is het voorbereidende werk voor wat je in het dorp gaat doen.

Sluit je aan!
Wil je meebidden voor een opwekking in Noord Nederland: sluit je dan aan door je aan te melden via hartvoor@uniteinchrist.nl. Er zal dan contact met je worden opgenomen.

READ MORE

februari 12, 2021 administratie Uncategorized

Het hart van Jezus maakt één!

‘Laat hen één zijn Vader, zodat de mensen zien dat U Mij gezonden hebt’
(Johannes 17:21)

Wat is het een voorrecht dat God betrokken is bij ons leven. De vraag is: mag Hij ons leven ook leiden? Dat vraagt vertrouwen en overgave.

Ik raak altijd weer onder de indruk als ik Jezus zie zoals Hij ons wordt voorgesteld in de Bijbel. Een Persoon vol van liefde, genade, maar ook vol van waarheid. Hij is Licht en Liefde tegelijk. Hij is Iemand waar ik graag bij in de buurt wil zijn. Nu zegt de Bijbel: als je Jezus ziet dan zie je wie God is. Jezus heeft ons  het hart van God laten zien (zie b.v. Joh.1:18). En als we Gods hart leren kennen is het makkelijker om Hem ons vertrouwen te geven en ons aan Hem over te geven, want we zijn bij Hem in goede handen.

Nu vraagt Jezus ons in Matheus 11:28-30 om naar Hen toe te komen en zegt Hij: ‘leer van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van hart ben’. Zachtmoedig en nederig van hart, wat een bijzondere woorden. Jezus hart was zachtmoedig en nederig! En wij worden opgeroepen om dat van Hem te leren. Dit staat lijnrecht tegenover een hard en hoogmoedig hart. Een hart dat oordeelt, een hart dat het allemaal wel (beter) weet.
Van Jezus leren we een ruim en liefdevol hart te hebben. Een hart dat afhankelijk is van God. Een hart dat naar Zijn Vader vraagt om Zijn wil te openbaren. Wat mag ik graag naar Jezus kijken, wat leer ik daar veel van!
Als we bij het hart van Jezus blijven dan maakt ons dat één. Eén in Christus; Unite in Christ. Daar staan we voor!

Unite in Christ heeft het verlangen dat mensen in Noord Nederland door al haar activiteiten het hart van Jezus gaan zien, zodat een ieder God zal leren kennen. Lees in deze nieuwsbrief over onze activiteiten, waardoor Gods liefde zichtbaar wordt. 

READ MORE

februari 11, 2021 administratie Uncategorized

Onderwijs: Eenheid in geest, ziel en lichaam

Onderwijsavond van Unite in Christ wordt onderwijsmiddag!

Lieve mensen, als Unite in Christ trainingen willen we jou graag uitnodigen voor 2 middagen met onderwijs over geest, ziel en lichaam. Een onderwerp waarover soms nog veel vragen en onduidelijkheden zijn.

Loop jij ook met die vragen: “hoe zit het, na jouw wedergeboorte, nou precies met geest, ziel en lichaam? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?”

Je verlangt ernaar te groeien in de Geest, je doet je stille tijd en je leest in de bijbel en toch: je emotie of je ziel zit er voor je gevoel tussen in…… Hoe ga je hier dan mee om?

De 1e onderwijsmiddag is een inleiding in het onderwerp Geest-ziel-lichaam. We ervaren allemaal met regelmaat dat we onszelf gedragen op een manier die we zelf niet willen. We worstelen allemaal met gedrag van onszelf waar we erg van balen. Je hebt alles gedaan wat je in de kerk hebt gehoord, maar toch val je steeds terug in dat gedrag wat je niet wilt. Dit heeft te maken met dingen die in je binnenwereld plaatsvinden, in je ziel. Soms lijkt men huiverig in de kerk om aandacht te geven aan zielszaken, omdat men bang is dat, als je daar teveel aandacht aan geeft, je stil blijft staan en geen tijd hebt voor de echt belangrijke, geestelijke zaken. Terwijl onze ziel en onze geest juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In deze onderwijsavonden willen we dat eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met die ziel van ons en hoeveel heeft het te maken met de geestelijke wereld? 

We bestaan uit 3 delen: Een geest, een ziel en een lichaam. Wanneer je wordt wedergeboren, gebeurt er iets in je geest, maar niet in je ziel of lichaam. Wat in je geest is, moet door je ziel heen stromen om in je lichaam zichtbaar te worden in de fysieke wereld. Hiervoor heb je een goed gevoede ziel nodig. Maar wat is voeding voor je ziel?

De 2e onderwijsmiddag gaat over de wapenrusting van de ziel: God heeft emoties geschapen en niet zomaar: Emoties hebben een reden, ze hebben namelijk een functie. Soms gebeuren er zoveel dingen in een mensenleven dat onze emoties hun functie verliezen en dan ontstaat er een zielse wapenrusting. Hiermee zitten we verbondenheid met onszelf en met elkaar in de weg. Hoe kun je leren om je emoties -samen met Jezus- te voelen en doorleven? Door het neerleggen van je zielse wapenrusting kun je pas je geestelijke wapenrusting oppakken en geestelijke vruchten dragen. Dan kun je pas echt vrij zijn en het gebod volgen van Jezus om jezelf lief te hebben en de ander lief te hebben als jezelf. 

Nieuwsgierig?

Meld je aan voor 2 middagen op zaterdag 20 februari en zaterdag 13 maart 2021. Aanvang 13.15 uur (inloop vanaf 13.00 uur) Rond 15.15 uur zal de middag afgelopen zijn. Entree vrij, wel een collecte. Ook is er ruimte voor gesprek en gebed. Let op, tot max.  30 personen.

Je mag ook aangeven als je niet ‘lijfelijk’ aanwezig wilt/kunt zijn, maar wel de middagen wilt volgen; dan krijg je van te voren een link waarop je de onderwijsmiddag live online kunt meebeleven.

Renata van Vulpen zal op deze 2 middagen hierover gaan spreken.  Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze heeft een eigen praktijk als kinderpsycholoog en geeft daarnaast onderwijs over haar grote passie, het raakvlak tussen psychologie en de Bijbel.

Van harte welkom!

Locatie in FCD Drachten, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten

Hartelijke groeten Jan de Jong, 0612494420

READ MORE