Ben jij op zoek naar Gods doel voor jouw leven? Wil jij je gaven en talenten inzetten voor Gods roeping, de bestemming die Hij voor jou heeft maar weet je niet hoe je dit kunt ontdekken?

Geef je dan op voor de training “Groeien in je roeping”!

Een doelgerichte studie, waarin geleerd wordt om God vanuit een persoonlijke roeping op een effectieve manier te gaan dienen. Je mag er steeds meer achter komen op welke plaats God jou wil hebben om te dienen in Zijn koninkrijk.

Waarom deze cursus?

Je kunt geweldige talenten en gaven gekregen hebben, maar toch Gods doel voor je leven missen. Wij zijn vaak heel erg bezig met wat onze gaven zijn – en in onze tijd ligt daar sterk het accent op – maar er is een veel hoger doel: Gods roeping, zijn bestemming. Als je die gaat ontdekken, verschuift die nadruk naar het doel dat God met je leven heeft. Dan wil je groeien in je geestelijke leven, en dienen in de gaven van de Geest, om dat doel te bereiken. Gods roeping wordt dan een alles inspirerende kracht, en het leidmotief voor je leven en je bediening!

We willen je uitdagen om je op te geven voor deze training zodat je gaat ontdekken waarvoor God jou roept, welke plek je in mag nemen.

De inhoud van de cursus

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van een trainingsmap van stichting Kerygma, ‘groeien in je roeping’. Dit dagboek is een samenvatting van de lessen uit de derde cursusmap van de serie Discipelen van Jezus. Elk hoofdstukje bestaat uit twee pagina’s met een vaste opbouw: een sleutelvers, een stukje onderwijs, een uitdaging en een gebed. Het is een heel praktisch dagboek waarin geleerd wordt om God vanuit een persoonlijke roeping op een effectieve manier te gaan dienen. Klik hier voor een inkijkexemplaar.

We hopen je daar te zien en samen te ontdekken wat Gods plan is met onze levens.

Info over de cursus

Deze cursus wordt gegeven door Arjen van der Vaart en Willem Jongsma. Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Informatie via:

Willem Jongsma: w.jongsma@uniteinchrist.nl 06-53798700

Jan de Jong: j.dejong@uniteinchrist.nl 06-12494420

De kosten voor deze cursus zijn € 30,-. Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Onderwijs op maat

Naast deze cursus is het ook mogelijk om samen met jou/jullie te kijken naar wat nodig is aan onderwijs en gesprek in jullie dorp of stad om Jezus hart meer zichtbaar te maken in persoonlijke levens en in de omgeving- Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht.

Met onderwerpen als;

– Gods stem leren verstaan

– Het koninkrijk van God.

Voor vragen of een gesprek kun je mailen naar info@uniteinchrist.nl ,
j.dejong@uniteinchrist.nl of contact opnemen met Jan de Jong via 06-12494420